Notki Jednego Boga - Archiwum
2014


O ile nie wskazane inaczej, wszystkie cytaty są tłumaczeniami własnymi z angielskich orginałów. P.R.


Notka Jednego Boga #607. 2014/01/05.

 

Teofania, z greckiego słowa

 θεοφάνεια (theophaneia, oznaczającego "pojawienie się boga"), odnosi się do boskich manifestacji przed człowiekiem lub jakąś inną istotą. Słowo to było używane w odniesieniu do pojawiania się bogów z greckiej czy bliskowschodniej tradycji. Chociaż Iliada uważana jest za najwcześniejsze źródło w literaturze klasycznej, w którym pojawiają się opisy teofanii, prawdopodobnie jeszcze wcześniejszym źródłem jest Epopeja Gilgamesza. Termin teofania nabrał szczególnego znaczenia dla Chrześcijan i Żydów w Biblii: odnosi się do manifestacji Boga przed człowiekiem, do sytuacji, w których obecność Boga daje się postrzegać przez ludzkie zmysły.

Uzyskano z: http://en.wikipedia.org/wiki/Theophany w dniu 5 Stycznia 2014.

 

Miłość do Boga to błogosławieństwo i radość – kochać Boga to znaczy być pełnym radości. Kochanie Boga i służenie Mu osiągane jest poprzez imitowanie Go w Jego manifestacji jako człowieka, to bycie Tak-Jak-Chrystus, to podążanie za przykładem Chrystusa.

 

Tomasz Merton – Run to the Mountain, s.62.


Więcej na temat Tomasza Mertona (1915-1968) można znaleźć pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Merton


Notka Jednego Boga #608. 2014/01/12.

Zauważ, jak wełna zamienia się w elegancki dywan poprzez kontakt z inteligentnym człowiekiem. Zobacz, jak glina może zamienić się w pałac poprzez kontakt z inteligentną osobą. Jeśli stowarzyszenie z inteligentnym ma taki wpływ na rzeczy nieożywione, pomyśl, jaki efekt osiągnie stowarzyszenie jednego poszukiwacza Boga z innym (...). Święci Boga widzieli niebiosa poza tymi, które my znamy. (...) Szejk jest źródłem duchowej radości. Oceany radości są z nim.

Rumi, Fihi Ma Fihi #63, quoted in: Helminski, Kabir (2000). The Rumi Collection. P.123.


Więcej na temat Rumiego (1207-1273) można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumi


Notka Jednego Boga #609. 2014/01/19.

 

Jeśli macie ze sobą broń, zabierzcie ją do domu. Jeśli nie macie broni, proszę, nie szukajcie jej. Nie rozwiążemy tego problemu przez odwet i gwałt. Musimy na przemoc odpowiedzieć niestosowaniem przemocy. Pamiętajcie słowa Jezusa: “Kto mieczem wojuje, ten od miecza zginie.” Musimy kochać naszych białych braci, niezależnie od tego, co nam robią. Musimy sprawić, by wiedzieli, że ich kochamy. Słowa Jezusa ciągle brzmią poprzez wieki: “Kochaj swoich wrogów, błogosław tym, którzy cię przeklinają, módl się za tych, którzy złośliwie cię wykorzystują.” Tak musimy żyć. Musimy na nienawiść odpowiadać miłością. Pamiętajcie, że nawet kiedy ja zostanę zatrzymany, ten ruch nigdy się nie zatrzyma, ponieważ Bóg jest w tym ruchu. Idźcie do domu utwierdzeni w tej żarliwej wierze. 

 

Słowa Martina Luthera Kinga po tym, jak bomba została wrzucona do jego domu w Alabamie w dniu 30 Stycznia 1956 roku, cytowane w: Stride Toward Freedom (1958). Uzyskano z: http://en.wikiquote.org/wiki/Martin_Luther_King,_Jr. w dniu 19 Stycznia 2014.

 


Więcej na temat Martina Luthera Kinga Juniora (1928-1968) można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King


Notka Jednego Boga #610. 2014/01/26.

 

W dawnych czasach ludzie żyli holistycznie. (...) Jeśli chcesz pozbyć się pomieszania, to staraj się naśladować tych starożytnych przodków: połącz swoje ciało, umysł i ducha we wszystkim, co robisz. Wybieraj pożywienie, ubranie i schronienie, które jest w zgodzie z naturą. Polegaj na swoim ciele jako środku transportu. Pozwól, by praca i rekreacja były jednym i tym samym. Rób ćwiczenia, które rozwijają całą twoją istotę, a nie tylko twoje ciało. (...) Służ innym, ale jednocześnie kultywuj siebie. Miej na uwadze, że prawdziwy rozwój pochodzi z rozwiązywania problemów życiowych w sposób, który jest w harmonii z tobą i innymi. Jeśli uda ci się podążać po tych prostych, odwiecznych ścieżkach, będziesz nieustannie odnowiony.

Hua Hu Ching 43, cytowane za: Novak Philip, The World's Wisdom. s.171.

 


Więcej na temat Hua Hu Ching można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Huahujing


Notka Jednego Boga #611. 2014/02/02.

 

Bogini budzi w nieskończonej liczbie form i w tysiącach przebrań. Jest tam, gdzie nikt się jej nie spodziewa, pojawia się znikąd i zewsząd, aby oświecić otwarte serce. Ona śpiewa, płacze, jęczy, zawodzi, krzyczy, nuci do nas, abyśmy się obudzili, byśmy zaangażowali się w życie, byśmy byli kochankami w tym świecie i tego świata, abyśmy zjednoczyli głosy w jednej pieśni nieustającej zmiany i tworzenia. Bo jej prawem jest, by kochać wszystkie istoty, i ona jest napojem z naczynia życia. Krąg jest zawsze otwarty, nigdy nie złamany.

 

 

Starhawk, w: Bodhi Tree Bookstore presentation (December 1999); Uzyskano z http://en.wikiquote.org/wiki/Goddess w dniu 2 Luty 2014.


Więcej na temat Starhawk można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Starhawk


Notka Jednego Boga #612. 2014/02/09.

 

subtelne stopnie

dominacji i podporządkowania

to znasz jako miłość.

Ale miłość jest inna

ona przychodzi w całości

jest tam

jak księżyc za oknem (...)

miłość jest morzem nieistnienia,

w którym intelekt tonie (...)

miliony galaktyk

są jak mała piana

na tym morzu bez brzegów (...)

Rumi, Subtle Degrees, cytowany w: Helminski, Kabir (2000). The Rumi Collection. s.49-50.


Więcej na temat Rumiego można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumi


Notka Jednego Boga #613. 2014/02/17.

 

Jeśli wiem, że coś jest korzystne dla mnie, ale szkodliwe dla mojej rodziny, powinienem się tego pozbyć z mojej głowy. Jeśli wiem, że coś jest korzystne dla mojej rodziny, ale nie dla mojego kraju, powinienem spróbować o tym zapomnieć. Jeśli wiem, że coś jest korzystne dla mojego kraju, ale szkodliwe dla Europy, albo korzystne dla Europy, ale szkodliwe dla rodzaju ludzkiego, powinienem uznać to za zbrodnię.

 

Charles de Montesquieu, cytowany w: Robert John Loy, Montesquieu, rozdział 3, s. 122 (1968).

 


Więcej na temat Monteskiusza (1689-1755) można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Monteskiusz


Notka Jednego Boga #614. 2014/02/23.

 

Ważną rzeczą w Igrzyskach Olimpijskich jest nie tyle wygrać, co uczestniczyć, podobnie jak ważną rzeczą w życiu jest nie tyle tryumfować, co starać się. Istotną rzeczą jest nie żeby pokonać, ale żeby walczyć o dobrą sprawę. Rozprzestrzenić te zasady to znaczy zbudować mocną, odważną, ale ponad wszystko bardziej sumienną i bardziej hojną ludzkość.

 

Pierre de Coubertin (1863-1937), założyciel Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, cytowany w: Peter L. Dixon (1984). The Olympian , s. 210


Więcej na temat Pierre de Coubertin można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Coubertin


Notka Jednego Boga #615. 2014/03/02.

 

O Panie, Mistrzu życia! Ducha bezczynności, zwątpienia, ambicji i gadania po próżnicy, nie dawaj mi.

Ale raczej ducha czystości, pokornego umysłu, cierpliwości i dobroczynności, spuść na sługę Swego.

Tak, mój Królu i Panie, daj mi dostrzec moje własne upadki i powstrzymać się od osądzania innych.

Bo błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa Świętego Efraima na czas Wielkiego Postu, cytowana za: http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Fast


Więcej na temat Wielkiego Postu można znaleźć pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Fast

Więcej na temat Świętego Efraima (306-373) można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Efrem_Syryjczyk


Notka Jednego Boga #616. 2014/03/09.

 

Codzienne życie polega na działaniu. Czy ci się to podoba, czy nie, musisz funkcjonować. Cokolwiek robisz dla siebie, akumuluje się i staje się wybuchowe – któregoś dnia odpala i powoduje spustoszenie w tobie i świecie. Jeśli oszukujesz się, że działasz dla dobra innych, to jest to jeszcze gorsze, bo nie powinieneś kierować się swoimi własnymi ideami o tym, co jest dobre dla innych. Człowiek, który utrzymuje, że wie lepiej, co jest dobre dla innych, jest niebezpieczny. (...) (Pracuj) ani dla siebie, ani dla innych, tylko dla samej pracy. Rzecz warta zrobienia jest swoim własnym celem i znaczeniem. (...)

 

Nisargadatta Maharaj. I am That. s.89-90. 

 


Więcej na temat Nisargadatty można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj

Więcej cytatów z Nisargadatty, też w języku angielskim, można znaleźć pod adresem: http://en.wikiquote.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj


Notka Jednego Boga #617. 2014/03/16.

 

Pochowajcie mnie i powstańcie,

zrzucając ciężkie łańcuchy

i obmyjcie w krwi tyranów

swoją wolność.

A potem w wielkiej nowej rodzinie,

rodzinie ludzi wolnych,

uprzejmym słowem,

wspomnijcie także mnie.

Taras Szewczenko, Testament, 25 Grudzień 1845, Perejasław, Tłumaczenie angielskie: John Weir, Toronto, 1961. Tłumaczenie z angielskiego własne.

Uzyskano z: http://en.wikipedia.org/wiki/Taras_Shevchenko w dniu 16 Marca 2014. 


Więcej na temat Tarasa Szewczenki można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Taras_Szewczenko

Więcej na temat wiersza Testament można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Testament_(Taras_Szewczenko)


Notka Jednego Boga #618. 2014/03/23.

 

Dobry człowiek, chociaż niewolnik, jest wolny. Zły, chociaż rządzi, jest niewolnikiem, i nie niewolnikiem jednego człowieka – ale co znacznie gorsze – niewolnikiem tylu panów, ile ma przywar.

Święty Augustyn (354-430). Miasto Boga. IV,3.

Uzyskano z: http://en.wikiquote.org/wiki/Slavery w dniu 23 Marca 2014. 


Więcej na temat św. Augustyna można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Augustyn_z_Hippony


Notka Jednego Boga #619. 2014/04/06.

 

Pozostaw swoją myśl nagą, twoje emocje nieuwikłane i siebie samego prostym, takim jakim jesteś, aby łaska mogła cię dotknąć i nakarmić empiryczną wiedzą o Bogu, takim jakim On na prawdę jest.

The Book of Privy Counseling, s.151.


Więcej na temat Księgi Osobistego Doradztwa (The Book of Privy Counseling) można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Cloud_of_Unknowing


Notka Jednego Boga #620. 2014/04/13.

 

Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina boleści; lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce swojej gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I tak jest z wami: teraz się smucicie, ale kiedy znowu was ujrzę, rozradują się serca wasze, radością, której nikt nie jest w stanie wam odebrać.

 

Ewangelia św. Jana 16:21-22.


Więcej na temat Ewangelii św. Jana można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_Jana


Notka Jednego Boga #621. 2014/04/20.

 

Rzekł Jezus: "Niebo wywróci się i ziemia w waszej obecności, a żywy z Żywego nie ujrzy śmierci (...).”

 

Ewangelia Tomasza, 111.


Więcej na temat Ewangelii Tomasza można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_Tomasza

Tłumaczenie według: http://mr-all.republika.pl/ewToma.htm


Notka Jednego Boga #622. 2014/04/27.

 

Sztuka nakładania podatków polega na tym, by wyskubać z gęsi jak najwięcej pierza przy jak najmniejszym syczeniu.  

Autorem tego powiedzenia był najprawdopodobniej Jean Baptiste Colbert, minister finansów francuskiego króla Ludwika XIV-go. Cytowane w: Burton Stevenson, ed., The Home Book of Quotations (1967), 10th ed., p. 2300f, no. 5. Uzyskane z: https://en.wikiquote.org/wiki/Taxes w dniu 27 kwietnia 2014.


Więcej na temat Jeana Baptista Colbert można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Colbert


Notka Jednego Boga #623. 2014/05/04.

 

Naturalnie zwykli ludzie nie chcą wojny, ani w Rosji ani w Anglii ani w Ameryce, ani nawet w Niemczech. To jest zrozumiałe. Ale to przywódcy polityczni decydują o tych rzeczach, i jest zawsze całkiem proste, by pociągnąć za sobą ludzi, czy to w demokracji, czy to faszystowskiej dyktaturze, albo Parlamencie czy dyktaturze komunistycznej ... zawsze można sprawić, by ludzie poszli za wolą swoich przywódców. To jest stosunkowo proste. Wystarczy im powiedzieć, że jesteśmy zaatakowani i oskarżyć pacyfistów o brak patriotyzmu oraz o to, że wystawiają kraj na niebezpieczeństwo. To działa tak samo w każdym kraju.

 

Hermann Göring podczas Procesu Norymberskiego, 18 Kwietnia 1946. Uzyskano z: https://en.wikipedia.org/wiki/War w dniu 4 Maja 2014.

 


Więcej na temat teorii wojny można znaleźć w języku angielskim pod adresem: https://en.wikipedia.org/wiki/War


Notka Jednego Boga #624. 2014/05/11.

 

Matka to imię Boga w ustach i sercach dzieci.

 

William Makepeace Thackeray, Targowisko Próżności, Tom II, Rozdział XII. Uzyskano z: https://en.wikiquote.org/wiki/Mothers w dniu 11 Maja 2014.

 


Więcej na temat Williama Thackeray można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Makepeace_Thackeray


Notka Jednego Boga #625. 2014/05/19.

 

Z wielką obawą wzywam wszystkich, którzy umieją mówić i pisać, by powstrzymać ten szaleńczy, niemoralny ruch “Praw Kobiet,” ze wszystkimi towarzyszącymi mu nieszczęściami ... Jeśli kobietom uda się “pozbawić własnej płci” poprzez utrzymywanie, że są równe mężczyznom, to staną się one najbardziej znienawidzonymi, bezbożnymi, i obrzydliwymi istotami, które z pewnością przepadną bez męskiej opieki.

 

Królowa Wiktoria, w liście z 1870 roku, cytowana w: All For Love: Seven Centuries of Illicit Liaison by Val Horsler (2006). Uzyskano z: https://en.wikiquote.org/wiki/Victoria_of_the_United_Kingdom w dniu 19 Maja 2014.


Więcej na temat Królowej Wiktorii można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktoria_Hanowerska


Notka Jednego Boga #626. 2014/05/25.

 

Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie (...), ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego.

 

Ewangelia Jana 20:17.


Więcej na temat konceptu “wniebowstąpienia” można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowst%C4%85pienie lub w języku angielskim pod adresem: https://en.wikipedia.org/wiki/Ascension

Więcej na temat Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowst%C4%85pienie_Pa%C5%84skie

Więcej na temat Wniebowstąpienia Proroka Mohammeda (Mahometa) można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mirad%C5%BC


Notka Jednego Boga #627. 2014/06/01.

 

Słynny Lao Tzu promował ideę i praktykę wu wei, która oznacza bezwysiłkowe bycie i bezwysiłkowe działanie. Bezwysiłkowe bycie oznacza bycie w sposób naturalny, niewymuszony i adaptacyjny. Bezwysiłkowe działanie oznacza nie stosowanie wobec czegokolwiek niepotrzebnej energii lub siły. Większość ludzi zmaga się niepotrzebnie w życiu, próbując walić ściany zamiast znaleźć drzwi. Wielu wyczerpuje swoją energię kopiąc w twardej, wysuszonej ziemi, zamiast najpierw spulchnić ją wodą. Próbuj utrzymać te metafory w swoim umyśle i przetłumaczyć je w codzienne życie. (...) Jeśli będziesz praktykował wu wei w swoim życiu, zostaniesz nagrodzony wzrastającą radością, zdrowiem, płynnością i długowiecznością.

 

Mao Shing Ni. (2006). Secrets of Longevity. Hundreds of Ways to Live to Be 100. (Sekrety Długowieczności. Sto sposobów by żyć do stu  lat) San Francisco, CA: Chronicle Books. S.291.


Więcej na temat konceptu “wu wei” można znaleźć pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wu_wei


Notka Jednego Boga #628. 2014/06/08.

 

Jednym z zadziwiających atrybutów czasu Sabbatu jest jego zupełna bezużyteczność. Nic się nie dzieje, ani jedna pozycja nie znika z naszej listy rzeczy do zrobienia. Nic znaczącego nie zostaje dokonane, żaden cel osiągnięty. Jest to czas bez jakiejkolwiek mierzalnej wartości. Wielu z nas ma problem, żeby zwolnić tempo, bo odczuwamy tę silną potrzebę bycia użytecznymi.  (...) Ale czas Sabbatu oferuje dar głębokiej równowagi. W czasie Sabbatu, nasza wartość polega nie na tym, co udało nam się osiągnąć, ale na tym, że otrzymaliśmy po prostu łagodne błogosławieństwo bycia cudownie żywymi.

 

Wayne Muller, Sabbath, PP.210-212.


 

Więcej na temat idei “Sabbatu” można znaleźć w języku angielskim pod adresem: https://en.wikipedia.org/wiki/Sabbath


Notka Jednego Boga #629. 2014/08/10.

 

Gnani (“ten, który wie”) to człowiek, w którego obecności ludzie zaczynają się uśmiechać.

 

Pritam. 

 


Więcej na temat pojęcia “gnani” można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikiquote.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj


Notka Jednego Boga #630. 2014/08/17.

 

Przez pełnienie swojego obowiązku każdy człowiek może osiągnąć doskonałość. (...) Lepiej pełnić obowiązki własne, choćby niedoskonale, niż przejmować obowiązki innych, nawet gdyby się je miało pełnić w sposób doskonały. Kto pełni nakazane obowiązki, będące w zgodzie z jego własną naturą, ten nigdy nie podlega grzesznym reakcjom. Każdy wysiłek okryty jest jakimś błędem, tak jak ogień okryty jest dymem. Dlatego nikt, o synu Kunti, nie powinien porzucać pracy, która jest pochodną jego natury (...).

 

Bhagawad Gita 18:45, 47-8. 

 


Więcej na temat Bhagavad Gity można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bhagawadgita

Więcej na temat Pana Kriszny można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kriszna


Notka Jednego Boga #631. 2014/08/24.

 

W jesiennym zmierzchu

w bocznej świątyni przed wizerunkiem Jizo

dolewam poświęconego oleju

 

Haiku Busona. Uzyskano z: http://en.wikipedia.org/wiki/Ksitigarbha w dniu 24 Sierpnia 2014. Tłumaczenie własne.


Więcej na temat Kszitigarbhy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kszitigarbha lub http://pl.wikipedia.org/wiki/Jiz%C5%8D

 

Więcej na temat Busona można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Buson_Yosa


Notka Jednego Boga #632. 2014/08/31.

 

Naucz się mówić mniej, a pracować więcej. To jest pole duchowej praktyki. Praca jest najwyższą ścieżką ku doskonałości. To jest wielka rzecz, przyjąć ludzkie ciało. Ktokolwiek przychodzi na ziemię, musi pracować. (...) Wszyscy, którzy przyjęli narodziny, muszą pracować, aby odnieść sukces. (...) Pracując ciężko, człowiek może osiągnąć spokój w sobie samym i w świecie dookoła niego. Jeśli wszyscy będą pracować porządnie, i z miłością, wtedy będzie pokój na całym świecie. (...) Ktoś mógłby argumentować – kiedy ma nastąpić destrukcja, po co mam pracować? Po co miałbym robić jakąś Karma Jogę? Ale to nie jest prawidłowe. Każdy powinien pracować do ostatniego oddechu. (...)

 

Haidakhan Babaji. Teachings of Babaji, S.25, 33, 16.  


Więcej na temat Babadżiego z Haidakhanu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babad%C5%BAi

 

Więcej na temat Karma Jogi można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Karmajoga


Notka Jednego Boga #633. 2014/09/07.

 

Cały wszechświat jest w jego mocy. On jest czystą świadomością, twórcą czasu: wszech-potężny, wszech-wiedzący. Pod jego zarządem praca stworzenia odbywa się w swojej ewolucji, i my mamy ziemię, i wodę, i eter, i ogień i powietrze. Jego istota jest początkiem wszystkich istot, nasiona wszelkich rzeczy, które w tym życiu mają swoje życie. On jest poza czasem i przestrzenią, a przy tym jest Bogiem nieskończonych form, który mieszka w naszych najskrytszych myślach, i który jest widziany przez tych, którzy go kochają.

Svetasvatara Upanishad.


Więcej na temat Upaniszady Szwetaszwara można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Shvetashvatara_Upanishad


Notka Jednego Boga #634. 2014/09/14.

 

Po wiekach poznawania Boga poprzez wiarę, jesteśmy teraz gotowi, by zrozumieć boską inteligencję bezpośrednio. Na wiele sposobów ta nowa wiedza potwierdza wszystko, co duchowe tradycje już obiecały. Bóg jest niewidzialny, a jednak on czyni wszystkie cuda. On jest źródłem każdego impulsu miłości. Piękno i prawda są dwójką jego dzieci. To tylko przy braku zrozumienia tego nieskończonego źródła energii i twórczości, pojawiają się bolączki życia. Zbliżenie się do Boga poprzez prawdziwą wiedzę uzdrawia nasz lęk przed śmiercią, potwierdza istnienie duszy, i nadaje życiu prawdziwy sens. (...) Nie ma znanego fizycznego mechanizmu, który by to powodował, a jednak poczucie bliskości Boga pojawia się we wszystkich wiekach, u wszystkich ludów. Jesteśmy w stanie wyjść poza nasze materialne więzy, ale często nie doceniamy tej możliwości.

 

Deepak Chopra. (2000). How to know God. The Soul’s Journey into the Mystery of Mysteries. (Jak znać Boga. Duszy Podróż do Tajemnicy Wszystkich Tajemnic). N.Y.: Harmony Books. S. 2, 6.

 


Więcej na temat Deepaka Chopry można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Deepak_Chopra


Notka Jednego Boga #635. 2014/09/21.

Kobieta jest stwórcą wszechświata, wszechświat jest jej formą. Kobieta jest podstawą świata, ona jest prawdziwą formą ciała. W kobiecie są formy wszystkich rzeczy, wszystkiego, co żyje i porusza się w tym świecie.  (…).

Shaktisangama Tantra. Uzyskano z: http://en.wikipedia.org/wiki/Shakti w dniu 21 Września 2014.


Więcej na temat Nawaratri można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nawaratri

Więcej na temat konceptu Shakti, pierwotnej kosmicznej energii, można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aakti


Notka Jednego Boga #636. 2014/09/28.

(…) Wielkie i święte dzieła dokonane przez innych są dla nas przykładem, ponieważ pokazują, w konkretny sposób, czym wielkość i świętość jest, ale nie są modelami, które powinniśmy kopiować. Niezależnie jak niewielkie są nasze własne osiągnięcia w porównaniu z osiągnięciami naszych przodków, mają one rzeczywistą wartość przez to, że osiągnięte zostały na nasz własny sposób i przy pomocy naszych własnych wysiłków.

(…) Każda osoba, urodzona w tym świecie, reprezentuje coś nowego, coś co nigdy przedtem nie istniało, coś bardzo oryginalnego i wyjątkowego. (...) bo jeśli ktoś jak ona istniał przed nią, nie byłoby potrzeby, by przyszła ona na świat. Każdy pojedynczy człowiek jest nową jakością w tym świecie, i jest wołany, by wypełnić swoją własną wyjątkowość.

Wszyscy ludzie mają dostęp do Boga, ale każdy ma inny dostęp. Wielka szansa rodzaju ludzkiego leży dokładnie w tym niepodobieństwie ludzi (...). Boska wszech-przyjmowalność manifestuje się w tej nieskończonej różnorodności dróg, które wiodą do niego, każda otwarta dla jednego człowieka.

(…) Każdy naturalny akt, jeśli uświęcony, wiedzie do Boga, i natura potrzebuje człowieka po to, by mógł jej on uczynić to, czego żaden anioł uczynić nie może, a mianowicie, uświęcić ją.

Martin Buber – “Heart Searching and the Particular Way.” [W]: Garvey, J. (Ed.)(1985). Modern Spirituality: an Anthology. Springfield,IL: Templegate Publishers. P. 4-7.


Więcej na temat Martina Bubera (1878-1965) można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Martin_Buber


Notka Jednego Boga #637. 2014/10/05.

Jestem gotowy, by spotkać się z moim Stwórcą – ale czy mój Stwórca jest gotowy na ciężkie przeżycie spotkania ze mną to już inna sprawa.

Winston Churchill. Cytowany w: Enright, D. (Ed.)(2001). The Wicked Wit of Winston Churchill. London, UK: Michael O’Mara Books Ltd. Okładka.


Więcej na temat Winstona Churchilla (1874-1965) można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill


Notka Jednego Boga #638. 2014/10/13.

Trzy dary w szczególności wyróżniają duchowego ojca. Pierwszym jest wgląd i zdolność rozróżnienia (diakrisis), zdolność intuicyjnego wyczucia tajemnicy serca drugiego człowieka, i zrozumienia jego ukrytej głębi, której on sam nie jest świadomy. Duchowy ojciec przenika konwencjonalne gesty i postawy, pod którymi próbujemy ukryć naszą prawdziwą osobowość przed innymi i przed sobą, i, poza tymi wszystkimi trywialnościami, dociera do unikalnej osoby, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga. (...)

Z darem wglądu idzie w parze zdolność wykorzystania słów z mocą. Kiedy każda osoba staje przed nim, starzec wie – natychmiast i w bardzo specyficzny sposób – co ten człowiek powinien usłyszeć. (...)

Drugim darem duchowego ojca jest zdolność do kochania innych i wzięcia na siebie ich cierpień. O Ojcu Poemenie, jednym z największych starców egipskich, napisano krótko i prosto: „On miał miłość, i wielu przyszło do niego.” (...)

Trzecim darem duchowego ojca jest moc, by przetworzyć ludzkie środowisko, zarówno materialne jak i niematerialne. Dar uzdrawiania, który miało wielu starców, jest jednym z aspektów tej mocy. Bardziej ogólnie, starzec pomaga swoim uczniom zobaczyć świat takim, jakim stworzył go Bóg, i jakim Bóg pragnie go znowu uczynić.

Kallistos Ware – “The Spiritual Father in Orthodox Christianity.” [W]: Garvey, J. (Ed.)(1985). Modern Spirituality: an Anthology. Springfield,IL: Templegate Publishers. S. 45-48.


Więcej na temat Kallistosa Ware (ur. 1934) można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Kallistos_Ware


Notka Jednego Boga #639. 2014/10/19.

 

Nauki Pana Mahaviry.

 

·         Każda dusza jest niezależna. Żadna nie zależy od innej.

·        Wszystkie dusze są takie same. Żadna nie jest wyższa albo niższa.

·         Każda dusza jest sama w sobie absolutnie wszechwiedząca i błogosławiona.

·        Nie tylko dusza, ale każdy inny obiekt we wszechświecie, może się zmienić sam z siebie, bez żadnego zewnętrznego wpływu.     

·        Wszystkie ludzkie istoty są nieszczęśliwe z własnej winy, i mogą się uczynić szczęśliwymi poprzez zmianę.

·        Największym błędem duszy jest nierozpoznanie własnej rzeczywistości i to może zostać poprawione przez rozpoznanie siebie.

·        Nie ma osobnej egzystencji Boga. Wszyscy mogą osiągnąć Boskość poprzez dokonywanie właściwych wysiłków we właściwym kierunku.

·        „Znaj siebie, uznaj siebie, bądź zanurzony w sobie” – a osiągniesz Boskość.

·        Bóg nie jest ani stwórcą ani niszczycielem wszechświata. On jest jedynie milczącym, wszechwiedzącym obserwatorem.

·        Ten, który, poznawszy cały wszechświat, pozostaje niezmieniony i nieprzywiązany, jest Bogiem.

 

Cytowany za: Hukamchand Bharill. (2001). Tirthankar Bhagwan Mahaveer. Bapu Nagar, Jaipur: Pandit Todarmal Sarak Trust.


Więcej na temat Pana Mahaviry można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wardhamana_Mahawira


Notka Jednego Boga #640. 2014/10/26.

Samhain uważany jest za przejściowy czas, podczas którego duchy lub istoty nadprzyrodzone mogą przyjść do tego świata. (...) Wierzenie, że duchy zmarłych powracają do domu jedną noc lub dzień w roku, wydaje się mieć starodawne korzenie i jest spotykane u wielu kultur na całym świecie. (...) Podczas Samhainu zapalano ognie na wzgórzach i były z tym związane określone obrzędy. (...) Uważano, że ogień ma magiczną moc – że imituje Słońce, pomagając „siłom rozwoju” i powstrzymując proces rozpadu i ciemności zimy. (...) Były te ogniska także rozumiane jako okazja do „wypalenia i zniszczenia wszystkich szkodliwych elementów.” Zapiski z 18-tego i 19-wieku sugerują, że ognie, podobnie jak dym i popiół, uważano za mające oczyszczającą i chroniącą moc. (...) W Moray chłopcy „kładli się jak najbliżej ognia, aby dym ich otoczył.” Biegano także przez dym albo skakano przez ognie. Kiedy ognisko się wypaliło, chłopcy rozrzucali popioły (…).  Czasami dwa wielkie ogniska zapalano koło siebie i ludzie – czasem ze swoimi zwierzętami – przechodzili pomiędzy nimi w celu oczyszczenia. (...)

Ludzie także zabierali płomienie ognisk do domu. W północno-wschodniej Szkocji noszono palące się jodły poprzez pola w celu ich ochrony; gdzie indziej palono też torf. W niektórych miejscach ludzie wygaszali swoje paleniska w noc Samhainu. Następnego dnia każda rodzina rozpalała palenisko od wioskowego ogniska, podkreślając w ten sposób wspólnotę wszystkich rodzin. (...)

Z czasem noc 31 października zaczęto nazywać All Hallows’ Eve. Samhain wpłynął na All Hallows’ Eve, dając początek świeckiej celebracji znanej jako Halloween.

Uzyskano z: http://en.wikipedia.org/wiki/Samhain w dniu 26 października 2014.


Więcej na temat Święta Samhain można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Samhain


Notka Jednego Boga #641. 2014/11/02.

O Kabirze, dusza jest cząstką Boga; chociaż jest w ciele, nigdy nie ulega zniszczeniu.

Adi Granth, Kabir. Cytowany za: Miriam Bokser Caravella, The Holy Name. s.24.


Więcej na temat Kabira można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kabir

Więcej na temat Guru Nanaka można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Guru_Nanak

Więcej na temat Guru Granth Sahib można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sri_Guru_Granth_Sahib


Notka Jednego Boga #642. 2014/11/09.

Jeśli jest jedno słowo, które spada na nas jak bomba z Upaniszadów, wybucha jak bomba wśród masy ignorancji, to jest słowo - nieustraszoność. Jedyna religia, jaką powinno się uczyć, to jest religia nieustraszoności.  (...) To lęk przynosi cierpienie, to lęk przynosi śmierć, to lęk mnoży wszelkie zło. A co jest przyczyną lęku? Ignorancja na temat naszej prawdziwej natury.

Wiwekananda, cytowany w: Nikhilananda, Vivekananda, A Biography, s.191.


Więcej na temat Wiwekanandy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Swami_Wiwekananda


Notka Jednego Boga #643. 2014/11/016.

Cisza. Świat jest chaotyczny. Wszyscy są zajęci. Nie łatwo jest znaleźć moment spokoju. A to właśnie w ciszy jest coś bardzo ważnego. To właśnie wtedy, kiedy zatrzymujemy się, kiedy dajemy sobie czas, by być z samym sobą I własnymi myślami, kiedy nasze najbardziej skryte pragnienia I głosy dają się usłyszeć. Tego roku zapytaliśmy naszych artystów, „Gdzie znajdujecie ciszę?” Czy to ... błąkając się po polach, gdzie stare totemy opowiadają swoje starodawne historie łagodnej bryzie? A być może znajdujecie ją w szarym niebie, kiedy ono otwiera się i daje nam dar pierwszego śniegu. (...)

Wprowadzenie do Kalendarza Wielo-wyznaniowego (Multifaith Calendar) 2015.


Więcej na temat  Multifaith Calendar można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://multifaithaction.jimdo.com/

Aby zamówić Kalendarz, można napisać do: orders@mutlifaithaction.org lub odwiedzić: http://www.edminterfaithcentre.ca/resources/multifaith-calendar/


Notka Jednego Boga #644. 2014/11/23.

Jeśli jedyną modlitwą w całym twoim życiu jest „dziękuję,” to zupełnie wystarczy.

Przypisywane Mistrzowi Eckhart. Nadesłane przez Paula McKenna.


Więcej na temat  Mistrza Eckharta można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistrz_Eckhart


Notka Jednego Boga #645. 2014/11/30.

Akceptuję jako zasadę unikanie wszelkiego Zabijania.

Akceptuję jako zasadę unikanie wszelkiej Kradzieży.

Akceptuję jako zasadę unikanie wszelkiego Wykorzystania Seksualnego.

Akceptuję jako zasadę unikanie wszelkiego Kłamstwa.

Akceptuję jako zasadę unikanie wszelkiego Alkoholu i Narkotyków.

 

Tak długo, jak żyję, będę chroniona przez te pięć zasad.

 

Fragment proklamacji Zakonu Sióstr Buddyjskich, ustanowionego przez Sanghamittę w trzecim wieku przed Chrystusem.


Więcej na temat  Księżniczki Sanghamitty można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Sangamitta


Notka Jednego Boga #646. 2014/12/07.

Dlaczego podróżujemy w te odległe krainy? By udowodnić naszą odwagę albo opowiadać niestworzone historie? Robimy to, by być samotnymi wśród przyjaciół i odnaleźć siebie w ziemi, która nie zna człowieka.

 

The Wildest Dream: The Biography of George Mallory (2001), s. 53. Uzyskano z: http://en.wikiquote.org/wiki/George_Mallory


Więcej na temat George Mallory można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/George_Mallory


Notka Jednego Boga #647. 2014/12/14.

Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem najwyższym, wielkim, potężnym i wprawiającym w podziw, nie mającym względu na osobę ani nie przyjmującym łapówek. On podtrzymuje sierotę i wdowę, i miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami byliście obcymi w ziemi egipskiej.

Piąta Księga Mojżeszowa, Deuteronomium 10:17-19


Więcej na temat Deuteronomium można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Powt%C3%B3rzonego_Prawa


Notka Jednego Boga #648. 2014/12/21.

Wielki Maleńki! Twoje obejmujące wszystkich narodziny

Podnoszą Ziemię do Nieba, ściągają Niebo do Ziemi.

Richard Crashaw

Pamiętajmy, że serce bożonarodzeniowe to jest dające serce, szeroko otwarte serce, które najpierw myśli o innych. Narodziny Dzieciątka Jezus to najbardziej znaczące wydarzenie w całej historii, ponieważ oznacza ono wlanie w ten schorowany świat leczącego lekarstwa miłości, która przekształca całą masę serc w ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat (...).

George Matthew Adams in "The Christmas Heart".

Nikt nie jest w stanie celebrować prawdziwie Bożego Narodzenia, dopóki nie jest na prawdę biedny. Ci samowystarczalni, dumni, którzy przez to, że mają wszystko, patrzą na innych z góry, ci, którzy nigdy nie odczuwają potrzeby Boga – dla nich nie będzie Bożego Narodzenia. Tylko biedni, głodni, ci, którzy potrzebują, żeby się ktoś za nich wstawił, będą mieli Tego Kogoś. Tym Kimś jest Bóg, Emmanuel, Bóg-z-nami. Bez ubóstwa ducha nie może być obfitości Boga.

Salvadoran Archbishop Óscar Romero, cytowany w: Dionne, E J (Dec. 24, 2004). Washington Post (Washington, DC): p. A17.

Ludzkość to jedna, wielka rodzina … Dowodem na to, jest to, co odczuwamy w naszych sercach podczas Bożego Narodzenia.

Papież John XXIII

Co najważniejsze, Boże Narodzenie oznacza ducha miłości, to czas, kiedy miłość Boga i miłość do naszych bliźnich powinna przeważyć nad wszelką nienawiścią i rozgoryczeniem. To czas, podczas którego nasze myśli, uczynki i duch naszego życia manifestują obecność Boga.

George F. McDougall

Boże Narodzenie to jest machnięcie czarodziejską różdżką nad światem – wszystko zaraz staje się łagodniejsze i piękniejsze.

Norman Vincent Peale


Wszystkie cytaty na temat Bożego Narodzenia pochodzą z: http://en.wikiquote.org/wiki/Christmas


Notka Jednego Boga #649. 2014/12/28.

Oni jedzą, oni piją, i w słodkiej komunii

Przeżłopują nieśmiertelność i radość.

John Milton, Paradise Lost (1667; 1674), Book V, line 637. Uzyskano z: http://en.wikiquote.org/wiki/Eating w dniu 28 Grudnia 2014.


Więcej na temat Johna Miltona można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/John_Milton


 

Strona Główna