Notki Jednego Boga - Archiwum
2010
O ile nie wskazane inaczej, wszystkie cytaty są tłumaczeniami własnymi z angielskich orginałów. P.R.
#422. 2010/01/03. 
Ten Sam przenika wszystko. (Ktoś,) Nad kim ma On swoje miłosierdzie, rozumie to.
Shri Guru Granth Sahib.

Więcej na temat Guru Granth Sahib można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Guru_Granth_Sahib
Więcej na temat Guru Gobind Singh Ji w języku angielskim można znaleźć pod adresem:  http://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Gobind_Singh
#423. 2010/01/10. 
Nie bójcie się śmierci, ani burzy z wody i ognia. To życie samo w sobie jest wodą i ogniem. Nie próbujcie tego powstrzymać, lecz raczej stańcie się jak lwy. 
Babadżi z Haidakhanu (1970-1984). Nauki Babadżiego (1990), Wrocław: Herakhandi Samadż. s.21.

Więcej na temat Babadżiego z Haidakhanu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babad%C5%BAi
Więcej na temat Sikhizmu można znaleźć pod adresem:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Sikhizm

#424. 2010/01/17. 
Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne posługi, lecz Pan ten sam. I różne sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar tłumaczenia języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.
1 List św. Pawła do Koryntian 12:4-11

Więcej na temat 1-go Listu św. Pawła do Koryntian można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/1_Koryntian
Więcej na temat Pawła z Tarsu można znaleźć pod adresem:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_z_Tarsu

#425. 2010/01/24. 
Dla starożytnych entuzjazm oznaczał trans, albo ekstazę - połączenie z Bogiem. Entuzjazm to agape ukierunkowana na określoną ideę lub konkretną rzecz. Wszyscy tego doświadczyliśmy. Kiedy kochamy i wierzymy z głębi naszego serca, wydaje się nam, że jesteśmy mocniejsi niż ktokolwiek na świecie, i czujemy spokój wynikający z tej pewności, że nic nie jest w stanie zachwiać naszej wiary. Ta niezwykła siła pozwala nam podjąć właściwe decyzje we właściwym czasie, a kiedy osiągamy nasz cel, jesteśmy zadziwieni naszą własną zdolnością. Ponieważ kiedy jesteśmy zaangażowani w dobrą walkę, nic innego nie jest ważne. Entuzjazm niesie nas do naszego celu.
Paulo Coelho. (2000).The Pilgrimage (Pielgrzym). s.121. 

Więcej na temat Paulo Coelho można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho

#426. 2010/01/31.

Ponieważ zaczątek wszystkich naturalnych procesów zawsze ukazuje się fizycznie, twórczość też jest postrzegana jako akt reprodukcyjny z namacalnym rezultatem - dzieckiem, książką, czy pomnikiem – którego fizyczna egzystencja trwa poza życie samego twórcy. Twórczość, jednakże, może być także nienamacalna i mieć formę dobrego życia, lub pięknego uczynku, albo innej cnoty duszy, takiej jak wolność i otwartość, styl i poczucie taktu, humor, czy uprzejmość.

Hillman, James. (2007). Suicide and the soul. Putnam, CT: Spring Publications, Inc. S.161.

Więcej na temat Jamesa Hillmana można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/James_Hillman

#427. 2010/02/07.

Myślcie o Ziemi jako o matce. Jest tylko jedna Ziemia. Nie czyńcie podziałów, myśląc o sobie jako o należących do różnych krajów. Należymy wszyscy do jednej Ziemi. Idźcie do przodu, wciąż o tym pamiętając. Patrzcie w przyszłość, mając na uwadze wizje dobrych uczynków dla całego świata, nie tylko dla jednego kraju. Miejcie wielką odwagę i cierpliwość - i nie bójcie się wody, ognia ani wielkich sztormów - odważnie stawiajcie im czoła.

Babadżi z Haidakhanu (1970-1984). Nauki Babadżiego. (7 kwietnia 1983). S.68.


Więcej na temat Babadżiego z Haidakhanu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babad%C5%BAi
Więcej na temat Mahasziwaratri można znaleźć pod adresem:http://pl.wikipedia.org/wiki/Maha%C5%9Biwaratri
Więcej na temat Chińskiego Nowego Roku można znaleźć pod adresem:http://pl.wikipedia.org/wiki/Chi%C5%84ski_Nowy_Rok

#428. 2010/02/21.

Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skale.

Psalm 27:5


Więcej na temat Psalmów można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Psalm%C3%B3w

#429. 2010/02/28.
Niczego się nie bój. Nie nienawidząc nikogo, dając miłość wszystkim, odczuwając miłość Boga, widząc Jego obecność we wszystkich, i mając tylko jedno pragnienie - Jego nieustannej obecności w świątyni twojej świadomości - tak należy żyć w tym świecie.
Paramahansa Yogananda, Man's Eternal Quest, P.128.

Więcej na temat Paramahansy Joganandy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jogananda

#430. 2010/03/07.
 

Może gdybym przyciągnęła księżyc troszkę bliżej

kochankowie kłócili by się

mniej.

Może trzymając się za ręce i pokazując

na niebo, powiedzieliby:

"Wygląda na to, że Bóg szykuje

coś na prawdę

słodkiego."

 

Rabia (c.717-801), cytowana w: Ladinsky Daniel (2002). Love Poems from God. Twelve Sacred Voices from the East and West. Penguin Group. s.13.

Więcej na temat Rabii można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Rabia_al-Adawiyya

#431. 2010/03/14.
 

Ziemia spojrzała na Niego i zaczęła tańczyć.

Mira wie dlaczego, bo jej dusza także

jest zakochana.

(…)

Mira (Mirabai) (c.1498-1550), cytowana w: Ladinsky Daniel (2002). Love Poems from God. Twelve Sacred Voices from the East and West. Penguin Group. s.267.

Więcej na temat Mirabai można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mirabai

#432. 2010/03/21.
 
Rama powiedział: "(...) Pokazałeś mi, jak wiele rzeczy to iluzje. Ale czy w Twoim widzeniu świata, są jakieś rzeczy, o których wierzysz, że są realne?"
Valmiki odpowiedział: "Ależ oczywiście, Rama. Są trzy rzeczy, które są realne: Bóg, ludzka głupota, i śmiech. Ponieważ pierwsze dwie są poza naszym zrozumieniem, musimy się starać jak najwięcej korzystać z trzeciej!"
 
Ramajana (jak opowiedziana przez Aubrey Menem)(1954). NY: Charles Scribner's Sons. s.275-6.

Więcej na temat Pana Ramy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rama_(b%C3%B3g)
Więcej na temat Ramajany: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ramajana
Więcej na temat Walmikiego: http://pl.wikipedia.org/wiki/Walmiki

#433. 2010/03/28.
 
Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem, za wszystkie cuda jakie widzieli, mówiąc: "Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach." A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: "Nauczycielu, zgrom uczniów swoich." I odpowiadając im, rzekł: "Powiadam wam, że jeśli ci by milczeli, musiałyby krzyczeć kamienie." 
 
Ewangelia św. Łukasza 19:37-40.

Więcej na temat Niedzieli Palmowej można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa

#434. 2010/04/04.
 
"Niech nie trwoży się wasze serce, wierzcie w Boga i wierzcie we mnie. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Idę przygotować wam miejsce." (...) "Zaprawdę powiadam wam: kto wierzy we mnie, ten także będzie dokonywać uczynków, które ja czynię, i większe jeszcze, bo Ja idę do Ojca."
 
Ewangelia św. Jana 14:1-2, 12.

Więcej na temat Wielkanocy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc

#435. 2010/04/11.
 
"Błogosław duszo moja, Panu, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! On nasyca dobrem życie moje, tak że odnawia się jak u orła moja młodość. Dni człowieka są jak trawa: tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma i już go nie pozna miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów ich synów."
 
Psalm 103: 2,5,15-17.

Więcej na temat Psalmów można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Psalm%C3%B3w

#436. 2010/04/18.
 

Bo my czujemy już zapach tego Dnia, kiedy ten, Który jest Pragnieniem wszystkich narodów, objawi wszystkim królestwom widzialnym i niewidzialnym wspaniałość światła Jego najznakomitszych imion, i otoczy je światłością swoich najłaskawszych darów - darów, których nikt nie może rozliczać poza Nim, Który jest wszechpotężnym Obrońcą całego stworzenia.

 

Baha'u'llah, Gleanings, s. 32-2. Cytowany za: http://bahai-library.com/encyclopedia/ridvan.html
 

Więcej na temat Bahaizmu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bahaizm

#437. 2010/04/25.
Jestem piękna, ponieważ kocham. Jeśli wy chcecie być piękni, kochajcie. Nie ma nikogo na świecie, kto nie pragnąłby piękna.
Nasza Pani z Medjugorie, 25 Marzec, 1985. Words from Heaven, s.380.

Więcej na temat Naszej Pani z Medjugorie można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Medjugorje

#438. 2010/05/02.
Praca, która jest regulowana i która jest wykonywana bez przywiązania, miłości czy nienawiści, i bez pragnienia cieszenia się jej owocami, nazywana jest pracą w trybie dobroci. Praca wykonywana z pragnieniem jej owoców, z wielkim wysiłkiem i pod fałszywymi wyobrażeniami ego, nazywana jest pracą w trybie pasji. Praca wykonywana pod wpływem złudzenia, bez wzięcia pod uwagę przyszłego zniewolenia, i bez względu na rekomendacje świętych pism, praca, która jest brutalna i sprawiająca kłopoty innym, nazywana jest pracą w trybie ignorancji.
Gita 18:23-25

Więcej na temat Bhagavad-Gity można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bhagavad_Gita

#439. 2010/05/09.
Zmarnowawszy bardzo dużo czasu na rzeczy frywolne, i poświęciwszy praktycznie całą moją młodość na studiowanie mądrości, które Bóg uczynił głupotą (1Kor 1:20), obudziłem się któregoś dnia, jakby ze snu, i ujrzałem cudowne światło prawdy Dobrej Nowiny (...). Wylawszy morze łez nad moim marnotrawnym życiem, modliłem się o przewodnika, który mógłby sformować we mnie zasady pobożności. Ponad wszystko, chciałem dokonać jakiejś zmiany w moim charakterze, który był skorumpowany przez długie przebywanie z ludźmi o niskich zasadach moralnych (...). Przeczytawszy Pismo, dojrzałem, że znakomitym sposobem na osiągnięcie doskonałości jest sprzedanie swoich własności (Mat 19:21), i podzielenie się własnym bogactwem z tymi, którzy są w potrzebie. Podobnie, (zrozumiałem), jak odmowa, by poświęcać teraźniejszemu życiu jakiekolwiek myśli, tak by dusza nie mogła się przywiązać do rzeczy tego świata. I tak modliłem się o to, by spotkać kogoś, kto obrał tę ścieżkę, bym mógł razem z nim przekroczyć głębokie i zaburzone morze życia.
Sw. Bazyli z Cezarei. List 223 (napisany w roku  375). Cytowany za: Fr. Maximos of Simonopetra. (2010). Roads to Damascus: Crisis, Conversion and Community in the Lives of the Three Hierarchs. Nieopublikowany manuskrypt.
 

Więcej na temat Sw. Bazylego z Cezarei można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aw._Bazyli

#440. 2010/05/16.
Cały wszechświat jest zawsze w jego mocy. On jest czystą świadomością, twórcą czasu: wszech-potężnym, wszech-wiedzącym. To pod jego zarządem toczy się praca tego stworzenia w jej ewolucji, i my mamy ziemię, i wodę, i eter, ogień i powietrze. On jest źródłem wszystkich istot, nasieniem wszystkich rzeczy, które w tym życiu mają swoje życie. On jest poza czasem i przestrzenią, a jednak jest Bogiem nieskończonych form, który mieszka w naszych najbardziej skrytych myślach, i który jest widziany przez tych, którzy go kochają.
Svetasvatara Upanishad

Więcej na temat Upaniszad można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Upaniszady

#441. 2010/05/23.
"(...) Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię po imieniu - moim jesteś! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię (...)"
Księga Izajasza 43:1-2.

Więcej na temat Izajasza można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Izajasz

#442. 2010/05/30.
"(...) Wielkie światło, jakim jest oświecony rozum, daje poznać wielkość Boga, nie jakobym w Nim miała poznawać poszczególne przymioty, jako dawniej, nie - tu jest inaczej: w jednym momencie poznaję całą Istotę Boga."
Faustyna Kowalska (1905-1938), Dzienniczek, 770.

Więcej na temat Siostry Faustyny można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Faustyna_Kowalska

#443. 2010/06/05.
Co leży za nami, i co leży przed nami, to drobiazgi w porównaniu z tym, co leży w nas.
Przypisywane Ralph Waldo Emerson (1803-1882).
Więcej na temat Ralpha Waldo Emerson można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ralph_Waldo_Emerson

#444. 2010/06/13.
Przynieś sto sztuk złota, a Bóg powie, "Przynieś mi serce."

A jeśli przyniesiesz mu martwe serce, niesione jakby w trumnie na twoich

własnych ramionach, Bóg powie, "Oszuście! Czy to jest cmentarz?

Przynieś żywe serce! Przynieś żywe serce!"

 
Rumi, cytowany w: Helminski, Kabir (2000). The Rumi Collection. s.95.

Więcej na temat Rumiego można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumi

#445. 2010/06/27.
 
"Wolność od dominacji, wolność, by żyć własnym życiem duchowym, wolność szukania najwyższej prawdy, nie wykrzywionej przez żaden ludzki nacisk czy jakieś żądania kolektywu, zdolność, by wypowiedzieć własne "tak" albo własne "nie," a nie tylko jedynie powtarzanie "tak" i "nie" państwa, partii, armii, czy systemu. Te rzeczy są nieoddzielne od autentycznej religii. To jest jedna z najgłębszych i najbardziej fundamentalnych potrzeb człowieka, być może najgłębsza i najważniejsza jego potrzeba jako istoty ludzkiej: bo bez uznania wyzwania tej potrzeby żaden człowiek nie jest prawdziwie istotą ludzką, a tym samym bez niej nie może być w pełni człowiekiem.
 
Merton, Thomas, Conjectures of a Guilty Bystander, s. 77 Cytat zaproponowany Grupie Dyskusyjnej Center-L przez: Gary Horn <ghorn@uswest.com>

Więcej na temat Tomasza Mertona można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Merton
 

#446. 2010/07/04.
Oto jest przesłanie: szlachetni zasługują na piękny los. Ogrody Edenu otworzą się szeroko dla nich. Relaksując się tam, będą się oni cieszyć wieloma owocami i napojami. Będą z nimi najwspanialsze małżonki. To jest ci obiecane na dzień obrachunku. Nasze uposażenie dla ciebie nigdy się nie skończy.
Koran 38:49-54

Więcej na temat Miradżu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mirad%C5%BC
 

#447. 2010/07/11.
(Bo) Słowo Boże jest żywe i aktywne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do miejsca, gdzie spotykają się dusza i duch, gdzie łączą się stawy i szpik kostny (...).
List do Hebrajczyków 4:12.

Więcej na temat Listu do Hebrajczyków można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/List_do_Hebrajczyk%C3%B3w
 

#448. 2010/07/18.
 
On powinien widzieć siebie jako przynależącego do królestwa niebieskiego, i wszyscy ludzie w tym świecie powinni mu się wydawać nieważni, bo cały ten świat jest jak ziarnko musztardy w porównaniu z królestwem niebieskim. I powinno mu być wszystko jedno, czy ludzie go lubią czy nie lubią, bo ich lubienie czy nielubienie jest bez znaczenia.
 
Ba'al Shev Tov, cytowany w: Miriam Bokser Caravella, The Holy Name. s.235.

Więcej na temat Izraela Baal Shem Towa można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Israel_Baal_Szem_Tow
 

#449. 2010/07/25.
 
To w miłości istnieje religia, a nie w ceremonii - w czystej i szczerej miłości w sercu. O ile człowiek nie jest czysty w swoim ciele i umyśle, jego przychodzenie do świątyni i oddawanie czci Sziwie jest bezużyteczne. (...). Zewnętrzna pobożność jest tylko symbolem wewnętrznej pobożności. Tylko wewnętrzna pobożność i czystość są prawdziwe. (...) To jest esencja wszelkiej pobożności: być czystym i czynić dobro dla innych. Ten, kto widzi Sziwę w biedaku, w słabym, w chorym, naprawdę oddaje cześć Sziwie. A jeśli widzi Sziwę tylko w wizerunku, to jest to pobożność wstępna. (...) Kto chce służyć Sziwie musi służyć Jego dzieciom - musi służyć wszystkim stworzeniom tego świata wpierw.
 
Wiwekananda, cytowany w: Harvey, Andrew (Ed). (2001). Teachings of the Hindu Mystics, s.109-10.

Więcej na temat Wiwekanandy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiwekananda
 

#450. 2010/08/02.
 
"(...) Człowiek, który traci nadzieję, Bariona, jest człowiekiem, który zostanie wypędzony ze swojej wsi. Ludzie będą go przeklinać, kamienie na jego drodze będą twardsze a ciernie ostrzejsze, brzemię, które niesie, będzie cięższe, i wszystkie złe rzeczy zwalą się na niego jak rój rozjuszonych pszczół, i wszyscy będą mu dokuczać i krzyczeć na niego. (...)"
Bariona, or the Son of Thunder. [w]: The Writings of Jean-Paul Sartre. Vol.2. s.110.

Więcej na temat Jean-Paul Sartre można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sartre
 

451. 2010/08/08.
"O wy, którzy wierzycie, post został wam przepisany, tak jak był przepisany tym, którzy byli przed wami, abyście się mogli ustrzec złego."
Swięty Koran 2:183

Więcej na temat Ramadanu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ramadan
Więcej na temat zdrowotnych zalet postu podczas Ramadanu można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://www.noi.org/ramadan/health_benefits_ramadan.html
 

#452. 2010/08/15.
Skoro wszyscy należycie do całego wszechświata, gdzie jest miejsce na "ja" i "moje." Musimy się zjednoczyć jak jedna wielka powszechna rodzina i maszerować naprzód w jedności. Tylko w taki sposób można przynieść pożytek światu. To nie dotyczy jednej osoby, ale całego wszechświata. Prawdziwym człowiekiem jest jedynie ten, kto praktykuje humanitaryzm. Każdy człowiek musi rozwijać w sobie zalety humanitarności - to jest jedyna droga do sukcesu w życiu. 

Co należy rozumieć przez zasady humanitaryzmu i humanizm? Babadżi mówi, że nie powinno się czuć do nikogo nienawiści, trzeba starać się nie zawodzić innych, trzeba starać się im pomagać, i trzeba starać się kochać wszystkich.

Babadżi z Haidakhanu (1970-1984). Nauki Babadżiego, S.115-6, 29.

Więcej na temat Babadżi z Haidakhanu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babad%C5%BAi
Więcej na temat Humanizmu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Humanizm
 

453. 2010/08/22.
Bóg sprawia, że płyną rzeki. One się nie męczą, ani nie przestają płynąć. Niech i rzeka mojego życia płynie do morza miłości, jakim jest Pan. Niech pokonam wszystkie przeszkody na mojej drodze. Niech nić mojej pieśni nie zostanie przecięta, zanim moje życie zanurzy się w morzu miłości, Strzeż mnie przed wszelkim niebezpieczeństwem, o Panie. Przyjmij mnie łaskawie, O Królu Królów. Wyzwól mnie z moich trosk, które trzymają mnie tak, jak powrozy trzymają cielę. Nie mogę nawet otworzyć swoich oczu bez potęgi twojej miłości. Strzeż nas przed bólem, który prześladuje życie samolubnych. Prowadź nas z ciemności do światła. A będziemy śpiewać o Twojej miłości tak jak śpiewano w czasach dawnych. Twoje prawa nie zmieniają się, ale trwają jak góry. Przebacz mi wszystkie błędy, które popełniłem. Jeszcze nastanie dla nas wiele poranków. Prowadź nas przez nie wszystkie, o Panie Miłości.
Rig Veda, II, 28:4-9

Więcej na temat Rygwedy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rygweda
Więcej na temat święta Raksza Bandan można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Raksza_bandhan
 

#454. 2010/10/03.
 
      Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar
 
Wędrowcze, to twoje ślady
są drogą i nic więcej.
Wędrowcze, nie ma drogi,
chodzenie czyni drogę.
Idąc budujesz drogę,
a kiedy spojrzysz wstecz
zobaczysz ścieżkę,
na którą nie możesz wstąpić po raz drugi.
Wędrowcze, nie ma drogi,
są tylko ślady na morzu.
 
Antonio Machado (1875-1939). "Proverbios y cantares" w: (1912) Campos de Castilla.

Więcej na temat Antonio Machado można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Antonio_Machado
Więcej na temat Drogi św. Jakuba można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago
 

#455. 2010/10/11.
 
Kiedy kładziesz się do łóżka, pamiętaj z dziękczynieniem błogosławieństwa i Opatrzność Boga. Wtedy, wypełniony tą dobrą myślą, będziesz odczuwał radość w duchu, a sen twojego ciała będzie oznaczał trzeźwość duszy; zamknięcie oczu, prawdziwą wiedzę o Bogu; a twoje milczenie, przepełnione dobrym uczuciem, będzie całym sercem i z całą mocą wielbić Wszechmocnego Boga, oddając mu z serca chwałę, która wznosi się wysoko.
 
Swięty Antoni, Hundred and Seventy Texts on Saintly Life, cytowany w: Pennington, Basil. (1978). O Holy Mountain! Journal of a Retreat on Mount Athos. s.191.

Więcej na temat Swiętego Antoniego można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Wielki
Więcej na temat Swięta Dziękczynienia można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving_(Canada)
 

#456. 2010/10/17.
 
Samotność jest ogrodem dla naszych serc, które tęsknią za miłością. To jest miejsce, gdzie nasze bycie samemu może przynieść owoce. To jest dom dla naszych niespokojnych ciał i trwożliwych umysłów. Samotność, niezależnie czy jest połączona z fizyczną przestrzenią czy nie, jest istotna dla naszego duchowego życia. To nie jest łatwe miejsce, ponieważ my jesteśmy tak niepewni i lękliwi, że bardzo łatwo dajemy się rozproszyć czemukolwiek, co obiecuje natychmiastową satysfakcję. Samotność nie satysfakcjonuje od razu, bo w samotności my napotykamy nasze demony, nasze uzależnienia, nasze uczucia pożądania i gniewu, naszą ogromną potrzebę uznania i aprobaty. Ale jeśli nie uciekniemy, spotkamy w niej także Tego, który mówi: "Nie bój się. Jestem z tobą i przeprowadzę cię przez dolinę ciemności."
 
Henri Nouwen (1932-1996), Bread for the Journey. P. 21.

Więcej na temat Henryka Nouven można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Nouwen
 

#457. 2010/10/24.
 

Dostrzeżenie piękna w kwiacie mogło obudzić ludzi, jeśli nawet choćby na krótko, do piękna, które jest esencjonalną częścią ich własnej, najgłębszej istoty, do ich prawdziwej natury. Pierwsze rozpoznanie piękna było jednym z najbardziej znaczących wydarzeń w ewolucji ludzkiej świadomości.

 

Eckhart Tolle (2006). A New Earth. Awakening to Your Life’s Purpose. Plume Books. S.2.


Więcej na temat Eckharta Tolle można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Eckhart_Tolle
 

#458. 2010/10/31.
 

(...) Ilu kochało twoje chwile zadowolonego szczęścia,

albo kochało twą piękność miłością pełną falszu lub prawdy,

ale jeden człowiek kochał tę duszę pielgrzyma w tobie,

i kochał smutki twojej zmieniającej się twarzy. (...)

 
William Butler Yeats (1865-1939).

Więcej na temat Williama Butlera Yeatsa można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/William_Butler_Yeats
 

#459. 2010/11/07.
 

Chcę wyplenić dominującą na świecie koncepcję niestosowania przemocy. Jest ona przyczyną apatii i bezczynności. To niestosowanie przemocy oziębiło krew ludzi to tego stopnia, że stała się ona zimna jak woda. Ta postawa niestosowania przemocy powoduje brak rozróżnienia pomiędzy dobrem i złem. Każdy powinien prowadzić życie odważne i śmiałe. Człowiek bez odwagi jest jak trup. Zycie bez odwagi nie jest życiem.

 

Obecnie na świecie jest wiele prześladowań. Istoty ludzkie są traktowane jak zwierzęta. Nikt nie ma odwagi przeciwstawić się tym prześladowaniom, chociaż wszyscy powinni mieć odwagę, by się im oprzeć. Każdy musi mieć niezachwianą determinację i przywiązanie do tego, co uważa za prawdziwe. Bądźcie wytrwali w swych działaniach i obowiązkach.

 
Babadżi z Haidkhanu (1970-1984). Nauki Babadżiego. (10 kwietnia 1983). S.70.

Więcej na temat Babadżiego z Haidkhanu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babad%C5%BAi
Więcej na temat Dnia Niepodległości można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_%C5%9Awi%C4%99to_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci
 

#460. 2010/11/14.
 
Twoje bogactwo i twoje dzieci są niczym więcej niż pokusą. Nagroda od Boga jest wielka. Dlatego bój się Boga całym swoim sercem, bądź uważny, posłuszny i chojny. To będzie najlepsze dla ciebie. Ci, którzy uchronią się przed swoją własną chciwością, z całą pewnością będą prosperować. (...) Jeśli twój dłużnik ma kłopoty, zgódź się na zwłokę aż do czasu, kiedy będzie mógł spłacić swój dług. Ale lepiej dla ciebie byłoby mu skreślić ten dług w akcie dobroczynności, gdybyś tylko o tym wiedział.
 
Koran, cytowany w: Novak Philip, The World's Wisdom, s.301.

Więcej na temat Swięta Eid al-Adha można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Id_al-Adha
 

#461. 2010/11/21.
 
Gurowie (Sikhów) odrzucili wszelkie formy ascetyzmu. Powodować własne cierpienie uchodziło za rzecz niepotrzebną. W zamian oni uczyli czystości serca i uczciwości w naszych kontaktach z innymi ludźmi. Gurowie odrzucili potrzebę celibatu czy zakonów mnichów lub sióstr. Oni twierdzili, że każdy człowiek powinien żyć i pozostawać w realnym świecie. W istocie wszyscy powinni próbować żyć zdrowym życiem małżeńskim. Każdy powinien też ciężko pracować. To są podstawy świętego kodu etycznego Sikhów. Po prostu żyj zdrowym, radosnym i pełnym nadzieji życiem, utrzymując w balansie swoje animalne pasje, zawsze polegając na Bogu, jeśli chodzi o pomoc czy sukces.  
 

 

Fragment kompilacji książki: Philosophy of Sikhism' napisanej przez Sher Singh, Gyani  M.A. M.O.L. (Pb). PhD. (London),  Shiromani   Gurdwara   Parbandhak  Committee,  Amritsar. 
Kompilacja została sporządzona i umieszczona w Grupie Dyskusyjnej Merton-L przez: Anand Dev Singh.

Więcej na temat Sikhizmu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sikhizm
 

462. 2010/11/28.
 
Rinah, (radość, błogostan) to objawienie wielkiego pragnienia Duszy, która tęskni i próbuje przyłączyć się do Boga, i chce mieć udział w Nieskończonym Swietle (...).
 
Rabbi Schneur Zalman (1745-1813), założyciel szkoły Habad w ramach ruchu hasydyckiego, cytowany za: Miriam Bokser Caravella, The Holy Name. s.256.

Więcej na temat Swięta Chanuka można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Chanuka
 

#463. 2010/12/05.
 
Są wśród Ludzi Księgi takie osoby, które całą noc recytują objawienia Boga i czczą Go, które wierzą w Boga i Dzień Ostateczny, które łączą się w sprawiedliwości, zakazują zła, i współzawodniczą ze sobą w dobrych dziełach. Ci sprawiedliwi ludzie: cokolwiek dobrego robią, nagroda nie będzie in odmówiona. Bóg zna sprawiedliwych.
 
Quran, Medinan Sura 2, cytowana w: Novak Philip, The World's Wisdom, s.292.

Więcej na temat miesiąca Muharram można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Muharram
Więcej na temat Sur Medyńskich można znaleźś pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sura_medy%C5%84ska
 

#464. 2010/12/08.
 
Ja wierzę w Boga, ale nie jako pojedyńczą rzecz, nie jako starego człowieka gdzieś w niebie. Wierzę, że to, co ludzie nazywają Bogiem, jest czymś, co jest w nas wszystkich. Wierzę, że to, co powiedzieli Jezus, Mohammed, Buddha i wszyscy inni, było prawdziwe. Tylko coś się potem popsuło w tłumaczeniu.
 
 
Wyobraź sobie wszystkich ludzi żyjących w pokoju. Może powiesz, że jestem marzycielem, ale nie jestem jedynym. Mam nadzieję, że któregoś dnia się do nasz przyłączysz, i że świat będzie jeden.
 

Więcej na temat Johna Lennona można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/John_Lennon
 

Grudzień 8 - trzydziesta rocznica śmierci Johna Lennona.

465. 2010/12/12.
 
Ludzkie pragnienie tym różni się od zwierzęcego, że jest u swojej podstawy niezaspakajalne. Człowiek charakteryzuje się głodem nieskończoności, głodem wieczności życia, miłości i radości, który, czy jest tego świadomy czy nie, jest niczym innym niż głodem Boga. (...) człowiek często się myli, jeśli chodzi o cel swojego życia, pragnąc bogactwa, władzy i fizycznej przyjemności zamiast Boga. Ale jego prawdziwym apetytem pozostaje Bóg, wobec którego wszystkie mniejsze cele są zawsze niedającymi satysfakcji substytutami. Ci, którzy nastawiają swoje serca na określone cele są zawsze niezadowoleni. Oni zawsze muszą mieć więcej i więcej tego, czego pragną, i kiedy nie udaje im się tego osiągnąć, są sfrustrowani i nieszczęśliwi. Głębokie zadowolenie osiągają tylko zwierzęta i prymitywy, u których głód nieskończoności nie został obudzony, albo święci i mistycy, którzy osiągnęli jedność z Bogiem.
 
Alan Watts, Behold the Spirit, s.65. (Cytat wysłany do Grupy Dyskusyjnej L-Center przez Garego Horna.)

Więcej na temat Alana Wattsa można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Alan_Watts
 

#466. 2010/12/19.
 
My nie rodzimy się doskonali. Każdego dnia rozwijamy się w naszej osobowości i w naszym zawodzie aż osiągamy najwyższy punkt bycia kompletną osobą, w pełni naszych osiągnięć i naszych doskonałości. To rozpoznawane jest po czystości smaku, jasności myśli, dojrzałości osądu, i zdecydowaniu naszej woli. Niektórzy nigdy nie stają się kompletnymi osobami - zawsze coś u nich brakuje. Inni dojrzewają późno. Kompletne osoby - mądre w mowie, ostrożne w działaniu - są dopuszczane do znajomości z osobami dyskretnymi, a nawet są przez nich poszukiwane.
 
Baltasar Gracian (1601-1658), The Art of Worldly Wisdom (Sztuka Swiatowej Mądrości), #6, s.4. Baltasar Gracian został mi zasugerowany przez panią Magdalenę Armata.

Więcej na temat Baltazara Graciana można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Graci%C3%A1n
 


Strona Główna