Notki Jednego Boga - Archiwum
2015


O ile nie wskazane inaczej, wszystkie cytaty są tłumaczeniami własnymi z angielskich orginałów. P.R.


Notka Jednego Boga #650. 2015/01/04.

Ojciec Pambo zwrócił się do Ojca Antoniego z zapytaniem:  Jak powinienem żyć? Starzec odpowiedział: Nie ufaj własnej cnotliwości. Nie martw się o nic, co już się wydarzyło. Kontroluj swój język i swój brzuch.

Thomas Merton, Mądrość Pustyni (The Wisdom of the Desert), s.25.


Więcej na temat Ojców z Pustyni można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ojcowie_pustyni


Notka Jednego Boga #651. 2015/01/11.

Jeśli nie widzisz Boga we wszystkich, nie widzisz Boga w ogóle.

Harbhajan Singh Yogi, cytowany za: Kundalini Yoga : The Flow of Eternal Power‎ (1998) by Shakti Pawha Kaur Khalsa; oraz w: Education as Transformation : Religious Pluralism, Spirituality, and a New Vision for Higher Education in America (2000) by Victor H. Kazanjian and Peter L. Laurence


Więcej na temat Guru Harbhajan Singh można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Harbhajan_Singh_Khalsa

Więcej na temat święta Maghi można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Maghi


Notka Jednego Boga #652. 2015/01/18.

Teologie, symbole i wyznania wiary, chociaż nieuniknione, są przejściowe i staną się niepotrzebne, kiedy Żywot Boga oczyści dusze ludzi  w ciągłym objawieniu i twórczej nowości. Tego boskiego Życia musimy się trzymać. W tym ożywczym Strumieniu musimy się kąpać. W tym trwałym a jednocześnie energetyzującym Centrum, my stajemy się jednym, poza i pomimo powierzchownych różnic naszych form i kultur. Bo istota religijnego życia jest w zaangażowaniu i modlitwie, a nie w (intelektualnej) refleksji czy teorii.

Kelly, Thomas R. A Testament of Devotion. s. 38. Cytat wysłany do Grupy Dyskusyjnej L-Center przez Garego Horna


Więcej na temat Tomasza R. Kelly można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Raymond_Kelly_(Quaker_mystic)

Więcej na temat święta Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tydzie%C5%84_Modlitw_o_Jedno%C5%9B%C4%87_Chrze%C5%9Bcijan


Notka Jednego Boga #653. 2015/01/25.

Podejście do Boga, które nie jest w stanie dostrzec, jak inne religie dążą ku Nieskończonemu, jest pełne lęku i słabości. (...) Człowiek nie traci integralności czy autentyczności, kiedy od czasu do czasu spotyka się z sąsiadem, by podzielić się modlitwą czy planami, które zmierzają w kierunku Jednego Boga. Bóg odpowiada na autentyczne poszukiwania wszystkich ludzkich istot, którzy przez swoje działania udowadniają, że mają tę samą wizję Królestwa Niebieskiego, otwartego dla wszystkich (...).

Rabbi Dr Albert Friedlander, wywiad dla magazynu The Times, 18.12.1991 Cytowany w: Potter Jean, Braybrooke Marcus (Eds.) (1997). All in Good Faith. A Resource Book for Multi-faith Prayer. The World Congress of Faiths, Oxford, UK.


Więcej na temat Alberta Friedlandera można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Friedlander

Więcej na temat Światowego Tygodnia Harmonii Międzywyznaniowej można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Tydzie%C5%84_Zgody_Mi%C4%99dzy_Wyznaniami


Notka Jednego Boga #654. 2015/02/01.

Ja, najwyższa i ognista moc, zapaliłem każdą żywą iskrę i z wydechem swym wypuściłem nic, co może umrzeć (...). Ja płonę w pięknie pól, ja świecę w wodzie, słońcu, księżycu i gwiazdach (...). Wszystko, co żyje, bierze swoją promienistość ode mnie. Ja jestem życiem, które pozostaje tym samym przez całą wieczność, nie mając ani początku ani końca (...).

 (Bóg poprzez) Swiętą Hildegardę z Bingen (1098-1179), Cytowaną za: Novak Philip, The World's Wisdom, s.266.


Więcej na temat Hildegardy z Bingen można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hildegarda_z_Bingen


Notka Jednego Boga #655. 2015/02/08.

Każde słowo w każdym języku to Miłość opowiadająca sobie historie.

Każda myśl w każdym umyśle to Ona szepcząca sobie tajemnice.

Każde widzenie w każdym oku to Ona spoglądająca na własne piękno.

Każdy uśmiech na każdej twarzy to Ona ciesząca się własną radością.

Miłość przepływa przez wszystko,

Nie, Miłość jest wszystkim.

Jak możesz twierdzić, że nie ma miłości, kiedy nic poza Nią nie istnieje.

Wszystko, co widzisz, pojawiło się dzięki Miłości.

Wszystko świeci z Miłości,

Wszystko pulsuje Miłością,

Wszystko płynie z Miłości –

Nie, jeszcze raz, wszystko JEST Miłością!

Fakhruddin 'Iraqi (1213-1289), perski Sufi, Cytowany w: Novak, Philip. The World's Wisdom, s.329.


Więcej na temat Fakhruddina 'Iraqi można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Fakhr-al-Din_Iraqi


Notka Jednego Boga #656. 2015/02/15.

Człowiek, który wzywa Boga, a jednocześnie żyje życiem rodzinnym jest zaiste bohaterem. (...) Za prawdę błogosławiony jest ten, który modli się do Boga pośród swoich obowiązków w tym świecie. Ten, który próbuje Go znaleźć, pokonując wszelkie przeciwieństwa – odpychając je, jakby były ważącym tonę kamieniem. Taki człowiek jest prawdziwym bohaterem. (...) Bądź w tym świecie jak ptak wodny. Woda przywiera do jego skrzydeł, ale ptak otrząsa się z niej.

Ramakrishna, cytowany w: Harvey, Andrew (Ed). (2001). Teachings of the Hindu Mystics, s.101.


Więcej na temat Ramakriszny można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Ari_Ramakryszna_Paramahansa


Notka Jednego Boga #657. 2015/02/22.

Wszystkie te cierpienia są powodowane przez człowieka i jest we władzy człowieka położyć im koniec. Bóg pomaga wystawiając człowieka na rezultaty jego własnych działań i domagając się, żeby równowaga została przywrócona. Karma jest prawem, które pracuje w kierunku sprawiedliwości; to jest lecząca ręka Boga.

Sri Maharaj Nisargadatta. (2005). I am That. s.24.


Więcej na temat Sri Nisargadatty można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj


Notka Jednego Boga #658. 2015/03/01.

Będąc niekompletną kobietą, mężczyzna spędza całe swoje życie próbując uzupełnić się, zostać kobietą. On próbuje to osiągnąć poprzez nieustanne szukanie, fraternizowanie się, próbowanie żyć poprzez i stapianie się z kobietami. Utrzymuje on, że wszystkie kobiece właściwości – emocjonalna siła i niezależność, skuteczność, dynamizm, zdecydowanie, chłodny umysł, obiektywność, asertywność, odwaga, zintegrowanie, żywotność, intensywność, głębia charakteru, oryginalność, itd. – są jego, a projektuje na kobietę wszystkie swoje męskie cechy – próżność, frywolność, trywialność, słabość, itd. Trzeba przyznać jednak, że w jednej dziedzinie mężczyzna osiągnął znaczącą przewagę nad kobietą – w relacjach społecznych. Mężczyzna wykonał fantastyczną robotę przekonując miliony kobiet, że mężczyźni są kobietami, a kobiety mężczyznami.

Valerie Solanas – Scum Manifesto (Manifest Szumowiny) (1967). (Ta nie całkiem poważna Notka) została uzyskana z: http://en.wikiquote.org/wiki/Valerie_Solanas w dniu 1 Marca 2015.


Więcej na temat radykalnej feministki Valerie Solanas można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Valerie_Solanas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notka Jednego Boga #659. 2015/03/08.

Światłem, które jest we wszystkim jest Chine, Pan światła.

Z jego jasności wszystko zostaje oświecone.

To poprzez nauki Guru to światło staje się zamanifestowane.

To, co sprawia Ci przyjemność, to prawdziwa modlitwa.

O Boże, mój umysł jest zafascynowany Twoimi lotosowymi stopami, tak jak pszczoła zafascynowana jest kwiatem. Dzień i noc tęsknię za nimi.

Daj się napić Nanakowi Twojego nektaru, tak by mógł on zamieszkać w Twoim Imieniu.

Przypisywane Guru Nanakowi (1469-1539). Uzyskano z: http://en.wikiquote.org/wiki/Nanak w dniu 8 Marca 2015.


Więcej na temat Guru Nanaka można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Guru_Nanak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notka Jednego Boga #660. 2015/03/15.

Głosy nachodziły go we śnie, irlandzkie głosy wołające: „Błagamy cię, święty młodzianie, wróć do nas i chodź pośród nas raz jeszcze!”

 

Przypisywane świętemu Patrykowi. Uzyskano z: http://www.saintinnocent.ca/saint-patrick-orthodox-missionary-irish-people w dniu 15 Marca 2015.


Więcej na temat św. Patryka można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Patryk


Notka Jednego Boga #661. 2015/03/22.

Odrzuć wszelkie myśli poza jedną: “Ja jestem.” Umysł na początku będzie się buntował, ale przy odrobinie cierpliwości i wytrwałości podda się i uspokoi. Kiedy jesteś spokojny, rzeczy zaczynają się wydarzać spontanicznie i całkiem naturalnie, bez żadnego wtrącania się z twojej strony. (...) Po prostu żyj swoim życiem, tak jak ono do ciebie przychodzi, ale uważnie, czujnie, pozwalając, by wszystko działo się, tak jak się dzieje, robiąc naturalne rzeczy w naturalny sposób, cierpiąc, radując się – tak jak przynosi to życie.

Nisargadatta, “I am That.” S.18-9.


Więcej na temat Szri Nisargadatty można znaleźć pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj


Notka Jednego Boga #662. 2015/03/29.

Bez jasności umysłu samo pragnienie zobaczenia Boga jest jak szukanie drogi w ciemności po omacku. Odkryłem, że ludzki umysł ma swoje ograniczenia i może sobie wyobrazić rzeczy tylko w ramach tych ograniczeń. Żadna ludzka istota nie jest w stanie wytłumaczyć, czym Bóg jest, ani wyobrazić sobie Boga mentalnie.

Swami Rama (2001). Living with the Himalayan Masters, s.64.


Więcej na temat Swamiego Ramy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Swami_Rama


Notka Jednego Boga #663. 2015/04/04.

(...): Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego.

Ewangelia św. Łukasza 23:42.


Więcej na temat Ewangelii św. Łukasza można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_%C5%81ukasza


Notka Jednego Boga #664. 2015/04/12.

Czym jest śmierć? To jest zmiana w procesach życiowych konkretnego ciała. Integracja się kończy, dezintegracja się zaczyna. (...) W śmierci tylko ciało umiera. Nie życie, nie świadomość i nie rzeczywistość. I życie nigdy nie jest bardziej żywe niż po śmierci.

Sri Maharaj Nisargadatta. (2005). I am That. s.12.


Więcej na temat Szri Nisargadatty można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj


Notka Jednego Boga #665. 2015/04/19.

Nie ten powinien być dumny z siebie, który kocha swój kraj, ale raczej ten, który kocha cały świat. Ziemia jest jednym krajem, a ludzkość to jego obywatele.

Przypisywane Baha’u’llahowi. Uzyskano z: http://en.wikiquote.org/wiki/Bah%C3%A1%27u%27ll%C3%A1h w dniu 19 Kwietnia 2015.


Więcej na temat Dnia Ziemi można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Ziemi

Więcej na temat Baha’u’llaha można znaleźć pod:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%27u%27ll%C3%A1h


Notka Jednego Boga #666. 2015/04/26.

Ludzie mediów powinni mieć długie nosy, jak słonie, by wąchać polityków, merów, premierów i ludzi biznesu. My musimy znać rzeczywistość, dobrą czy złą, a nie tylko to, co się nią wydaje.

Dalajlama. Konferencja prasowa w Vancouver, B.C. cytowana w: The Globe and Mail. (8 September 2006).

Dzisiaj jesteśmy prawdziwie jedną globalną rodziną. To, co dzieje się w jednej części świata, może mieć wpływ na nas wszystkich. To dotyczy nie tylko negatywnych wydarzeń ale jest równie prawdziwe dla dobrych rzeczy. Dzięki niesamowitej współczesnej technologii komunikacji, nie tylko wiemy, co się dzieje gdzieś indziej, ale jesteśmy pod bezpośrednim wpływem wydarzeń, które mają miejsce bardzo daleko.

Dalajlama. Wykład z okazji otrzymania Nagrody Nobla (11 Grudzień 1989). Uzyskano z: http://en.wikiquote.org/wiki/Tenzin_Gyatso,_14th_Dalai_Lama w dniu 26 Kwietnia 2015.


Więcej na temat Dalaj Lamy znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tenzin_Gjaco

Więcej na temat Światowego Dnia Wolności Prasy można znaleźć pod:  http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Wolno%C5%9Bci_Prasy


Notka Jednego Boga #667. 2015/05/03.

Gdy jeszcze trwała wojna, przyszło do mnie uczucie okrutnego i niepotrzebnego charakteru tego sporu. Wydało mi się to powrotem do barbarzyństwa, bo problem mógł łatwo być rozwiązany bez rozlewu krwi. Narzuciło mi się pytanie, „Dlaczego matki rodzaju ludzkiego nie włączają się w te sprawy, aby zapobiec utracie życia, którego koszt niesienia tylko one znają?” (...) Wspaniała dostojność macierzyństwa i jej niezwykła odpowiedzialność pojawiły się przede mną w nowym kształcie, i nie znalazłam lepszego sposobu na wyrażenie mojego pojmowania tych rzeczy, jak tylko wysłać apel do kobiet na całym świecie, który tam i wtedy skomponowałam.

Julia Ward Howe (1819-1910) na temat wojny francusko-pruskiej, która zainspirowała ją do  "Proklamacji Dnia Matki" w 1870 roku, wzywającej wszystkie matki, by powstały jako siła społeczna przeciwko wojnie.  Uzyskano z: http://en.wikiquote.org/wiki/Julia_Ward_Howe#Mother.27s_Day_Proclamation_.281870.29 w dniu 3 Maja 2015.


Więcej na temat Julii Ward Howe można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Julia_Ward_Howe

Więcej na temat Dnia Matki można znaleźć pod:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Matki


Notka Jednego Boga #668. 2015/05/10.

O Bogu Zwycięstwa mówi się, że jest raczej stronniczy, ale Pokój daje zwycięstwo obu stronom.

Ralph Waldo Emerson, in Journals (1867). Uzyskano z: http://en.wikiquote.org/wiki/Victory w dniu 10 Maja 2015.


Więcej na temat Ralpha Waldo Emerson można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ralph_Waldo_Emerson


Notka Jednego Boga #669. 2015/05/18.

Król jest królem, nie dlatego że jest bogaty czy potężny, nie dlatego, że jest zdolnym politykiem, i nie dlatego, że należy do jakiejś grupy wyznaniowej czy narodowej. Jest  królem, bo się takim urodził. Pozostawiając wybór głowy państwa temu najbardziej pospolitemu na świecie mianownikowi – ludzkim narodzinom – Kanadyjczycy  głoszą swoją wiarę w ludzką równość, swoją nadzieję na zwycięstwo natury nad politycznymi rozgrywkami, społecznymi czy finansowymi interesami – nadzieję w zwycięstwo człowieka. 

Jacques Monet, w: "The Canadian Monarchy" w: The West and the Nation : Essays in Honour of W. L. Morton (1976), edited by Ramsay Cook, and Carl Berger. s. 324. Uzyskano z: http://en.wikiquote.org/wiki/Monarchy w dniu 18 Maja 2015.


Więcej na temat Dnia Królowej Wiktorii można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_Day Więcej na temat historii monarchii w Kanadzie można znaleźć, też w języku angielskim, pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_monarchy_in_Canada


Notka Jednego Boga #670. 2015/05/24.

Dusza bezpieczna w swym istnieniu, uśmiecha się

Na widok wyciągniętego miecza, i obnaża jego bezsens.

Gwiazdy wyblakną, słońce samo

Przyćmi się z wiekiem, i natura posunie się w leciech,

Ale ty będziesz kwitł w nieśmiertelnej młodości,

Bez szkody pośród wojny elementów,

Wraku materii i zderzenia światów.

Joseph Addison, Cato, A Tragedy (1713), Act V, scene i. Uzyskano z: http://en.wikiquote.org/wiki/Immortality w dniu 24 Maja 2015.


Więcej na temat Josepha Addisona (1672-1719) można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Addison


Notka Jednego Boga #671. 2015/06/07.

(...) Ci, którzy żyją w tym świecie, który jest polem pracy, tracą bardzo wiele, jeśli nie pracują, nie rozwijają się, pozostają bezczynni. W każdym atomie ziemi Brahman jest wszechprzenikający. Dlatego, wiedząc to, jeśli ktoś stara się w tym świecie pracować w dzień i w nocy, łatwo odnajduje Boga.

Babadżi z Haidakhanu. Teachings of Babaji. 1982-03-25.


Więcej na temat Babadżiego z Haidakhanu (1970-1984) można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babad%C5%BAi


Notka Jednego Boga #672. 2015/06/14.

Noc Kupały to (...) święto związane z przesileniem letnim, kiedy noce są najkrótsze, obejmujące wiele słowiańskich rytuałów. Wiele z nich (...) jest związanych z wierzeniami, łączącymi płodność z wodą i rytualnym oczyszczeniem.

W Noc Kupały młodzi mężczyźni skaczą ponad płomieniami ognisk na znak odwagi i wierności. Jeśli kochająca się para nie potrafi przeskoczyć przez ogień trzymając się za ręce, jest to niezawodny znak, że czeka ich rozstanie.

Dziewczęta puszczają wianki (często z zapalonymi świecami) na rzekach, i starają się odczytać swoją przyszłość z zachowania wianka. Mężczyźni zaś próbują łapać te wianki w nadziei zwrócenia na siebie uwagi przez kobiety, które je puściły.

Jedno ze starożytnych wierzeń utrzymuje, że Noc Kupały jest jedynym czasem w roku, kiedy kwitną paprocie. Wierzy się, że wielkie powodzenie, szczęście, moc i mądrość mogą spłynąć na osobę, która znajdzie kwiat paproci. Dlatego tego wieczoru wielu wieśniaków udaje się do lasu, w celu znalezienia tego kwiatu.

Tradycyjnie, niezamężne kobiety, których panieństwo podkreślane jest przez kwiaty we włosach, idą do lasu pierwsze. Za nimi podążają młodzi mężczyźni. Dlatego, poszukiwanie kwiatu paproci często prowadzi do nawiązania relacji pomiędzy parami kobiet i mężczyzn w lesie. (J)

Trzeba zauważyć jednakowóż, że paprocie nie są angiospermiczne i dlatego nie mogą kwitnąć.

Uzyskano z: https://en.wikipedia.org/wiki/Kupala_Night w dniu 14 czerwca 2015.


Więcej na temat przesilenie letniego i związanych z nim zwyczajów można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przesilenie_letnie


Notka Jednego Boga #673. 2015/08/09.

(…) Nie ma kwestii porażki, czy to w krótkim czy długim czasokresie. To jest jakby podróżować długą, męczącą drogą w nieznanym kraju. Ze wszystkich, niezliczonych kroków, tylko ostatni przyprowadza cię do celu. A przecież nie przyszło by ci do głowy, by wszystkie poprzednie ocenić jako porażkę. Każdy krok przybliża cię do celu, nawet jeśli musisz się cofnąć i obejść przeszkodę. W rzeczywistości każdy krok prowadzi cię do twojego celu, bo być zawsze w podróży, uczyć się, odkrywać, rozwijać się jest twoim odwiecznym przeznaczeniem. Żyć jest jedynym celem życia. (…)

Nisargadatta Maharaj. “I Am That.” s.112.


Więcej na temat Szri Nisargadatty można znaleźć w języku angielskim pod adresem: https://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj


Notka Jednego Boga #674. 2015/08/16.

"... nasza ludzkość, jako egzystencjalny i nieodwracalny akt, bierze pierwszeństwo przez wszystkimi innymi zobowiązaniami. Kiedy ktoś przyjmuje egzystencję jako istota ludzka, wtedy przed wszystkimi innymi obowiązkami ma obowiązek, by być, kim jest: ludzką istotą. Jakakolwiek forma doskonałości, która stara się nas wziąć poza naszą ludzką rzeczywistość, albo odłożyć ją na bok (...), jedynie pozbawi nas naszej własnej ludzkości. To jest pokusa, związana z jakimkolwiek absolutystycznym wierzeniem, czy to chrześcijańskim, czy marksistowskim, czy jakimkolwiek innym: one zdają się nas zapraszać, by wyjść poza naszą ludzką kondycję, by stać się „jak bogowie,” i wykorzystywać naszą domniemaną nieomylność do niszczenia innych ludzi. Innymi słowy, nasze zobowiązania są dobre tylko tak długo, jak pomagają nam spełnić nasze pierwotne powołanie: by być ludźmi. Jeśli sprawiają, że stajemy się mniej ludzcy, to znaczy, że coś gdzieś poszło źle. Same te zobowiązania poszły w złą stronę.”

Thomas Merton, w wywiadzie dla magazynu Motive, 1967. Cytat przesłany do Grupy Dyskusyjnej Merton-L przez Garego Horna.


Więcej o Tomaszu Mertonie można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Merton

Więcej na temat idei „Humanitaryzmu”: https://pl.wikipedia.org/wiki/Humanitaryzm


Notka Jednego Boga #675. 2015/08/23.

Jakkolwiek bolesny nie byłby proces opuszczania domu, dla rodziców i dzieci, na prawdę przerażającą rzeczą dla obojga jest perspektywa, że dziecko nigdy nie opuści domu. (...) Opuszczenie domu jest w pewnym sensie drugimi narodzinami, podczas których rodzimy się dla siebie samych.

Robert N. Bellah (1985). Habits of the Heart, (Nawyki Serca) cz. 1, roz. 3. Uzyskano z: https://en.wikiquote.org/wiki/Robert_N._Bellah w dniu 23 sierpnia 2015.


Więcej o Robercie Bellah (1927-2013) można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Bellah


Notka Jednego Boga #676. 2015/08/30.

Poza Bogiem, najwięcej zawdzięczamy kobietom, po pierwsze za samo życie, a potem za sprawianie, że warto je mieć.

Christian Nestell Bovee (1820-1904), Thoughts, Feelings, and Fancies (1857), s. 308.


Więcej o Christian Nestell Bovee można znaleźć w języku angielskim pod adresem: https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Nestell_Bovee


Notka Jednego Boga #677. 2015/09/07.

Uczcie się mniej mówić, a więcej pracować. To jest pole praktyki duchowej. Karma jest najwyższą drogą doskonalenia się. To jest wielka rzecz przyjąć ludzkie ciało. Ktokolwiek przychodzi na ziemię, musi pracować. (...) Wszyscy, którzy się narodzili, muszą pracować, żeby osiągnąć sukces.

Haidakhan Babaji. Nauki Babadżiego, 6 Kwietnia 1982. s.38


Więcej na temat Babadżiego z Haidakhanu można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babad%C5%BAi


Notka Jednego Boga #678. 2015/09/13.

Pozostaje jednak w żydowskiej tradycji coś więcej, coś co tak pięknie jest wyrażone w niektórych psalmach, a mianowicie rodzaj pianej radości i zdziwienia pięknem i nieprawdopodobną wzniosłością tego świata, o których człowiek może osiągnąć zaledwie mgliste wyobrażenie. To jest uczucie, z którego prawdziwa nauka czerpie swoją intelektualną siłę, ale które zdaje się także manifestować w śpiewie ptaków (...).

 

Albert Einstein, The Sanctification of Life, cytowany w: Novak Philip, The World's Wisdom, s.218.


Więcej na temat Alberta Einsteina można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein


Notka Jednego Boga #679. 2015/09/20.

Jeśli zima jest słodkim lenistwem, wiosna narodzinami, a lato życiem, to wypada, że jesień jest refleksją. To jest czas w roku, kiedy liście już opadły, kwiaty powiędły, a zbiory są w spichlerzu. Matka Natura zaciągnęła zasłony na kolejny rok i to jest okazja, by się zastanowić nad tym, co się wydarzyło. 

Mitchell Burgess, Northern Exposure (Thanksgiving, 1992). Uzyskano z: https://en.wikiquote.org/wiki/Fall w dniu 20 września 2015.


Więcej na temat „równonocy” można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnonoc


Notka Jednego Boga #680. 2015/09/27.

(…) Aby poznać siebie, bądź sobą. Aby być sobą, przestań wyobrażać sobie, że jesteś tym czy tamtym. Po prostu bądź. Pozwól swojej prawdziwej naturze wyłonić się.

Shri Nisargadatta Maharaj. “I am That.” s.259.


Więcej na temat Szri Nisargadatty można znaleźć w języku angielskim pod adresem: https://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj


Notka Jednego Boga #681. 2015/10/04.

Zaczęłam odczuwać, że ja i rower równa się ja i świat, na którego to kręcących się kołach musimy się nauczyć jeździć, o ile nie chcemy wpaść do rowu nieprzydatności i desperacji. To, co sprawiło, że opanowałam rower, było dokładnie tym samym, co dało mi pewną miarę sukcesu w życiu – a mianowicie męstwo ducha, które pozwoliło mi zacząć, upór woli, by wytrwać przy zadaniu, i cierpliwość, która pozwalała mi zacząć jeszcze raz po ostatniej nieudanej próbie. W ten sposób dostrzegłam, że jest wielka nauka w korzystaniu z roweru i mogę go polecić jako nauczyciela bez pulpitu i bez doktryny wiary. Ta, która osiągnie sukces w opanowaniu roweru, osiągnie także panowanie nad życiem.

Frances E. Willard, How I Learned To Ride The Bicycle (1895) Uzyskano z: https://en.wikiquote.org/wiki/Cycling w dniu  4 Października 2015.


Notka Jednego Boga #682. 2015/10/12.

Odwaga to zdolność opanowania lęku, jaki pojawia się podczas osiągania wolności. To jest gotowość do odróżnienia się, do wyruszenia z opiekuńczej zależności od rodziców ku nowym poziomom wolności i integracji.

Rollo May, Man's Search for Himself (1953), s. 192.

 

Idź na brzeg urwiska i skocz. Zbuduj swoje skrzydła w locie na dół.

Ray Bradbury, Brown Daily Herald (March 24, 1995).


Więcej na temat Rollo May można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rollo_May

Więcej na temat Ray Bradbury można znaleźć pod adresem:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ray_Bradbury


Notka Jednego Boga #683. 2015/10/18.

Błogosławieństwem jest posiadać przyjaciela, z którym można rozmawiać bez strachu na każdy temat, przy którym nasze najgłębsze jak i najgłupsze myśli wychodzą (z naszych ust) prosto i bezpiecznie. Ach, ten komfort – niewyrażalny komfort czucia się bezpiecznym z jakąś osobą – kiedy nie trzeba ani ważyć myśli ani mierzyć słów, a tylko wyrażać je, takimi jakimi są, ziarna i plewy zarazem, z pewnością, że wierna ręka weźmie je i przesieje, zatrzymując to, co jest warte zatrzymania, a oddechem uprzejmości zdmuchnie wszystko inne precz.

Dinah Craik, A Life for a Life (1859). Uzyskano z: https://en.wikiquote.org/wiki/Friendship w dniu 18 Października 2015.


Więcej na temat Dinah Craik można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dinah_Maria_Mulock


Notka Jednego Boga #684. 2015/10/25.

(…) Lincoln rozumiał, że po takiej decyzji, demokracja musi szukać pokoju poprzez nową jedność. Bo demokracja może przeżyć tylko wtedy, kiedy rozwiązanie starych trudności oczyszcza pole i przesuwa energię, by stawić czoła nowym odpowiedzialnościom. Nigdy nie ma (demokracja) wystarczająco zdolności i celowości, jakich potrzebuje w tym wysiłku. Koniec bitwy nie oznacza końca tej nieskończoności (ludzkich) potrzeb. Dlatego Lincoln – przywódca ludzi jak i dowódca armii – prosił, by jego bitwa skończyła się „ze złością wobec nikogo, z miłosierdziem wobec wszystkich.”

Franklin D. Roosevelt, Franklin D. Roosevelt: "Address at the Dedication of the Memorial on the Gettysburg Battlefield, Gettysburg, Pennsylvania.," July 3, 1938. Online by Gerhard Peters and John T. Woollsey. Uzyskano z: https://en.wikiquote.org/wiki/Democracy w dniu 25 Października 2015.


Więcej na temat Franklina D. Roosevelta można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt


Notka Jednego Boga #685. 2015/11/01.

Śmierć jest jedynie doświadczeniem, poprzez które masz szansę nauczyć się wielkiej lekcji: nie da się umrzeć.

Paramahansa Yogananda, Man's Eternal Quest, s.106.


Więcej na temat Paramahansy Yoganandy można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jogananda


Notka Jednego Boga #686. 2015/11/08.

Każda odrębna jednostka we wszechświecie powraca do wspólnego źródła. Powrót do źródła jest spokojem. Jeśli nie masz świadomości źródła, potykasz się z zamieszaniu i bólu. Kiedy uświadamiasz sobie, skąd pochodzisz, stajesz się naturalnie tolerancyjny, niezainteresowany, rozbawiony, dobroduszny jak babcia, wzniosły jak król. Zanurzony w cudzie Tao, radzisz sobie ze wszystkim, co przynosi ci życie, a kiedy przychodzi śmierć, jesteś gotowy.

Tao Te Ching 16, cytowane za: Novak Philip, The World's Wisdom, s.150.


Więcej na temat Tao Te Ching można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Daodejing


Notka Jednego Boga #687. 2015/11/15.

(...) I powiedz, “Wierzę we wszystkie pisma objawione przez Boga, i jest mi przykazane, by traktować was przyjaźnie. Bóg jest naszym i waszym Panem. My mamy swoje sprawy, wy macie swoje. Nie ma kłótni pomiędzy nami i wami. Bóg zbierze nas wszystkich razem. W Nim jest nasze ostateczne przeznaczenie.”

Koran, 42:15  


Więcej na temat Międzynarodowego Dnia Tolerancji można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_Tolerancji


Notka Jednego Boga #688. 2015/11/22.

W kobiecie jesteśmy poczęci,

Z kobiety jesteśmy zrodzeni,

Z kobietą zaręczamy się i żenimy,

To kobieta przedłuża nasz gatunek.

Nowa towarzyszka jest szukana, kiedy umiera życiowa partnerka,

Poprzez kobietę ustanawiane są społeczne więzi.

Dlaczego o kobiecie się myśli, że jest przeklęta i potępiona,

Kiedy z kobiety rodzą się przywódcy i władcy?

Z kobiety jedynie rodzi się nowa kobieta,

Bez kobiety nie może być ludzkich narodzin.

Bez kobiety, O Nanaku, tylko Jedynie Prawdziwy istnieje.

 (…)

Raag Aasaa Mehal 1, s. 473; w: Aad Guru Granth Sahib (1983 edition by Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee); także w: Guru Nanak and His Times (1971) by Anil Chandra Banerjee, s. 78

Uzyskano z: https://en.wikiquote.org/wiki/Nanak w dniu 22 Listopada 2015


Więcej na temat przemocy wobec kobiet można znaleźć w języku angielskim pod adresem:  https://en.wikipedia.org/wiki/International_Day_for_the_Elimination_of_Violence_against_Womeni

Więcej na temat Guru Nanaka można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nanak


Notka Jednego Boga #689. 2015/11/29.

Aby spotkać fontannę życia w prawdzie biegnę, bo zmęczony jestem życiem w próżności i pustce. Zobaczyć twarz mojego Króla jest moim jedynym celem – nie będę się bał nikogo poza Nim, ani nie ustanowię nikogo innego, żeby się bać. O gdybyż udało mi się zobaczyć Go we śnie! Spałbym wtedy wiecznym snem i nigdy nie chciał się obudzić. O gdybyż udało się ujrzeć Jego twarz w moim sercu! Oczy nigdy nie prosiłyby mnie, by spojrzeć na kogoś innego.

Jehudah Halevi, żydowski mistyk z XII-go wieku, Cytowany w: Miriam Bokser Caravella, The Holy Name. s.259.


Więcej na temat Jehudy Halevi można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Juda_Halevi


Notka Jednego Boga #690. 2015/12/06.

Musisz wejść na górę, by nauczyć się swojej relacji wobec materii, i wobec własnego ciała, bo ono jest tam u siebie, chociaż ty może nie.

Henry David Thoreau, list do Harrisona Blake (16 Listopad 1857). Uzyskano z: https://en.wikiquote.org/wiki/Mountains 6-go Grudnia 2015.


Więcej na temat Henry David Thoreau można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Henry_David_Thoreau


Notka Jednego Boga #691. 2015/12/13.

Jesteśmy oskarżani o terroryzm

Jeśli odważamy się pisać o resztkach ojczyzny

Która poszarpana jest na kawałki, w ruinie

W upadku i rozrzuceniu

O ojczyźnie, która szuka miejsca

O narodzie, który nie ma już własnej twarzy

O ojczyźnie, której nie pozostało nic z jej wielkiego starożytnego wiersza

Poza płaczem i mową nad grobem (...)

Nizar-Qabbani, (1923-1998), poeta syryjski. Uzyskano z: http://allpoetry.com/Nizar-Qabbani w dniu 13 Grudnia 2015.


Więcej na temat Nizara Qabbani można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizar_Kabbani


Notka Jednego Boga #692. 2015/12/20.

Krata została usunięta sprzed olbrzymiego paleniska, aby otworzyć drogę dla ognia z drewna, pośrodku którego leżała potężna belka, rozżarzona, wysyłająca wielkie ilości światła i ciepła. Rozumiałem, że jest to belka Yule, którą Pan Domu zawsze kazał przynosić i rozpalać w Wieczór Wigilijny, jak nakazywał starodawny zwyczaj.

Washington Irving w: Thomas Hughes, Charles Waterton Tom Brown's school-days, by an old boy [T. Hughes. Wanderings in South America, by C. Waterton. Old Christmas, z: Sketch book of W. Irving. Bracebridge hall, by W. Irving], 1882, p. 13. Uzyskano z: https://en.wikiquote.org/wiki/Christmas_Eve  w dniu 20 Grudnia 2015.


Więcej na temat zwyczajów wigilijnych można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia_Bo%C5%BCego_Narodzenia


 


 

Strona Główna