Notki Jednego Boga - Archiwum
2011


O ile nie wskazane inaczej, wszystkie cytaty są tłumaczeniami własnymi z angielskich orginałów. P.R.


#467. 2011/01/02.

 

Co to jest osobiste powołanie? To jest błogosławieństwo od Boga, to jest ścieżka, którą Bóg wybrał dla ciebie tu na ziemi. Kiedykolwiek robimy coś, co wypełnia nas entuzjazmem, my podążamy za własną legendą. (...) Kiedy pierwszy raz zaczynamy walczyć o nasze sny, nie mamy doświadczenia i popełniamy wiele błędów. Sekretem życia jest jednakowóż, by upaść siedem razy, a podnieść się osiem. (...) kiedy już nauczymy się pokonywać nasze porażki (...) wypełniamy się coraz większym poczuciem euforii i pewności. W ciszy naszego serca wiemy, że udowadniamy, iż jesteśmy warci cudu życia. (...)

Paulo Coelho. Alchemik. (Z wprowadzenia autora do najnowszego angielskiego wydania, strony vi-vii).

size=2 width="100%" align=center>

Więcej na temat Paulo Coelho można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho


 

#468. 2011/01/09.

 

O Panie! Zjednocz i zwiąż razem nasze serca, połącz w zgodzie wszystkie dusze, i unieś je poprzez znaki Twojej świętości i jedności. O Panie! Spraw, by te twarze świeciły światłem Twojej jedności. Wzmocnij lędźwie Twoich sług w służbie Twojego królestwa. O Panie, posiadaczu nieskończonego miłosierdzia! O Panie przebaczenia i odpuszczenia! Przebacz nasze grzechy, odpuść nasze słabości, i spraw, byśmy zwrócili się ku Twojemu królestwu łaskawości, przywołując królestwo mocy i potęgi, pokorni w Twoich świątyniach i posłuszni wobec chwały Twoich dowodów. O Panie Boże! Uczyń nas jak fale na oceanie, jak kwiaty w ogrodzie, zjednoczonych, zgodnych poprzez skarby Twojej miłości. O Panie! Przypnij na naszych piersiach znaki Twojej jedności, i uczyć całą ludzkość jak gwiazdy, świecące z tej samej wysokości chwały, jak doskonałe owoce, rosnące na Twoim drzewie życia. Prawdziwie, Ty jesteś Wszechmocny, Samo-Wystarczalny, Dający, Przebaczający, Odpuszczający, Wszechwiedzący, Jedyny Stwórca.

 

Przypisywane: Abdu'l-Baha (1844-1921).

size=2 width="100%" align=center>

Więcej na temat Bahaizmu i Abdu'l-Baha można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bahaizm


 

#469. 2011/01/16.

 

Nasze religijne tradycje w ich najbardziej autentycznej formie powinny uwalniać nas do szukania śladów Boga we wszystkich rzeczach. Bóg kocha nasze sposoby bycia w tym świecie i uczynił wszystkie rzeczy w harmonii. (...) Tak jak nasza wewnętrzna praca, tak i nasza społeczna praca na rzecz sprawiedliwości i pokoju jest daremna, jeśli my obstajemy przy wyższości jednej formy bycia człowiekiem nad inną, albo jednej religii nad drugą, albo kiedy wybieramy jedno-kulturową ścieżkę do Radości dla wszystkich istot, które zamieszkują naszą planetę. Bóg kocha naszą nieskończoną różnorodność i ułożył choreografię uporządkowanego tańca wielu gwiazd.

 

Jonathan Montaldo - "The Witness of Thomas Merton's Inner Work." Address to the Parliament of the World Religions, Cape Town, South Africa, December 1999.

size=2 width="100%" align=center>

Więcej na temat Parlamentu Religii Swiata można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament_Religii_%C5%9Awiata


 

#470. 2011/01/23.

 

Smierć cadyka jest nazywana "hilulla," czyli czas radosnego święta, ponieważ przechodzi on z tego padołu płaczu do spokoju następnego świata.

 

Rabii Yaakov Yosef, cytowany w: Miriam Bokser Caravella, The Holy Name. s.196.


Więcej na temat cadyków można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cadyk


 

#471. 2011/01/30.

 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (...) uznając, że imperatywy moralne wszystkich religii, przekonań i wierzeń wołają o pokój, tolerancję i wzajemne zrozumienie,

1.   potwierdza, że wzajemne zrozumienie i dialog międzyreligijny stanowią ważny wymiar kultury pokoju,

2.   ogłasza pierwszy tydzień Lutego każdego roku Swiatowym Tygodniem Harmonii Międzywyznaniowej wszystkich religii, wiar i (systemów) przekonań,

3.   zachęca wszystkie Państwa, by wspierały dobrowolnie propagowanie przekazu międzywyznaniowej harmonii i dobrej woli we wszystkich kościołach, meczetach, synagogach, świątyniach i innych miejscach kultu podczas tego tygodnia, (przekazu) opartego na miłości Boga i miłości bliźniego, lub miłości dobra i miłości bliźniego, według ich własnych religijnych tradycji czy przekonań,

4.   zobowiązuje Sekretarza Generalnego, by informował Zgromadzenie Ogólne na temat wprowadzenia tej rezolucji.


Więcej na temat Swiatowego Tygodnia Harmonii Międzywyznaniowej i pełny tekst rezolucji można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://worldinterfaithharmonyweek.com/


 

#472. 2011/02/06.

 

Chciej to, co najlepsze. Najwyższe szczęście, największą wolność. Bycie bez pragnień jest najwyższym błogostanem. (…) Tylko energia Boga jest nieskończona – bo on nie chce nic dla Siebie. Bądź jak On i wszystkie twoje pragnienia zostaną spełnione. Im wyższy twój cel i szersze pragnienia, tym więcej energii będziesz miał dla ich spełnienia. Pragnij dobra wszystkich, a wszechświat będzie pracował dla ciebie. Ale jeśli chcesz swojej własnej przyjemności, musisz na nią ciężko zapracować. Zamiast pragnąć, zasłuż.

 

Sri Maharaj Nisargadatta (1897-1981). (2005). I am That [Ja jestem Tym]. Durham, NC: The Acorn Press. ISBN 0-89386-022-0. S.49-50.

size=2 width="100%" align=center>

Więcej na Sri Nisargadatty można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj


 

#473. 2011/02/13.

 

Miłość nie daje nic poza sobą i nie zabiera nic jak tylko z samej siebie. Miłość nie posiada ani nie daje się posiąść, bo miłości wystarczy sama miłość.

 

Kahlil Gibran, The Prophet, S.13.


Więcej na temat Kahlila Gibrana można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kahlil_Gibran


 

#474. 2011/02/20.

 

(...) widzimy, że nie ma człowieka bez zmysłu współczucia, lub poczucia winy, albo odczucia ciekawości, lub poczucia dobrego i złego. Zmysł współczucia jest początkiem humanitarności (...).

 

Mencjusz (372-289 BCE), filozof konfucjański, cytowany w: Novak, Philip, The World's Wisdom. s.136.


Więcej na temat Mencjusza można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mencjusz


 

#475. 2011/03/13.

 

Ascetyzm Cystersów, a w istocie wszelki ascetyzm Ojców monastycyzmu, to po prostu wygrzebywanie naszego prawdziwego ja, prawdziwej "natury" człowieka, stworzonego do jedności z Bogiem. To jest oczyszczenie, i uwolnienie boskiego wizerunku w człowieku, spod pokładów "nie-podobieństwa." Nasze prawdziwe ja to osoba, którą jesteśmy przeznaczeni być - to człowiek, który jest wolny i wyprostowany, na obraz i podobieństwo Boga. Wygrzebywanie tego utraconego podobieństwa polega na pozbywaniu się wszystkiego, co jest obce naszej prawdziwej naturze - na odrzuceniu "podwójnej szaty" hipokryzji i iluzji, przy pomocy których usiłujemy ukryć prawdę o naszej własnej mizerii przed samymi sobą, naszymi bliźnimi i przed Bogiem.

 

Merton, Tomasz (1915-1968). The Silent Life. S.22.


Więcej na temat Tomasza Mertona można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Merton

Więcej na temat Cystersów można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cystersi


 

#476. 2011/03/20.

 

Babadżi z Haidakhanu został kiedyś zapytany przez wyznawcę: "Jak mogę pogodzić swoją miłość do mojej dziewczyny ze swą miłością do Boga?" Babadżi odpowiedział: "Skoncentruj się najpierw na swej miłości do dziewczyny, a kiedy będziesz usatysfakcjonowany, przyjdź do Boga."

 

Nauki Babadżiego. (14 września 1981)


Więcej na temat Babadżiego z Haidakhanu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babad%C5%BAi


 

#477. 2011/03/27.

(…) Będzie małżeństwo, będą dzieci, będzie zarabianie pieniędzy na utrzymanie rodziny. To wszystko się wydarzy w naturalnym porządku rzeczy, bo przeznaczenie musi się wypełnić. Przejdziesz przez to bez oporu, stawiając czoła zadaniom w miarę jak się pojawiają, uważny i dokładny, zarówno w małych rzeczach jak i dużych. Ale ogólna postawa będzie pełna kochającego dystansu, ogromnej dobrej woli, bez oczekiwania na odpłatę, nieustającego dawania bez proszenia o nic. W małżeństwie nie będziesz ani mężem ani żoną, ale miłością pomiędzy tymi dwojga. Będziesz klarownością i uprzejmością, która czyni wszystko uporządkowanym i szczęśliwym. (...)

Sri Nisargadatta Maharaj. (1973). I Am That. S.319.


Więcej na temat Sri Nisargadatty można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj


 

#478. 2011/04/03.

 

To dzięki łasce Guru twój umysł angażuje się w poszukiwanie prawdy i dzięki tej łasce ją znajdziesz. Ona działa bez zmęczenia w kierunku ostatecznego dobra. I łaska ta obejmuje wszystkich. (...) Guru zna Ostateczne i nieustannie popycha wyznawcę w tym kierunku. Wyznawca jest pełen przeszkód, które on sam musi pokonać. Guru nie przejmuje się za bardzo powierzchownymi sprawami w życiu wyznawcy. To jest tak ja z grawitacją. Owoc musi opaść - kiedy już nic go nie trzyma.

 

Sri Nisargadatta Maharaj. (1973). I Am That. S.342.


Więcej na temat Sri Nisargadatty można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj


#479. 2011/04/10.

 

Niech dźwięk tego dzwonu

przenika głęboko w kosmos,

tak by nawet w najciemniejszych miejscach

żyjące istoty usłyszały go wyraźnie,

by cierpienie w nich ustało,

by zrozumienie dotarło do ich serc,

żeby wyszli poza ścieżkę

żalu i śmierci.

 

Thich Nhat Hanh - The Great Bell Chant (Pieśń Wielkiego Dzwonu) - uzyskany z: http://www.youtube.com/watch?v=zt7ZAGIlgsk


Więcej na temat Thich Nhat Hanha można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Thich_Nhat_Hanh


 

#480. 2011/04/17.

 

Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego.

 

Ewangelia Jana 15:9-10.


Więcej na temat Ewangelii Jana można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_Jana

Więcej na temat Ostatniej Wieczerzy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostatnia_Wieczerza


 

#481. 2011/04/24.

 

Wieczne życie jest u Boga tylko, on żyje na zawsze, a ktokolwiek stapia się ze swoim źródłem, to jest z Bogiem, chwała niech Mu będzie, także cieszy się wiecznym życiem (...).

 

Rabin Nachman z Bracławia. Cytowany w: Miriam Bokser Caravella, The Holy Name. s.25.


Więcej na temat Rabina Nachmana z Bracławia można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nachman_z_Brac%C5%82awia


 

#482. 2011/05/01.

 

Każde małżeństwo to na prawdę duże zobowiązanie dla ludzi, którzy się go podejmują. To jest zobowiązanie na całe życie. To zobowiązanie mówi: "Nie tylko jestem gotowy spędzić resztę mojego życia z Tobą, ale jestem gotowy spędzić resztę mojego życia ucząc się Ciebie.(...)"

 

Arcybiskup Canterbury, Dr Rowan Williams, na temat Slubu Królewskiego.


Całą wypowiedź Arcybiskupa Canterbury można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=-8msHZ8wI7Y&feature=player_embedded#at=40 lub http://www.archbishopofcanterbury.org/


 

#483. 2011/05/08.

 

Każde słowo, każde działanie, każda myśl, które powodują skutek, nazywane są karmą. Tak więc prawo karmy oznacza prawo przyczynowości, nieuniknioności przyczyny i skutku. Cokolwiek widzimy lub czujemy lub robimy, jakiekolwiek działanie gdziekolwiek we wszechświecie, będąc z jednej strony rezultatem przeszłych działań, staje się, z drugiej strony, przyczyną, który z kolei produkuje własny skutek. Każde z nas jest efektem nieskończonej (liczby wydarzeń z) przeszłości. (...) Każde z nas jest budowniczym własnego przeznaczenia.

 

Swami Vivekananda (1863-1902), cytowany w: Nikhilananda, Vivekananda, A Biography, s.200.


Więcej na temat Swami Wiwekananda można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiwekananda

Więcej na temat Prawa Karmy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Karma


 

#484. 2011/05/15.

 

(...) jest w naturze miłości wyrażać się, afirmować się, pokonywać trudności. Kiedy zrozumiesz, że świat jest miłością w działaniu, będziesz na niego patrzył w inny sposób. Ale najpierw musi się zmienić twoja postawa wobec cierpienia. Cierpienie jest przede wszystkim wołaniem o uwagę, co samo w sobie jest także ruchem miłości. Bardziej niż szczęścia, miłość chce wzrastania, poszerzenia i pogłębienia świadomości i bytu. Co temu przeszkadza, staje się przyczyną bólu, ale miłość nie kurczy się przed bólem. (...)

 

Shri Maharaj Nisargadatta. (1973). "I am that." s.420.


Więcej na temat Szri Nisargadatty można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj


 

#485. 2011/05/23.

 

Jest lepiej prowadzić jedną duszę niż posiadać wszystko na ziemi, bo tak długo jak ta prowadzona dusza pozostaje w cieniu Drzewa Boskiej Jedności, ona i jej przewodnik będą odbiorcami słodkiej łaski Boga, podczas gdy posiadanie ziemskich rzeczy skończy się w momencie śmierci. Scieżka przewodnika to ścieżka miłości i współczucia, a nie siły i przymusu. Taka w przeszłości była metoda Boga, i taka pozostanie w przyszłości!

 

 

Siyyid Mírzá 'Alí-Muhammad (میرزا علیمحمد po persku) (ur. 20 października 1819, zm. 9 lipca 1850), znany także jako Bab. Selections from the Writings of the Báb, pp. 77-8. Uzyskano z: http://info.bahai.org/article-1-3-1-3.html#14 w dniu 23 Maja 2011.


Więcej na temat Baba można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bab


 

#486. 2011/05/29.

 

Co jest poważne dla człowieka, często jest trywialne w oczach Boga. To co w Jego mocy wydaje nam się "zabawą," jest być może czymś, co sam Bóg traktuje poważnie. W każdym razie Pan bawi się w ogrodze swojego Stworzenia, i jeśli tylko udałoby się nam wyzwolić z tej obsesji, by rozumieć, co to wszystko może znaczyć, może bylibyśmy w stanie usłyszeć Jego wołanie i podążyć za Nim w Jego tajemnym, kosmicznym tańcu. Nie musimy iść zbyt daleko, by złowić echa tej gry i tego tańca. Kiedy siedzimy sami w rozświetloną gwiazdami noc, kiedy dostrzegamy migrujące w jesieni ptaki, jak lądują w zagajniku jałowca, by odpocząć i jeść, kiedy widzimy dzieci w tych momentach, kiedy na prawdę są dziećmi, kiedy czujemy miłość w naszych własnych sercach, lub kiedy, jak japoński poeta Basho, słyszymy jak stara żaba wskakuje do stawu w jednym plusku - w takich momentach przebudzenia, odwracania się od podszewki wszystkich wartości, "nowości," pustki i klarowności wizji, które same w sobie są ewidentne, mamy przebłyski tego kosmicznego tańca.

 

 

Tomasz Merton, New Seeds of Contemplation. s.296. Cytat wysłany do Grupy Dyskusyjnej Merton-L przez Garego Horna.


Więcej na temat Tomasza Mertona można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Merton

Więcej na temat Dnia Ziemi można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Ziemi


 

#487. 2011/06/05.

 

(...) Tak jak wiatr, choć jeden, przyjmuje nową formę od czegokolwiek, w co wejdzie, tak Duch, choć jeden, przyjmuje nowe formy we wszystkim, co żyje. On jest we wszystkim, ale jest też poza. Tak jak słońce, które podtrzymuje świat, nie jest dotykane przez żadne ziemskie nieczystości, tak Duch, który jest we wszystkich rzeczach nie jest dotykany przez zewnętrzne cierpienia. On jest jedynym Władcą, Duch, który jest we wszystkich rzeczach, który przekształca swoją formę w wiele (form). (...) On jest Wiecznym wśród rzeczy, które przemijają, czystą Swiadomością świadomych istot, Jednym, który spełnia modlitwy wielu.

 

Katha Upanishad, quoted after: Novak Philip, The World Wisdom, P.14.


Więcej na temat Upaniszad można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Upaniszady

Więcej na temat Zesłania Ducha Swiętego można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Zes%C5%82anie_Ducha_%C5%9Awi%C4%99tego

Więcej na temat święta Szawout można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Szawuot


 

#488. 2011/06/12.

 

Pytanie: Jakie są oznaki postępu w życiu duchowym?

Nisargadatta: Wolność od wszelkiego lęku, poczucie łatwości i radości, głęboki spokój wewnątrz i nieprzebrana energia na zewnątrz.

 

Szri Nisagadatta Maharaj (1897-1981), I am that, S. 461-2.


Więcej na temat Szri Nisargadatty można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj


 

#489. 2011/06/19.

 

Istoty ludzkie mają trzy stany duchowe. W pierwszym, człowiek nie zwraca w ogóle uwagi na Boga i czci wszystko - sex, pieniądze, stanowisko - tylko nie Boga. Kiedy jednak zaczyna uczyć się czegoś głębszego, wtedy służy człowiek nikomu i niczemu poza Bogiem. A kiedy osiąga postęp w tym stanie, wtedy urasta do ciszy. Nie twierdzi - "Ja nie służę Bogu" - ani nie chwali się - "Ja służę Bogu." On wychodzi poza te dwie pozycje. Od takich istot żaden dźwięk nie wydobywa się do świata.

 

Rumi (1207-1273), cytowany w: Helminski, Kabir (2000). The Rumi Collection. s.68.


Więcej na temat Rumiego można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumi


 

#490. 2011/06/26.

 

"O mój ludzie, to życie jest tylko czasowe; poza nim jest wieczna siedziba."

 

Quran 40:39


Więcej na temat Nocnej Podróży Proroka Mohameda można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Isra


 

#491. 2011/07/03.

 

My uznajemy te prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że obdarowani są przez swojego Stwórcę pewnymi niezaprzeczalnymi Prawami, do których należą Zycie, Wolność i poszukiwanie Szczęścia. Ze dla zabezpieczenia tych praw, Rządy są tworzone pośród Ludzi, wyprowadzające swoją władzę z przyzwolenia rządzonych. Ze kiedykolwiek jakaś Forma Rządu staje się destruktywna wobec tych celów, jest Prawem Narodu, by go zmienić lub obalić, i ustanowić nowy Rząd, który oprze swoje działania na takich zasadach i zorganizuje swoją władzę w takiej formie, która w najbardziej prawdopodobny sposób pozwoli osiągnąć ich Bezpieczeństwo i Szczęście. Rozwaga, jednakowóż, dyktuje, że ustanowione Rządy nie powinny być zmieniane z błahych i przejściowych powodów (...).

 

 

Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, cytowana za: http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence (tłumaczenie własne).


Więcej na temat Deklaracji Niepodległości można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_Stan%C3%B3w_Zjednoczonych


 

#492. 2011/07/10.

 

W prawdziwej miłości chcesz dobra drugiej osoby. W romatycznej miłości chcesz ... drugą osobę.

 

Margaret Anderson, cytowana za Waynem Fergussonem na Facebooku.


 

#493. 2011/07/17.

 

 

Z pośrodka nocy, która mnie przykrywa,

Czarnej jak dół nie do wyobrażenia

Dziękuję - jakiekolwiek bogi są -

Za duszę mą nie do zwyciężenia.

 

(...)

 

Nieważne nieba godzien czy też stosu

I jaką karę zapisał mi atrament

Ja jestem panem mego losu

I duszy mojej kapitanem.

 

Out of the night that covers me,
Black as the pit from pole to pole,
I thank whatever gods may be
For my unconquerable soul.

(...)

It matters not how strait the gate,
How charged with punishment the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.

 

William Ernest Henley (1849–1903). Invictus (Niezwyciężony). Uzyskane ze strony: http://en.wikipedia.org/wiki/Invictus w dniu 17 Lipca 2011. Tłumaczenie własne.


 

 #506. 2011/11/13.

My powinniśmy zawsze czekać na jego przyjście. Nie myślę, żeby się to odnosiło tylko do “ostatniego przyjścia” – ogólnego lub szczególnego – ale do codziennych wizyt łaski i Obecności, wiele z których nie wyłapujemy, ponieważ nie jesteśmy uważni, nie słyszymy pukania (do drzwi) (...). Taka nieustanna uważność jako postawa wobec wszystkiego, co robimy, kiedy borykamy się z naszymi codziennymi zadaniami, a nawet kiedy śpimy – “Ja śpię, ale moje serce czuwa” – może przyjść jedynie z bardzo rzeczywistej miłości i pragnienia, które z niej wynika – by zobaczyć ukochanego i nie przegapić jego nawet najmniejszej wizyty. (...)

Pennington, Basil. (1978). O Holy Mountain! Journal of a Retreat on Mount Athos. s.255.


Więcej na temat Adwentu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Adwent

Więcej na temat Bazylego Penningtona można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Basil_Pennington

Więcej na temat Świętej Góry Athos można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Athos


 

#507. 2011/11/20.

 

Miłość szepcze mi do ucha,

“Lepiej jest być zdobyczą niż myśliwym.

Stań się moim głupcem.

Przestań próbować być słońcem i stań się odrobinką!

Mieszkaj u Moich drzwi i bądź bezdomny.

Nie udawaj, że jesteś świecą, bądź ćmą,

byś mógł poznać smak Życia

i moc ukrytą w służeniu.”

Rumi, Mathnawi V, 411-414, cytowany w: Helminski, Kabir (2000). The Rumi Collection. s.136.


Więcej na temat Rumiego można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumi


 

#508. 2011/11/27.

 

Uważność jest drogą do bez-śmierci, nieuważność jest drogą do śmierci. Ci, którzy są prawdziwie uważni, nie umierają. Ci, którzy są bezmyślni, już są jakby umarli.

 

Dhammapada, zbiór powiedzeń przypisywanych Buddzie, cytowanych za: Novak Philip, The World Wisdom, s.104.


Więcej na temat Buddy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Budda_Siakjamuni

Więcej na temat Dhammapady można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dhammapada


 

#509. 2011/12/04.

Kiedy łaska prowadzi człowieka do kontemplacji, wydaje się przemieniać go nawet fizycznie, tak że jeśli nawet nienajlepiej wyposażony przez naturę, teraz wydaje się odmieniony i przyjemny w obcowaniu. Jego osobowość staje się tak atrakcyjna, że dobrzy ludzie uważają za zaszczyt i przyjemność przebywanie w jego towarzystwie, wzmocnieni przez poczucie Boga, którym on emanuje. (...) On nawet jest w stanie rozpoznać charakter i temperament innych ludzi, jeśli trzeba. On będzie wiedział, jak dostosować się do wszystkich, nawet (ku zdumieniu wszystkich) do zatwardziałych grzeszników, samemu nie grzesząc. (...) Jego postać i mowa będą bogate duchową mądrością, ogniem, i owocami miłości, bo będzie on mówił ze spokojną pewnością siebie, pozbawioną fałszywości i łaszącej się pretensjonalności hipokrytów.

The Cloud of Unknowing, (Obłok Nieznanego) s.117-118.


Więcej na temat Obłoku Nieznanego (Chmura Niewiedzy) można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chmura_niewiedzy


 

#510. 2011/12/11.

Światowi głupcy poszukują egzotycznych mistrzów, nie rozumiejąc, że ich własny umysł jest jedynym mistrzem.

Przypisywane Bodhidharmie.


Więcej na temat Bodhidharmy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bodhidharma


 

#511. 2011/12/18.

Niech wszyscy będą szczęśliwi i bezpieczni! Niech wszystkie istoty uzyskają wewnętrzną radość – wszystkie żywe istoty ... widoczne i niewidoczne. Mieszkające daleko czy blisko, narodzone czy jeszcze nienarodzone – niech wszystkie istoty uzyskają wewnętrzną radość. Niech żadna istota nie oszukuje drugiej, ani w żaden sposób nie pogardza nią, ani, w gniewie czy złej woli, nie pragnie jej bólu. Jak matka troszczy się o syna, jej jedynego syna, przez wszystkie swoje dni, tak w stosunku do wszystkich żywych istot umysł człowieka powinien być wszech-obejmujący. Przyjazny wobec całego świata, wszech-obejmujący, on powinien wznieść swój umysł ponad nienawiść i złą wolę.

Sutta Nipata, The Buddhist Tradition, s.37-38.


Więcej na temat Sutta Nipata można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Sutta_Nipata


 

#512. 2011/12/25.

Kairos, czyli “wyznaczony czas,” jest teraz. Według (św.) Pawła, “Teraz jest czas zbawienia,” co znaczy, teraz jest czasem, kiedy całość boskiej łaski jest dostępna. Teraz jest czasem, by zaryzykować dalszy rozwój. Rozwijać się to znaczy brać udział w ludzkiej ewolucji i duchowej podróży. Boskie działanie może odwrócić nasze życie do góry nogami – może wezwać nas do różnego rodzaju posługi. Gotowość na każdą ewentualność to postawa człowieka, który osiągnął wolność Dobrej Nowiny. Zaangażowanie w nowy świat, który Chrystus tworzy – w nową, cielesną osobowość zbawionej ludzkości – wymaga plastyczności i braku przywiązania. Jest to gotowość, by pójść dokądkolwiek i donikąd, by żyć lub umrzeć, być chorym albo zdrowym, by wziąć jedną posługę, a odłożyć inną. Wszystko jest ważne, kiedy człowiek otwiera się na świadomość chrystusową. Ta świadomość przekształca nasze świeckie poczucie bezpieczeństwa na bezpieczeństwo przyjęcia, dla miłości Boga, nieznanej przyszłości. Największe bezpieczeństwo jest w podjęciu tego ryzyka. Wszystko inne jest niebezpieczne.

Keating, Thomas. The Mystery of Christ: The Liturgy as Spiritual Experience. S. 27-28.


Więcej na temat Tomasza Keatinga można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_KeatingStrona Główna