Notki Jednego Boga - Archiwum
2009
O ile nie wskazane inaczej, wszystkie cytaty są tłumaczeniami własnymi z angielskich orginałów. P.R.
#376. 2009/01/04. 
Doskonali Mistrzowie są uniwersalni. Oni pojawiają się cały czas, w różnych narodach, kulturach, religiach i klasach społecznych. Ich nauczanie odnosi się do wszystkich i nie zależy od rasy, kraju, wiary, czasu, kasty czy religii. Ale kiedy oni umierają, my wciskamy ich nauki do małych szufladek i zapominamy o ich uniwersalnej kwintesencji.
Miriam Bokser Caravella, The Holy Name. (Swięte Imię). s.197.
#377. 2009/01/11. 
Wszystkie pragnienia są niedobre, ale niektóre są gorsze niż inne. Podążaj za jakimkolwiek pragnieniem, a zawsze znajdziesz się w jakimś kłopocie. Po co w ogóle pragnąć? Pragnienie stanu wolności od pragnienia też nie przyniesie ci wolności. Nic nie może przynieść ci wolności, ponieważ ty już jesteś wolny. Po prostu patrz na siebie z tą pozbawioną pragnienia jasnością, i tyle.

Kiedy widzę, że jestem niczym, to jest mądrość. Kiedy widzę, że jestem wszystkim, to jest miłość. Moje życie jest poruszaniem się pomiędzy tymi możliwościami.

Nisargadatta Maharaj, "I Am That." ("Jestem tym.")

Więcej na temat Nisargadatta Maharaj można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj
#378. 2009/01/18. 
(...). On mnie zapytał, co ekumenizm znaczył dla mnie. Odpowiedziałem mu, że widzę ekumenizm jako sięganie z miłością do wszystkich Chrześcijan, jako zaafirmowanie tego wszystkiego, co tak łaskawie otrzymaliśmy od Pana i co mamy wspólne,  jako staranie się, by być razem w odpowiedzi na modlitwę Jezusa, i ponad wszystko jako stanie razem przed Panem w całkowitej otwartości, tak by on mógł poprowadzić nas ku jedności w posiadaniu jednej wiary. S.126.

Scieżka ekumenizmu jest z pewnością, w ludzkim widzeniu, długa, trudna, i sięgająca daleko w przyszłość. Ale w Bogu, wszystkie rzeczy są możliwe. (:::) A najważniejszą rzeczą jest modlitwa, połączona z postem i ukożeniem się przed Bogiem i ludźmi. Bóg wysłucha jedynie modlitwę ze szczerego serca, takiego, które podziela troskę serca Chrystusa o całą jego trzódkę. Bez tej troski nasze modlitwy o jedność są tylko słowami. S.185

Pennington, Basil. (1978). O Holy Mountain! Journal of a Retreat on Mount Athos.


Więcej na temat Bazylego Penningtona można znaleźć pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Basil_Pennington
Więcej na temat Góry Athos można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Athos

#379. 2009/01/25. 
W tej chwili powinniście się utożsamiać z oddechem życia. Wtedy uświadomicie sobie, że tak jak słodycz cukru z trzciny, ten dotyk "Ja-jestem-ności," który mieszka w waszym oddechu, otworzy się. (...) tak długo, jak oddech życia płynie przez was, mieszkajcie w nim. Jeśli jest oddech życia, wy też jesteście, a także jest Iszwara (Pan - P.R.).
 
Powell, Robert (Ed). (1994). The Ultimate Medicine: as prescribed by Sri Nisargadatta Maharaj: dialogues with a Realized Master. Berkeley, CA: North Atlantic Books. s.199.

Więcej na temat Nisargadatta Maharaj można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj

#380. 2009/02/01. 

 

Aby poznać siebie jaźń musi się skonfrontować ze swoim przeciwieństwem - nie-jaźnią. Pragnienie prowadzi do doświadczenia. Doświadczenie prowadzi do zdolności zróżnicowania, oddzielenia, i samo-wiedzy - czyli do wyzwolenia. Bo czymże jest wyzwolenie? To wiedza, że jesteście poza narodzinami i śmiercią. Zapominając, kim jesteście, i wyobrażając sobie, że jesteście stworzeniami śmiertelnymi, spowodowaliście sobie tyle kłopotu, że musicie się z tego przebudzić, jakby ze złego snu. Dociekanie także was obudzi. Nie musicie czekać na cierpienie. Dociekanie na temat szczęśliwości jest lepsze, bo wtedy umysł jest w harmonii i spokoju.

 

Sri Maharaj Nisargadatta. (2005). I am That. Durham, NC: The Acorn Press. s.68.

Więcej na temat Nisargadatta Maharaj można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj

#381. 2009/02/08. 

 

Gandhi nie żyje, ale jego myśl przenika całą ziemię. Myśl świętego przenika ludzkość i nieustannie działa na rzecz dobra. Będąc anonimową, przychodząc od wewnątrz, jest potężniejsza i bardziej narzucająca się. To w ten sposób świat udoskonala się: wewnętrzna przemiana przekłada się na zewnętrzne błogosławieństwo. Kiedy święty umiera, nie istnieje w taki samym sensie, w jakim rzeka przestaje istnieć, po tym jak wpadnie do morza. Nazwa, kształt przestają istnieć, ale woda istnieje nadal i staje się jednym z oceanem. Kiedy święty dołącza do uniwersalnego umysłu, cała jego dobroć i mądrość stają się dziedzictwem ludzkości i podnoszą każdą ludzką istotę.

 

Sri Maharaj Nisargadatta. (2005). I am That. Durham, NC: The Acorn Press. S. 89..

Więcej na temat Nisargadatta Maharaj można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj

#382. 2009/02/16. 
"Swiat jest teraz w stanie wzburzenia. Cierpi z powodu bólu trojakiego rodzaju - fizycznego, mentalnego i duchowego - i istnieje tylko jeden sposób uzdrowienia. Musimy wyrwać z korzeniami niehumanitaryzm i zastąpić go humanitaryzmem. (...) Są na tym świecie ludzie, którzy widząc płonący dom drugiego człowieka, są szczęśliwi. Są ludzie, którzy chcą żyć w komforcie, kosztem pracy innych. Jest tylko jeden Bóg, który stworzył wszystkich ludzi na Swoje podobieństwo. Oto dlaczego musimy ponownie ustanowić humanitaryzm." (1983-09-23)
Haidakhan Babaji (1990). Nauki Babadżiego. Wrocław: Herakhandi Samadż. (s. 108-9)

Więcej na temat Babadżiego z Haidkakhanu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babad%C5%BAi

#383. 2009/02/22. 
"Wszechświat jest twórczym i romantycznym placem zabawy Boga. Zródło nie tylko tworzy i dzieli się swoją mocą, mądrością, wiedzą, miłością i życiem, ale także pozwala nam uczestniczyć. Cały kosmos, ze wszystkimi swoimi zawikłanymi powiązaniami, włącznie z życiem, jakiego doświadczamy na tej planecie, jest źródłem boskiego objawienia. Przez samą naturę stworzenia, Zródło wykorzystuje nas, by dać przykład swojej mądrości, miłości, wiedzy, jedności, mocy i harmonii. (...)"
John Kloster (2008). My Brother, Jesus, the Prophet. Pulling the Creator-God Out of Retirement.  (s.5)

#384. 2009/03/01. 
"Przyjemności i bóle życia nie są tylko twoim udziałem. Nawet królowie, cesarze i święci cierpieli. Jeśli spojrzysz dookoła, zobaczysz, że nikomu nie udało się od nich uciec. Bo żeby osiągnąć duchowe oświecenie, każdy musi przejść przez zarówno bóle jak i przyjemności. W momentach przyjemności, nie zapominaj o Panu, ostoi szczęśliwości, a gdy dopada cię ból, nie trać ducha, bo bóle są tylko zwiastunami przyjemności, które po nich nastąpią."
Szri Anandpur. (1992). Treasures of Spiritual Peace (Skarby Duchowego Pokoju), Numer 579.
#385. 2009/03/08. 
"Myślę, że mogę powiedzieć, że doświadczyłem poziomów samotności, do których większość ludzi nie pozwala sobie się przyznać. Z pewnego punktu widzenia, mógłbym nieco brutalnie stwierdzić, że istnieć jako mężczyzna bez relacji z jakąś jedną kobietą-i-osobą, która jest "moją miłością," jest po prostu rodzajem śmierci. Ale mam też wystarczająco doświadczenia z ludzką miłością, by być świadomym, że nawet w najlepszych relacjach pomiędzy mężczyzną i kobietą ta samotność i śmierć są także dotkliwie obecne. Są momenty w ludzkiej miłości, kiedy ta samotność zostaje kompletnie przekroczona, ale są one krótkie i złudne. Zdają się one kierować nas ku dalszemu i bardziej trudnemu miejscu gdzie, ostatecznie, dwie samotne i bezradne osoby, decydują wybawić się z własnej absurdalności poprzez bycie absurdalnymi razem - przez całe życie. To wymaga, oczywiście, fantastycznej ilości szczerości i odwagi, gotowości do przyjęcia wszystkiego tego, co jest upokarzające, nieprzyjemne, małostkowe, nieporządane, nawet brudne w drugiej osobie - i nauczenia się w bardzo twardy sposób, że wolność do zaakceptowania ludzkich ograniczeń jest ważniejsza niż niewola wobec potrzeby szukania kogoś innego, gdzieś indziej, czy czegoś innego, jakiegoś innego stanu, jakiejś niemożliwej doskonałości.

Innymi słowy, agape jest lepsza od erosa. Tylko poprzez dobrowolne zaakceptowanie tego tak patetycznego ograniczenia, my możemy wznieść się ponad samych siebie i być w pełni ludźmi. Odrzucić nasze ograniczenia na rzecz poszukiwania jakiegoś wyobrażonego stanu boskości lub jakiegoś wysublimowanego spełnienia (w którym nie byłoby ograniczenia i problemu), to po prostu oznacza oszukiwać się."

Tomasz Merton, fragment wywiadu udzielonego pismu "Motive" w 1967 roku. Cytowany za postem Garego Horna w Grupie Dyskusyjnej Merton-L. Tłumaczenie własne.

Więcej na temat Tomasza Mertona można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Merton

#386. 2009/03/15. 
"Są pewne formy religii, które są złe. Tak jak istnieje złe gotowanie, zła sztuka czy zły seks, tak samo zdarza się zła religia."
 
"I czasem to właśnie odmienność obcego, kogoś kto nie należy do naszej grupy etnicznej, ideologicznej lub religijnej, odmienność, która może nas początkowo odrzucać, daje nam okazję, by wydostać się z naszej nawykowej egoistyczności, i daje nam intonację tej świętej odmienności, jaką jest Bóg."
 
"Twierdzę, że religia nie polega na wierzeniu w jakieś rzeczy. Polega ona na tym, co my robimy. Jest to etyczna alchemia. Polega ona na zachowywaniu się w taki sposób, który nas zmienia, który nam daje zbliżenie ku świętości."
 

Więcej na temat Karen Armstrong można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Karen_Armstrong

#387. 2009/03/22. 

 

Gnani ("ten, który wie" - P.R.) cierpi z cierpiącymi. Samo wydarzenie (śmierci - P.R.) ma małe znaczenie, ale on współczuje wszystkim cierpiącym istotom, żywym czy umarłym, w ciele czy poza nim. Wszak miłość i współczucie są jego prawdziwą naturą. Jest jednym ze wszystkim, co żyje, i miłość jest tą jednością, wyrażoną w działaniu. (...) Gnani nie boi się niczego. Ale ma współczucie dla człowieka, który się boi.  Wszakże urodzić się, żyć i umrzeć jest czymś naturalnym. Bać się - nie jest. (...)

 

(...) Tak jak naturalne jest dla trociczki wypalić się, tak naturalne jest dla ciała umrzeć. W rzeczywistości jest to rzecz o niewielkim znaczeniu. To co ma znaczenie to to, że ja nie jestem ani ciałem ani umysłem. (A jednak) Ja jestem.

 

Sri Maharaj Nisargadatta. (2005). I am That. Durham, NC: The Acorn Press. S. 183, 184.

Więcej na temat Nisargadatta Maharaj można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj

#388. 2009/04/12. 
"(...) Spróbujmy pojąć znaczenie zdania, że "Słowo stało się ciałem." W greckim Nowym Testamencie słowem użytym na określenie ciała jest sarx. Sarx oznacza ludzką kondycję - niekompletne, nierozwinięte, niedojrzałe poziomy ludzkiej świadomości. To słowo oznacza ludzką naturę z jej podatnością na grzeszność. Jezus nie przyjął jedynie ludzkiego ciała i duszy - on przyjął całą ludzką kondycję, włącznie z instynktualnymi potrzebami ludzkiej natury i kulturowym uwarunkowaniem tamtych czasów (...). Jest to ludzka kondycja podporządkowana potrzebie biologicznego przetrwania za wszelką cenę, a także przetrwania własnego klanu, plemienia, narodu czy rasy (...). "Słowo stało się ciałem" oznacza, że biorąc na siebie ludzką kondycję ze wszystkimi jej konsekwencjami, Jezus wprowadził w całą ludzką rodzinę zasadę transcendecji, dając procesom ewolucyjnym zdecydowane pchnięcie w kierunku świadomości Boga."
Keating, Thomas.  The Mystery of Christ:  The Liturgy As Spiritual Experience. ss.25-26.

Więcej na temat Tomasza Keatinga można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Keating

#389. 2009/04/19. 
W swoim miłosierdziu "Pan podtrzymuje wszystkich upadających, i podnosi wszystkich zgnębionych." (Psalm 145:14).
Sw. Talasy z Libii (VI-VII wiek), cytowany w: (1981). The Philokalia. Vol. II., s.310.

Więcej na temat Filokalii można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Filokalia

#390. 2009/04/26. 
To, czego chcemy, to religia, która buduje człowieka. To, czego chcemy to edukacja, która buduje człowieka. Czego chcemy, to teorie, które budują człowieka. I na tym polega podstawowy test prawdy: jeśli cokolwiek czyni cię słabym fizycznie, intelektualnie, czy duchowo, odrzuć to jako truciznę. Nie ma w tym życia, i dlatego nie może to być prawdziwe. Prawda wzmacnia. Prawda to czystość, prawda to cała wiedza. Prawda musi wzmacniać, musi oświecać, musi ożywiać. Porzuć wszelkie mistycyzmy, które cię osłabiają i bądź mocna. Największe prawdy są najprostszymy rzeczami na świecie, prostymi tak, jak fakt twojej egzystencji.
Wiwekananda, cytowany w: Nikhilananda, Vivekananda, A Biography, s.120.

Więcej na temat Swami Wiwekanandy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiwekananda

#391. 2009/05/03. 
Oświecenie leży poza uwarunkowaniami naszego zjawiskowego wszechświata: domeny czasu i przestrzeni, życia i śmierci, tego czy tamtego. Stać się oświeconym oznacza wyjść poza codzienny umysł, dostrzec całość, z której te wszystkie uwarunkowania pochodzą, i uświadomić sobie naszą zasadniczą jedność z tą całością.
Jack Maguire. (2001). Essential Buddhism. s.77.

Więcej na temat Buddy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Siddhartha_Gautama
Więcej na temat święta Wesak można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Vesak

#392. 2009/05/10. 
Są trzy sposoby istnienia Matki, których stajesz się świadomy, kiedy wchodzisz w kontakt jedności ze Swiadomą Siłą, która podtrzymuje nas i wszechświat. Transcendentna, jako pierwotna najwyższa Szakti, ona stoi ponad światami i łączy stworzenie z wiecznie niezamanifestowaną tajemnicą Najwyższego. Uniwersalna, jako kosmiczna Mahaszakti, ona kreuje wszystkie istoty, zawiera i wprowadza, wspiera i kieruje tymi wszystkimi milionami procesów i sił. Indywidualna, ona ucieleśnia moc tych dwóch poprzednich, szerszych sposobów swojego istnienia, czyni je żywymi i bliskimi nam, oraz pośredniczy pomiędzy ludzką osobowością i boską Naturą.
Sri Aurobindo, cytowany w: Harvey, Andrew (Ed). (2001). Teachings of the Hindu Mystics, s.121.

Więcej na temat Szri Aurobindo można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Aurobindo

#393. 2009/05/17. 

Tak długo jak jesteś początkujący, pewne sformalizowane medytacje, czy modlitwy, mogą być dla ciebie dobre. Ale dla poszukiwacza rzeczywistości istnieje tylko jedna medytacja - rygorystyczne odmawianie, by dać się porwać przez własne myśli. Bycie wolnym od myśli jest samo w sobie medytacją. (...) Zacznij pozwalając myślom płynąć i obserwując je. Sam akt obserwacji zwolni twój umysł aż w pewnym momencie się on zatrzyma. Kiedy umysł się uspokoi, trzymaj go uspokojonym. Nie daj się znudzić spokojem, bądź w nim, wejdź w niego głębiej. (...) Zacznij eksperymentować na nowo, nie polegaj na przeszłych doświadczeniach. Obserwuj swoje myśli i obserwuj siebie obserwującego swoje myśli. Stan wolności od myśli pojawi się nagle i rozpoznasz go po towarzyszącym mu błogostanie.

 

Sri Maharaj Nisargadatta. (2005). I am That. Durham, NC: The Acorn Press. S. 224.

Więcej na temat Nisargadatta Maharaj można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj

#394. 2009/05/24. 
Kiedy studiujesz Torę, by uczyć się i czynić wolę Boga (...) cały świat staje się twoim dłużnikiem. Będziesz ceniony jako przyjaciel, miłośnik Boga i ludzi. (Studiowanie Tory) ubierze cię w pokorę i szacunek (i) cała ludzkość będzie mieć pożytek z twojej rady i wiedzy, mądrości i siły.
 
Talmud, cytowany w: Novak Philip, The World's Wisdom, s.214.

Więcej na temat Tory można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tora Więcej na temat Talmudu pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Talmud

#395. 2009/05/31. 

Jest rzeczywiście bardzo trudno wyobrazić sobie świadomość, która jest świadoma wszystkiego, co wydarzyło się kiedykolwiek. A jednak zgłębić naturę Ducha jest największą przygodą w tym wszechświecie.

 

Paramahansa Jogananda, Man's Eternal Quest, s.60.

Więcej na temat Joganandy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jogananda

#396. 2009/06/07. 

 

Tao jest jak studnia: czerpie się z niej, a jednak nigdy nie jest wyczerpana. Tao jest jak odwieczna pustka: wypełniona przez nieskończone możliwości. Jest ukryte, ale zawsze obecne. Nie wiem, kto dał mu początek. Jest starsze niż Bóg.
 
Tao Te Ching 2, cytowane w: Novak Philip, The World's Wisdom, s.147.
 
Tao jest nazywane Wielką Matką: puste a jednak niewyczerpane, daje narodziny nieskończonym światom. Jest zawsze obecne wewnątrz ciebie. Możesz je wykorzystać, jak tylko chcesz.
 
Tao Te Ching 4, cytowane w: Novak Philip, The World's Wisdom, s.147.

#397. 2009/06/14. 
Medytuj, medytuj, medytuj, a osiągniesz spokój. Zmartwienie i strach wypędzone są z ciała.
Pamiętając Boga, nie musisz rodzić się na nowo. Pamiętając Boga, pozbywasz się strachu przed śmiercią.
Pamiętając Boga, eliminujesz śmierć. Pamiętając Boga, wygrywasz z nieprzyjaciółmi.
Pamiętając Boga, pokonujesz wszelkie przeciwności. Pamiętając Boga, jesteś w pełni świadomy w nocy i w dzień.
Pamiętając Boga, nie zostaniesz dotknięty przez strach. Pamiętając Boga, nie cierpisz na żal.
Pamiętając Boga, znajdujesz się w Towarzystwie Swiętych. Wszystkie skarby, O Nanaku, są błogosławieństwami Pana.
 

Więcej na temat Skhizmu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Sikhizm
Więcej na temat Guru Granth Sahib można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Guru_Granth_Sahib

#398. 2009/06/21. 
Ale my wiemy także, że różnice pomiędzy nami nigdy nie powinny być opacznie interpretowane jako nieuniknione źródło tarć i napięć pomiędzy nami lub w społeczeństwie jako całości. Raczej, dają one znakomitą okazję ludziom z różnych religii, by żyć razem w głębokim szacunku, uznaniu i wdzięczności, we wzajemnym zachęcaniu się, by podążać po ścieżkach Boga. Przynaglani przez Najwyższego i oświeceni przez jego prawdę, kroczmy do przodu z odwagą, szanując wszystko to, co nas różni i promując wszystko, co nas łączy jako istot pobłogosławionych pragnieniem, by przynieść nadzieję naszym społeczeństwom i całemu światu. Niech Bóg prowadzi nas na tej ścieżce!
 
Benedykt XVI w wypowiedzi do członków organizacji promujących dialog między religiami - Jerozolima, 11 maja 2009.

Więcej na temat Benedykta XVI-go można znaleźć pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI

#399. 2009/06/28. 

Wszystko to sprawia, że coraz bardziej, na bardzo egzystencjalnym poziomie, doceniam wartość tej wolności od pasji, wolności od ciekawości, od posiadania, wolności prawdziwego wielbiciela, który widzi każdą rzecz w jej Boskiej Obecności i nieustannie podziwia bez bycia rozproszonym. W takiej świadomości Boga, świadomości jedności, wszystko jest spokojną, nigdy niekończącą się, ciągle pogłębiającą się modlitwą.

Pennington, Basil. (1978). O Holy Mountain! Journal of a Retreat on Mount Athos. P.187-8.

Więcej na temat Bazylego Penningtona można znaleźć pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Basil_Pennington
Więcej na temat Góry Athos: http://pl.wikipedia.org/wiki/Athos

#400. 2009/07/05. 

 

(…) Tak długo, jak zadowalacie się czymś mniejszym, nie możecie mieć najwyższego. Cokolwiek was zadowala, powstrzymuje wasz postęp. Dopóki sobie nie uświadomicie niewystarczalności wszystkiego, przejściowości i ograniczenia wszystkich rzeczy, i dopóki nie zbierzecie wszystkich swoich energii w jedno wielkie pragnienie, nie możecie mówić, że uczyniliście pierwszy krok. Z drugiej strony, integralność pragnienia Najwyższego jest samo w sobie wezwaniem od Najwyższego. Nic, ani rzeczy fizyczne ani umysłowe, nie może dać wam wolności. Jesteście wolni dopiero kiedy zrozumiecie, że więzienie jest waszej własnej roboty i kiedy przestaniecie wykuwać kajdany, które was więżą.  

 

Sri Maharaj Nisargadatta. (2005). I am That. Durham, NC: The Acorn Press. S. 304.

Więcej na temat Nisargadatta Maharaj można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Nisargadatta_Maharaj

#401. 2009/07/12. 
 
Jeśli chcesz klienta, który zapłaci złotem,
czy jest lepszy klient niż Bóg, o moje serce?
On skupuje brudne worki naszych dóbr,
a w zamian daje nam wewnętrzne światło
pożyczone z Jego wspaniałości.
On przyjmuje rozpuszczający się lód tego ludzkiego ciała
a daje królestwo poza wszelkim wyobrażeniem.
Bierze parę naszych łez,
a daje duchową wiosnę tak pyszną,
że cukier zazdrości jej słodyczy.
 
Rumi, Mathnawi VI, 879-882, cytowany w: Helminski, Kabir (2000). The Rumi Collection. s.167.


Więcej na temat Rumiego można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumi
#402. 2009/07/19. 
Ostrzegam cię, że człowiek, który zaniedbuje czujność i kontrolę nad swoimi myślami, choćby nawet nie były one grzeszne na początek, ewentualnie staje się niedbały, jeśli chodzi o małe grzechy. Nie sposób jest uniknąć wszystkich błędów i upadków w tym życiu, ale niedbałość jeśli chodzi o rozmyślne małe grzechy jest nie do przyjęcia dla prawdziwego poszukiwacza doskonałości. Bo zwykle niedbałość w sprawie małych grzeszków otwiera możliwość grzechu śmiertelnego.
Johnston, William (Tłum). (1973). Obłok Niewiedzy, s.63. Tłumaczenie własne.

Więcej na temat "Obłoku Niewiedzy" można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%82ok_niewiedzy
Polskie tłumaczenie: Undt W. (Tłum). (1986). Obłok Niewiedzy. Poznań: Wyd. "W drodze."

#403. 2009/08/02. 

(…) Kiedy wróciłem z Rzymu, wszyscy do mnie mówili, "Daj nam dobrą nowinę," i z wielką radością uczyniłem to: "Kwiat w polu gwizdał, a wieczorem niebo rozpuściło swoje włosy i ja zasnąłem trzymając w palcach jej święty kosmyk ..."

Sw. Franciszek z Asyżu (1182-1226), cytowany w: Ladinsky Daniel (2002). Love Poems from God. Twelve Sacred Voices from the East and West. s.32.
 

Więcej na temat Sw. Franciszka z Asyżu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_z_Asy%C5%BCu

#404. 2009/08/09. 
Kiedy nagle masz jasność, i wielka radość i cieszenie się pojawia się w tobie, i cała twoja istota, każda cząstka twojego ciała, umysłu i duszy tańczy, kiedy mówisz, "Ach, więc to jest to! Alleluja!" - kiedy wielki okrzyk radości wydobywa się z twojej głębi - to jest oświecenie. Nagle gwiazdy schodzą w dół z nieboskłonu. Stajesz się częścią wiecznego tańca istnienia.
Osho, Autobiography of a Spiritually Incorrect Mystic (Autobiografia Duchowo Niepoprawnego Mistyka), s.161.
Więcej na temat Osho można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Osho_(Bhagwan_Shree_Rajneesh)

#405. 2009/08/30. 
Swięte słowa w Guru Granth Sahib są wielkimi mantrami. Poprzez prawidłowe oddawanie czci i recytowanie tych mantr jednostka osiąga prawość, bogactwo, przyjemności, zbawienie i spełnienie wszystkich innych pragnień w ciągu swojego życia. Dusza zaczyna pływać w falach błogostanu, a bagno tego świata znika sprzed oczu. (...) Guru Granth Sahib jest świętym hinduskim pismem kultowym, w którym zawarta jest esencja wszystkich Wed i innych świętych pism. Zażywszy słodyczy w swoich własnych doświadczeniach, wielcy Guredev (święci Guru religii Sikhów - P.R.) napisali o nich dla dobra świata i przechowali je jako skarb przeznaczony dla przyszłych pokoleń.
Babadżi z Haidakhanu. "Nauki Babadżiego." (1990). Wrocław: Herakhandi Samadż, s.36.

Więcej na temat Adi Granth i Guru Granth Sahib można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Adi_Granth
Więcej na temat Babadżiego z Haidakhanu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babad%C5%BAi

#406. 2009/09/06. 
(...) Musicie wytwarzać energię po to, by istnieć. Każdy powinien zawsze solidnie pracować. Nigdy nie powinniście uprawiać tutaj bezruchu. Nie należy być balastem dla Ziemi. Wszelkie wojny, jakie miały miejsce w poprzednich wiekach, toczyły się po to, by wyzwolić świat od śmiertelnego ciężaru próżniactwa. (...) Jeśli jesteście zaangażowani w robienie dobrych uczynków i działacie, będziecie mieli dobry sen, dobry apetyt, a złe myśli nie będą przychodziły wam do głowy. W przeciwnym razie, będziecie zawsze krytykować innych. Jeśli nie będziecie działać, wasze umysły będą ciągle pochłonięte krytycznym myśleniem o innych. Karma - działanie - to jedyna rzecz, która może przepędzić wszelkie zło.
Babadżi z Haidakhanu. "Nauki Babadżiego." (1990). Wrocław: Herakhandi Samadż, s.121.

Więcej na temat Adi Granth i Guru Granth Sahib można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Adi_Granth
Więcej na temat Babadżiego z Haidakhanu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babad%C5%BAi

#407. 2009/09/13. 
Głodny, jesteś jak pies, zły i opryskliwy

Najadłszy się, stajesz się padliną,

kładziesz się jak ściana pozbawiona zmysłów.

Raz będąc psem, raz padliną,

jak będziesz biegał z lwami, lub podążał za świętymi?

Twoje myślenie jest jak jeździec na wielbłądzie,

a ty jesteś wielbłądem:

Ciągnie cię we wszystkie kierunki pod swą gorzką kontrolą.

 
Rumi, Mathnawi I, 2873-2875, cytowany w: Helminski, Kabir (2000). The Rumi Collection. s.19.

Więcej na temat Rumiego można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumi
Więcej na temat Mathnavi można znaleźć pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Mathnawi
#408. 2009/09/20. 
Zaakceptuj prawdę, z jakiegokolwiek nie pochodziłaby źródła.
Mojżesz Maimonides, żydowski uczony, filozof, lekarz i mistyk, (1135-1204). Wprowadzenie do Shemonah Peraqim, cytowane w: Truth and Compassion: Essays on Judaism and Religion in Memory of Rabbi Dr. Solomon Frank (1983) Edited by Howard Joseph, Jack Nathan Lightstone, and Michael D. Oppenheim, s. 168. Sciągnięte z http://en.wikiquote.org/wiki/Maimonides 20 września 2009. Tłumaczenie własne.

Więcej na temat Majmonidesa można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Majmonides lub w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Maimonides

#409. 2009/09/27. 
Zło nie istnieje przez swoją naturę, ani żaden człowiek nie jest naturalnie zły, bo Bóg nie uczynił niczego, co nie byłoby dobre. Kiedy w pragnieniu własnego serca, ktoś poczyna i daje formę czemuś, co w rzeczywistości nie ma swojego istnienia, wtedy takie pragnienie zaczyna żyć. Dlatego powinniśmy odwracać uwagę od naszej skłonności do złego i koncentrować ją na pamiętaniu o Bogu, bo dobro, które istnieje przez swoją naturę, jest mocniejsze niż nasza skłonność do złego. Pierwsze, ma swoją egzystencję, podczas gdy drugie nie, chyba że kiedy dajemy mu egzystencję poprzez nasze własne działanie.
Sw. Diadoch z Fotiki (circa 400-486 CE), cytowany w: Philokalia, Vol. I., s.253.

Więcej na temat św. Diadocha z Fotiki można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Diadochos_of_Photiki

#410. 2009/10/04.. 
(...) cały czas mojego życia spędziłem w dworach i pałacach królów, na ich służbie. Nie miałem czasu na studiowanie i nie zaglądałem do książek. Dni swoje marnotrawiłem w próżnościach i lata życia mego zabiegając o bogactwo i uznanie. A teraz, te wszystkie bogactwa przepadły przez złą przygodę i chwała odeszła od Izraela. Dopiero potem, jak zostałem zbiegiem i tułaczem na tej ziemi, błąkając się od jednego królestwa do drugiego, bez pieniędzy, dopiero wtedy sięgnąłem po księgę Boga ...
Izaak Abrawanel (1437-1508), cytowany w: Michael Shire, The Jewish Prophet, s.69.

Więcej na temat Izaaka Abrawanela można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Abravanel

#411. 2009/10/11. 
Jeśli w głębokiej medytacji uda się wam przeniknąć ciemność poza własnymi oczami, wtedy patrzycie na Swiatło, z którego wyłania się całe Stworzenie. (...) Bóg dał wam możliwość przyjrzenia się, we własnej świadomości, działaniu tych samych praw, które rządzą wszechświatem.
Paramahansa Jogananda, Man's Eternal Quest, s.167.

Więcej na temat Paramahansy Joganandy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Jogananda

#412. 2009/10/18. 
ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ika ōaṅkāra sati nāmu karatā purakhu nirabha'u niravairu akāla mūrati ajūnī saibhaṃ gura prasādi

(Jest tylko) Jeden Bóg, Stworzyciel Swiata, (Jego) Imię to Prawda, Stwórca Nieznający Strachu ani Wrogości, Bezczasowy, Poza Narodzinami, Samo-Wystarczalny, Dawca Łask.

Mul Mantra, to pierwszy wiersz księgi Japji Sahib, będącej pierwszą częścią Guru Granth Sahib (Adi Granth), świętego pisma Sikhizmu.

Więcej na temat Mul (Mool) Mantra można znaleźć pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Mool_Mantra
Więcej na temat Japji Sahib można znaleźć pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Japji_Sahib
Więcej na temat Guru Granth Sahib można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Guru_Granth_Sahib

#413. 2009/10/25. 
Strach przed śmiercią rodzi się razem z człowiekiem, choć jest to jedyna rzecz, o której wie, że na pewno mu się przydarzy. Przywiązanie do rzeczy materialnych sprawia, że człowiek kurczowo trzyma się życia. Kiedy śpiewasz Boskie Imię, kiedy stanowisz jedność z Bogiem, akceptujesz śmierć. Kiedy jesteś przywiązany do życia i boisz się śmierci, umierasz ze strachem i jego nieodstępującym cię ciężarem. Jeżeli osiągnąłeś wyzwolenie, jesteś wolny od śmierci (akceptujesz to, co nieuniknione). Umierasz bez strachu, a dzięki pamiętaniu Imienia Boga twoja dusza opuszcza ciało wolna od owego strachu i przywiązania. Jeżeli rodzisz się na nowo, twoja dusza jest nadal wolna od tego strachu. Jeżeli umierasz w "jedności", jesteś wolny od ponownych narodzin, chyba że sam tego pragniesz.
Babadżi z Haidakhanu (1970-1984). "Nauki Babadżiego." (1990). Wrocław: Herakhandi Samadż, s.54. (1 grudnia 1982)

Więcej na temat Szri Babaji można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Haidakhan_Babaji.

#414. 2009/11/01. 
Chłodni jak drzewo sandałowe, spokojni jak księżyc są Swięci. Spokojni jak księżyc, ochładzają gorączkę tego świata. Ich słowa uspokajają ludzi światowych, całych w płomieniach. Nieskończona jest ich cierpliwość, niezmierzona ich miłość i współczucie. Uprzejmi, łagodni, i pełni łaski, swoimi słodkimi i kochającymi słowami roztapiają nawet kamienie. Sposób, w jaki żyją, sposób, w jaki się uśmiechają, udziela zapach ich wysublimowanej wiedzy. Choroby fizyczne, mentalne i duchowe, wszystkie znikają, kiedy oko spocznie na Swiętym. Nawet ogień głodu, mój Paltu, jest ugaszony w jednej chwili. Chłodni jak drzewo sandałowe, spokojni jak księżyc są Swięci.
Przypisywane Sahibowi Paltu, cytowane w: Miriam Bokser Caravella, The Holy Name. s.192.

Więcej na temat Sahiba Paltu można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://www.exoticindiaart.com/book/details/IDJ182/
#415. 2009/11/08. 

Nie ten powinien być dumny z siebie,

który kocha własny kraj,

ale raczej ten, który kocha cały świat.

Ziemia jest wszak jednym państwem, a ludzkość jego obywatelami.

Bahá'u'lláh, Gleanings from the Writings. Znalezione na stronie: http://www.san.beck.org/GPJ17-Bahaullah.html

Więcej na temat Bahá'u'lláha można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bahaullah

#416. 2009/11/15. 
Ktokolwiek chwali swoją sektę, a potępia inne sekty ... wyrządza wielką szkodę swojej sekcie. Zgoda jest dobra: Niech wszyscy słuchają i gotowi są wysłuchać doktryn głoszonych przez innych.

Aśoka (304-232 BC), cesarz maurański, cytowany w: Jack Maguire. (2001). Essential Buddhism. s.33.

Ktokolwiek chwali własną religię, i w nadmiarze gorliwości, potępia inne religie, myśląc "Niech chwała będzie mojej własnej religii," tylko wyrządza szkodę swojej religii. Dlatego kontakt (pomiędzy religiami) jest dobry. Każdy powinien słuchać i szanować doktryny głoszone przez innych.

Nieco odmienne tłumaczenie tego słynnego zdania pochodzące z: http://en.wikipedia.org/wiki/Ashoka_the_Great

Więcej na temat Aśoki można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/A%C5%9Boka

#417. 2009/11/22. 
Poprzez sztukę medytacji człowiek osiąga wieczne życie. Poprzez medytację otrzymuje oddech Ducha Swiętego - dar Ducha jest dany w refleksji i medytacji. Medytacja jest kluczem do drzwi wielu tajemnic ... Ta sztuka medytacji uwalnia człowieka od jego zwierzęcej natury, pozwala mu widzieć rzeczy, takimi jakie są, daje człowiekowi kontakt z Bogiem.
Abdu'l-Baha (1844-1921).

Więcej na temat Abdu'l-Baha i Bahaizmu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bahaizm

#418. 2009/11/29. 
Radość pochodzi od Boga. (...) bo z Radości pochodzą wszystkie istoty, dzięki Radości żyją, i do Radości wszystkie powrócą.
Taittiriya Upanishad, cytowana w: Novak Philip, The World Wisdom, s.20-21.

Więcej na temat Upaniszad można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Upaniszad
Więcej na temat św. Mikołaja można znaleźć pod adresem. http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aw._Miko%C5%82aj

#419. 2009/12/06. 
"Idź w góry a otrzymasz ich dobrą nowinę. Pokój Natury popłynie do ciebie tak jak światło słońca płynie ku drzewom. Wiatry wwieją w ciebie swoją świerzość, a burze dadzą ci swoją energię, podczas gdy troski (tego świata) odpadną od ciebie jak jesienne liście."
John Muir (1838-1914), Szkocko-Amerykański naturalista i prezerwacjonista, współzałożyciel organizacji ekologicznej Sierra Club.
Więcej na temat Johna Muir można znaleźć pod adresem: http://ekolodzy.ekologia.pl/naukowcy/John-Muir,6506.html

#420. 2009/12/20. 
(...) Każdemu, który go przyjął, on dał moc stania się dzieckiem Boga, to jest poznania własnego boskiego Zródła. Na tym polega Tajemnica Słowa, które stało się ciałem. Ciało nie oznacza tylko skóry i kości. Odnosi się to do światowych wartości samolubnych programów szczęścia, które tak mocno są utwierdzone przez świadome i podświadome nawyki, lub przez nad-identyfikację z własną rodziną, szczepem czy narodem. Chrystus, przez dołączenie do ludzkiej rodziny, poddał się konsekwencjom ciała, ale w tym samym czasie wprowadził weń możliwości zbawienia od wszystkich przed-racjonalnych poziomów świadomości. Nasz własny rozwój w te wyższe stany świadomości jest przydatkiem do cielesnej osobowości "Chrystusa," stopniowym budowaniem w czasie nowego Adama. Każdy akt motywowany przez tę wizję - każde uzdrowienie ciała, duszy czy społecznej bolączki - jest wkładem we wzrastanie Ciała Chrystusa (...). Stanie się to wtedy, kiedy wystarczająca liczba jednostek wejdzie w świadomość Chrystusową i uczyni ją swoją.
Keating, Thomas. The Mystery of Christ: The Liturgy as Spiritual Experience. (Tajemnica Chrystusa: Liturgia jako Doświadczenie Duchowe)

Więcej na temat Tomasza Keating można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Keating

#421. 2009/12/27. 
To co nasz kraj (India) teraz potrzebuje to mięśnie z żelaza i nerwy ze stali, gigantyczną wolę, której nic nie będzie w stanie się oprzeć, która osiągnie swój cel w każdym wypadku, nawet gdyby przyszło zejść na dno morza i stawić czoło śmierci. Tego chcemy, i może to zostać stworzone, ustanowione i utwierdzone tylko poprzez zrozumienie i osiągnięcie ideału Advaity, tego ideału jedności wszystkiego. Wiara, wiara, wiara w nas samych! (...) Jakżesz to możliwe, że miliony ludzi były rządzone przez ostatni tysiąc lat przez garstki obcokrajowców? Bo oni mieli wiarę w siebie, a my nie. (...)
Vivekananda, cytowany w: Nikhilananda, "Vivekananda, A Biography," s.119.
Więcej na temat Vievkanandy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiwekananda
Więcej na temat ideału Advaity można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Advaita


Strona Główna