Notki Jednego Boga - Archiwum
2008
O ile nie wskazane inaczej, wszystkie cytaty są tłumaczeniami własnymi z angielskich orginałów. P.R.
#333. 2008/01/06. 
 
Kiedy człowiek jest całkowicie pogodzony z Bogiem, jest z Nim zjednoczony poprzez nieustającą modlitwę i kontemplację. W takim stanie Eliasz zamknął niebiosa, powodując suszę (1 Król. 17:1), i spalił ofiarę ogniem z nieba (1 Król. 18:36-38). W takim stanie Mojżesz przedzielił morze (Wyj 14:21) i pokonał lud Amaleków poprzez podniesienie własnych ramion (Wyj 17:11-13). W taki stanie Jonasz został uratowany z wnętrza wieloryba (Jonasz 2:1-10). Bo osoba, która jest warta tej tajemnicy, powoduje, że nasz najbardziej współczujący Bóg robi to, co ona chce. Nawet jeśli ciągle w ciele, człowiek taki przekracza granice zepsucia i śmiertelności, i oczekuje śmierci tak, jakby była ona codziennym snem, który przyjemnie przenosi go do spełnienia własnych nadzieji.
 
Sw. Theognostos (VIII wiek naszej ery?), cytowany w:  Palmer, G.E.H; Sherrard, Philip; Ware, Kallistos (Timothy)(Eds)(1981). The Philokalia. Tom. II., s.375.

Więcej na temat Filokalii można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Filokalia
#334. 2008/01/13. 
 
Wykorzystaj swoją pobożność całym sercem w służbie ideału, który jest najbardziej naturalny dla twojej istoty, ale bądź całkowicie pewien, że wszystkie duchowe ideały są wyrazem tej samej najwyższej Obecności. Nie pozwól, by nawet najmniejszy ślad złej woli zagościł w twoim umyśle wobec jakiejkolwiek manifestacji Boga lub wobec wyznawców, którzy starają się żyć w harmonii z taką Boską Manifestacją.
 
Ramakriszna, cytowany w: Novak Philip, The World's Wisdom, s.43.

Więcej na temat Ramakriszny można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ramakriszna

#335. 2008/01/20. 
 
Nie ma powodu, dla którego nasze myśli o Piśmie, dogmatach czy tradycji chrześcijańskiej, powinny się formować w naszych głowach w postaci naukowych analiz. Naszym celem powinno być posiadanie umysłu, jaki był w Chrystusie. (Sw.) Paweł modlił się, by Chrystus sformował się w jego czytelnikach, by nałożyli oni na siebie Chrystusa, by kroczyli w Chrystusie, by umierali i podnosili się w Chrystusie. To jest prosty, nieskomplikowany program. A mimo to my, wyznawcy Chrystusa, nieustannie angażujemy się w spekulowanie, kwestionowanie, dzielenie, analizowanie, kodyfikowanie, segregowanie i nakładanie łatek. Gdyby nasza życie modlitewne działało poprawnie, mielibyśmy inklinację w kierunku jedności.
 
Hubert Van Zeller, The Current of Spirituality, s.168.

Więcej na temat Huberta Van Zeller można znaleźć pod adresem: http://www.librarything.com/author/zellerhubertvan
#336. 2008/01/27. 
 
Udział w życiu Boga poprzez wiarę, sprawia, że stajemy się "nowymi osobami." Uzyskujemy nowe zrozumienie rzeczywistości, nowe spojrzenie na Boga i nowe spojrzenie na przejściową rzeczywistość, która nas otacza. (...). Dostrzegamy Jego obecność i działania nie tylko w nas, ale także w świecie natury i w historii. (...) Wiara jest cnotą, która pozwala nam być w kontakcie z Bogiem (...). Wiara jest udziałem w myśleniu Boga. (...). Wiara pozwala nam myśleć, tak jak myśli Bóg, nie tylko o nas samych, ale o wszystkim, z czym mamy kontakt. (...)
 
Tadeusz Dajczer, The Gift of Faith, s.23-4. (tłumaczenie z angielskiego)

Więcej na temat Ojca Tadeusza Dajczera można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Dajczer
#337. 2008/02/03. 
 
Ludzie, którzy są pokorni (...) mają w sobie tę atmosferę samo-wystarczalności i samo-kontroli. Nie ma w nich dumy, nie ma dystansu, nie ma sarkazmu, poniżania innych, poczucia ważności czy pogardy dla innych. Zdolność do borykania się z własnymi ograniczeniami i ograniczeniami innych ludzi, świadomość, że Bóg jest w życiu i że oni nie zarządzają wszechświatem, przynosi im spokój, nadzieję, wewnętrzną harmonię i prawdziwą energię. Pokorni ludzie czują się komfortowo w każdej grupie. Nikt nie jest poniżej lub powyżej nich, by mieć wpływ na ich samopoczucie. Oni są, kim są - ludźmi, którzy mają tak samo dużo do dania, jak i do wzięcia, i wiedzą o tym. I ponieważ są zrelaksowani z sobą, mogą sobie pozwolić, by otworzyć się na innych. (...)  
 
Joan Chittester, "Wisdom Distilled from the Daily: Living the Rule of St. Benedict Today," s. 64-5.

Więcej na temat Siostry Joan Chittester można znaleźć pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Chittister
#338. 2008/02/10. 
 
W Herakhanie jest dziesięć świątyń. One są symbolami. Wskazują nam one, że ciało jest świątynią o dziesięciu zmysłach i że w tej świątyni musimy umieścić w swych sercach Boga. Ciało jest ruchomą świątynią Pana. Pragnie On, abyśmy uczynili tę świątynię tak piękną, że gdziekolwiek się udajemy, ludzie będą chcieli ją czcić, będą mieli dla niej szacunek i będą próbować się od niej uczyć.
 
Babadżi z Haidakhanu. "Nauki Babadżiego," s. 64-5.

Więcej na temat Babadżiego z Haidakhanu można znaleźć pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Joan_Chittister
#339. 2008/02/17. 
 
Oni doświadczyli tylko jednego sposobu życia - swojego własnego - i nie potrafią sobie wyobrazić nic innego. Poza tym, kiedy przypominam sobie, ile razy upadłem z powodu własnej ignorancji, czuję, że powinienem mieć więcej tolerancji dla innych.
 
The Cloud of Unknowing (Obłok Niewiedzy), s.74.

Więcej na temat Obłoku Niewiedzy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%82ok_niewiedzy
#340. 2008/02/24. 
 
Dziś wieczorem Athos ubrana była w chmury, a tęcza rozciągała się aż do końca półwyspu. Zachodzące słońce skąpało to wszystko w ciepłym świetle, a księżyc w pełni błyszczał ponad chmurami. Na szczycie Góry jest mała kapliczka poświęcona Transfiguracji. Ojciec Dionisios mówi mi, że muszą ją odbudowywać każdego roku na święto (Transfiguracji), jako że jest ona niszczona przez błyskawice. Łatwo mi w to uwierzyć. To jest fascynujące widzieć tutaj niebo pełne gwiazd, a jednocześnie światła błyskawic, kiedy chmury z zachodu ocierają się w wierzchołki gór. "Swięta Transfiguracja" wydaje się właściwą nazwą dla tej kaplicy jak i dla istoty monastysizmu. W przeciwieństwie do Piotra, nam wolno postawić tu namiot i zaproszeni jesteśmy, by w pełni zamieszkać w Boskim Obłoku. (...)
 
M. Basil Pennington. (1978). O Holy Mountain! Journal of a Retreat on Mount Athos. Garden City, N.Y.: Doubleday & Co. s.28.

Więcej na temat Bazylego Penningtona można znaleźć pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Basil_Pennington
Więcej na temat Góry Athos można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Athos

#341. 2008/03/02. 
 
(...) Na brzegiem morza istnieje wioska, o nazwie Baskala, w której mieszkają ludzie pozbawieni jakichkolwiek cnót wedyjskich. Są to rozpustnicy, zarabiający na życie w oszukańczy sposób, ateiści, chłopi noszący broń i wiarołomcy. Oni nie wiedzą nic o prawdziwej wiedzy, o oddzieleniu czy o prawdziwej cnocie. Są brutalni w swojej mentalności, i wielce zainteresowani w słuchaniu złych plotek i pomówień. Ludzie z różnych kast są takimi samymi łotrami (w tej wiosce), nigdy nie zważającymi na swoje obowiązki. Zawsze przyciągani przez światowe przyjemności, oni angażują się w jedną niegodziwość za drugą. Wszystkie kobiety tak samo są (tam) zepsute, dziwkarskie i grzeszne. Mające zły temperament, rozluźnione obyczaje, nie wiedzą co to prawidłowe zachowanie czy zdyscyplinowane życie. (...)
 
Pokuta jest jedynym sposobem ratunku dla grzeszników. (...) Czystość może być osiągnięta tylko poprzez pokutę. (...) Umysłowa czystość, którą można osiągnąć słuchając historii Sziwa-purany, nie może zostać osiągnięta w żaden inny sposób. Tak jak lustro staje się czyste, po przetarciu go szmatką, tak umysł zostaje oczyszczony poprzez wysłuchanie tej historii. (...) Sziwa zamieszkuje w umysłach czystych ludzi. Uświęcona dusza osiąga w ten sposób region Sziwy.
 
(...) Człowiek, który słucha tej historii w tym życiu, nawet jeśli nie jest w stanie medytować, osiąga te same korzyści w przyszłym życiu, i w ten sposób dociera do celu, jakim jest Sziwa. Wielu pokutujących grzeszników medytowało o Sziwie, po wysłuchaniu tej historii, i osiągnęło zbawienie. Słuchanie opowieści o Sziwie upięknia każdego człowieka. Jeśli rozumiana w odpowiedni sposób, opowieść ta rozpuszcza chorobę przywiązania do świata.
 
The Glory of Shivapurana. [In:] Sivapurana, Vol.I, Part I. Delhi, Varanasi, Patna.: Motilal Banarsidass. s.10,14,15.

Więcej na temat Sziwa-purany można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Purana
Więcej na temat Sziwy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aiwa

#342. 2008/03/09. 
 
Potężne prądy energii życia emanują ze świętego i wypełniają całą atmosferę (...). Sama obecność świętego budzi dusze i zbawia je (...). Promienie czystości płyną z niego nieustannie. Jest pełen cudownego światła i uprzejmości. Ma niesamowity wpływ na innych. Ma w sobie magnetyczną atrakcję. Swoimi słowami, które są pełne mistycznego znaczenia, on podciąga dusze do góry. Produkuje doświadczenie błogostanu, które nie daje się opisać (...).  W doskonałym Mistrzu jest spokój i równowaga. W rezultacie bycia w jego towarzystwie, prąd błogostanu płynie przez nas. Czujemy się szczęśliwi, że go spotkaliśmy. Wszystkie nasze wątpliwości zostają usunięte i osiągamy pewność, że uda nam się osiągnąć nasze ostateczne przeznaczenie. (...) Doskonały Mistrz jest inkarnacją Pana. Tak jak Pan komunikuje swoje nauki świętym bez pomocy mowy, tak podobnie święci przekazują swoje przesłania uczniom poprzez wewnętrzne doświadczenia, i bez użycia mowy.
 
Maharaj Sawan Singh, Philosophy of the Masters, cytowany w: Miriam Bokser Caravella, The Holy Name. s.185.

Więcej na temat Guru Sawan Singh można znaleźć pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Baba_Sawan_Singh

#343. 2008/03/16.

 

O ludzkości! My stworzyliśmy ciebie z jednej duszy, mężczyznę i kobietę, i podzieliliśmy was na narody i grupy, po to, byście mogli się poznać. Prawdziwie najlepszym spośród was w oczach Boga jest ten, który jest najbardziej pobożny. Bóg jest Wszystko-Wiedzący, Wszystkiego-Swiadomy.
Koran 49:13

Więcej na temat Koranu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Koran

#344. 2008/03/23. 
Smierć pokonuje się poprzez miłość - nie przez własną heroiczną cnotliwość, ale poprzez udział w tej miłości, z którą Chrystus zaakceptował śmierć na Krzyżu.
Thomas Merton, Conjectures of a Guilty Bystander, s.234.

Więcej na temat Tomasza Mertona można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Merton

#345. 2008/03/30. 
Jezu, Miłośniku ludzkiego zbawienia, pociągnij wszystkie dusze do życia Bożego, niech się sławi wielkość miłosierdzia Twego tu na ziemi i w wieczności. O wielki Miłośniku dusz, któryś w swej nieprzebranej litości otworzył zbawienne źródła miłosierdzia, aby się krzepiły dusze słabe wśród pielgrzymki życia. Miłosierdzie Twoje jest przeprowadzone przez całe nasze życie jak złota nić, która utrzymuje kontakt naszego jestestwa z Bogiem we wszelkim porządku, gdyż do szczęścia niczego nie potrzebuje, a więc wszystko jest jedynie dziełem miłosierdzia Jego.
Faustyna Kowalska, Dzienniczek, 1466.

Więcej na temat Faustyny Kowalskiej można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Faustyna_Kowalska

#346. 2008/04/06. 
W kraju tak gorącym jak India, człowiek potrzebuje bardzo niewielu rzeczy, by przeżyć: jeden wegetariański posiłek dziennie, składający się z ryżu, warzyw i grochowin, dwa kawałki materiału, by się czymś przykryć, matę, koc, pojemnik na wodę - wystarczają, by zaspokoić potrzeby naszego ciała. W istocie, nie mamy tu łazienki, prysznica czy toalety. Chodzimy do rzeki, żeby się umyć, a dla wszystkiego innego kucamy pomiędzy kamieniami. Gotowanie odbywa się na otwartym ogniu, a śpimy zwinięci na matach w jakimkolwiek miejscu, które uda nam się znaleźć. Nie potrzebujemy butów, bo wygodniej jest chodzić boso, ani walizek, bo wszystko możemy zmieścić w małym zawiniątku. Matka India jest wielką nauczycielką prostoty. (...)

Prawdopodobnie pierwotny przekaz każdej religii jest wspólny dla nich wszystkich i całkiem prosty. To nasze wyszukane umysły komplikują sprawy, szczególnie w świecie Zachodu. Nasza cywilizacja, oparta na ślepym materialiźmie, gwałcie i podporządkowywaniu innych poprzez wojny, utraciła zdolność rozróżniania. Tu w indyjskiej dżungli znalazłam ten kawałek świata, w którym pokój i ludzka miłość istnieją, są realne, przeżywane każdego dnia - prawdziwe iskry światła.

Gaura Devi (2001). Fire of Transformation. My life with Babaji. West Leigh, Crediton, Devon, UK: Nymet Press. P. 74, 85.
Więcej na temat Gaura Devi można znaleźć pod adresem: http://www.nymetpress.co.uk/
#347. 2008/04/13. 
 
Znalazłem swoje schronienie
    w tobie w mym strachu i zadziwieniu,
        i w rozpaczy
przyjąłem twoje imię jako moją twierdzę.
    Spojrzałem w prawo
i w lewo, i nie znalazłem nikogo -
        w twoje ręce
oddaję moją samotność...
 
Gabirol (11-ty wiek), Godzina Pieśni. Cytowany w: Cole, Peter (Trans.) (2001). Selected Poems of Solomon Ibn Gabirol. Princeton, Oxford: Princeton University Press. s.117.

Więcej na temat Gabirola można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Avicebron

#348. 2008/04/20. 
 
Cierpienie przypomina mądrym o Bogu, ale kruszy tych, którzy o nim zapomnieli.
 
Sw. Marek Ascetyk (4-ty wiek naszej ery.), cytowany w: The Philokalia, Vol. I., s.114.

Więcej na temat Sw. Marka Ascetyka można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Eremita
#349. 2008/04/27. 
W dniu egzekucji sir Thomas More ubrał najlepsze szaty (...). Kiedy został wyprowadzony z Wieży (...) zanim wszedł na szafot (gdzie ścięto mu głowę -P.R.), panował ogólnie ponury, trudny do zniesienia nastrój. (...) Thomas More powiedział wtedy do oficera, który dowodził egzekucją i który także był śmiertelnie poważny: "Poruczniku, proszę, by pomógł mi pan wejść na górę. Jeśli chodzi o schodzenie na dół, sam sobie poradzę." (W.Roper&N.Harpsfield, Lives of Saint Thomas More, London, New York, 1963, p.50). 
St. Thomas More (1478-1535), cytowany w: Dajczer,T (2001) The Gift of Faith., P.102.

Więcej na temat Tomasza More można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_More
#350. 2008/05/04. 
Po tym jak król Riszaba został ascetykiem, on przyjął ślub milczenia (...). Kiedyś, po swojej długiej pokucie, on poszedł do ludzi, by dostać coś do jedzenia. (...) Jednakowóż w tamtym czasie zwykli ludzie nie znali zwyczaju dawania jedzenia jako jałmużny. Oni zwykle okazywali mu szacunek, jaki należny był królowi i dawali różne dary, których Riszaba nie akceptował. Po roku takiego wałęsania się bez jedzenia, Riszaba przyszedł do miasta Hastinapur. (...) Kiedy Szrejan zobaczył Riszabę, który był jego pra pradziadkiem, pośpieszył by go powitać. Po pochyleniu się do stóp ascetyka, Szrejan spojrzał w twarz Riszaby i nie mógł od niej oderwać wzroku. On wpadł w stan medytacyjny, znany jako Jati-smaran Jnan, który otwiera wiedzę o poprzednich wcieleniach. (..) Uświadomił sobie wtedy, że Pan Riszaba cierpiał głód i pragnienie z powodu ludzkiej ignorancji na temat norm ascetycznych. Z największym szacunkiem powiedział do Riszaby: "Ojcze! Jestem uhonorowany twoją obecnością tutaj. Właśnie otrzymałem 108 konwi pełnych świeżego soku z trzciny cukrowej, który jest czysty i odpowiedni dla Ciebie pod każdym względem. Łaskawie przyjmij ten sok i skończ swój post." Pan Riszaba wyciągnłł wtedy swoje dłonie i Szrejan nalał w nie soku z konwi. Wtedy otwarły się niebiosa, i przy dźwiękach boskich werbli dał się słyszeć głos: "Niech żyje zwyczaj jałmużny!" (...) To był początek religijnej tradycji dobroczynności i dawania jałmużny. Na wspomnienie tego wydarzenia, trzeciego dnia jasnej połowy miesiąca Vaishakh obchodzone jest święto Aksay Tritiya.
Więcej na temat dżinizmu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCainizm

#351. 2008/05/11. 
Niech niebo i ziemia służą mi za świadków, że czy to w mężczyźnie czy kobiecie, Kutycie czy Izraelicie, męskim albo żeńskim niewolniku - duch święty spoczywa na każdym z nich, w stopniu jakim na to zasługują swoim zachowaniem.
Rabbi Chaim Vital, żydowski mistyk z 16-go wieku. Cytowany w: Miriam Bokser Caravella, The Holy Name. s.74.

Więcej na temat Rabbiego Chaim Vital można znaleźć pod adresem:http://en.wikipedia.org/wiki/Hayyim_ben_Joseph_Vital i http://pl.wikipedia.org/wiki/Izaak_Luria

#352. 2008/05/18. 
Zamiast być złapani w pułapkę tej bardzo ograniczonej, uwarunkowanej egzystencji, możemy stać się jednym ze wszeświatem, ogromnym i nieuwarunkowanym. Odkrywając tą prawdę na nowo, Budda wyzwolił wszystkie świadome istoty, a nie tylko siebie, ponieważ utorował on drogę dla każdej istoty, by uświadomiła sobie, iż także jest esencjonalnie buddą (lub jak niektóre szkoły wolą to wyrażać - osobą zdolną do osiągnięcia oświecenia). Kiedy to przebudzenie przyszło do niego, ono weszło na nowo w ludzką świadomość po wiekach zupełnego zapomnienia.
Jack Maguire. (2001). Essential Buddhism. P.14.

Więcej na temat buddyzmu można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Buddyzm

#353. 2008/07/06. 
Modlitwa to podróż duszy w kierunku Boga, celem której jest osiągnięcie go i bycie z nim zjednoczonym. (...) Możemy też powiedzieć, że modlitwa jest jest atmosferą, w której dusza żyje. Wiecie, że naszymi płucami oddychamy powietrzem? W podobny sposób nasze dusze oddychają modlitwą.
Archimandrite Aimilianos of Simonopetra. (2005). The Church at Prayer. Athens; Indiktos. s.9,10.

Wiącej na temat ścieżki hezychazmu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Hezychazm
Więcej na temat Góry Athos można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Athos
Więcej na temat klasztoru Simonopetra można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasztor_Simonopetra

#354. 2008/07/13. 
Jeśli podróżnik nie natrafia na kogoś, kto jest lepszy od niego lub jemu równy, wtedy powinien stanowczo kontynuować swoją podróż w samotności. Towarzystwo głupca nie jest żadnym towarzystwem.
Dhammapada, zbiór powiedzeń przypisywanych Buddzie, cytowana za Novak Philip, The World's Wisdom, P.105.

Więcej na temat Dhammapady można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dhammapada

#355. 2008/07/20. 
Zycie jest wszystkim. Zycie jest Bogiem. Wszystko zmienia się i porusza do i od, i ten ruch jest Bogiem. I dopóki jest życie jest też radość w świadomości, że jest Bóg. Kochać życie to kochać Boga.
Piotr Bezuchow w książce Tołstoja "Wojna i Pokój." Cytat nadesłany przez Roberta Moore.

Więcej na temat Lwa Tołstoja można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lew_To%C5%82stoj
Więcej na temat "Wojny i Pokoju" można znaleźć pod adresem. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_i_pok%C3%B3j

#356. 2008/07/27. 
Chwalić Boga to znaczy zostać oczyszczonym: kiedy czystość przychodzi, korupcja szybko odchodzi. Przeciwieństwa uciekają od siebie nawzajem, tak jak noc, który ucieka, kiedy nadchodzi poranek. Kiedy czyste Imię pojawi się na ustach, ani nieczystość ani żal nie mogą pozostać. Twoje zachwycenie i miłość są liną, na którą możesz złapać Mój dar: pod każdym twoim "O Panie" jest wiele Moich "Oto jestem."
Rumi, Mathnawi III, 186-188, cytowany w: Helminski, Kabir (2000). The Rumi Collection. s.97.

Więcej na temat Rumiego można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumi

#357. 2008/08/04. 
(...) Chris Pauling, (...) rozróżnia pomiędzy Oświeceniem przez duże O, reprezentującym całkowicie przekształcające przebudzenie, jakiego doznał Shakyamuni (Budda - P.R.), i oświeceniem przez małe o, odzwierciedlającym rozwiniętą świadomość osoby, która widzi poza ograniczeniami, wynikającymi z "ja" i z codziennego świata (...)
Jack Maguire. (2001). Essential Buddhism. s.85.

Więcej na temat Buddy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Budda

#358. 2008/08/17. 
Ogłośmy każdej duszy: Podnieś się, podnieś się, obudź! Obudź się z zahipnotyzowania słabością. Nikt na prawdę nie jest słaby: dusza jest nieskończona, omnipotentna i wszystko-wiedząca. Powstań, bądź asertywny, ogłoś, że Bóg jest w tobie, nie wypieraj się go!
Wiwekananda, cytowany w: Nikhilananda, "Vivekananda, A Biography," s.120.

Więcej na temat Wiwekanandy można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiwekananda

#359. 2008/09/07. 
(...) Ale w głęboko religijnej kulturze ludzie wiedzą, że głęboka modlitwa i poczucie boskiego towarzystwa są najważniejszymi rzeczami na świecie. To na tym głębokim poziomie decyduje się prawdziwy business życia. Umysł sekularny jest poszatkowany i fragmentaryczny, i opiera się tylko na pewnej części ludzkiej natury, ignorując inną - najchwalebniejszą część - ludzkiej natury, mocy, i możliwości. Religijny umysł obejmuje całą osobę, dotyka jej lub jego relacji z czasem na prawdziwym gruncie i umiejscowieniu w Wiecznym Kochanku. Jest blisko krynicy boskiej twórczości. W swojej małości on zna radości i stabilności, pokój i pewność, które są całkowicie niezrozumiałe dla umysłu sekularnego. Zyje w możliwościach i mocach, które sprawiają, że ludzie są promienni i tryumfujący, grupy ludzkie tolerancyjne i zjednoczone we wspólnych troskach, i umożliwia życie zewnętrzne, oparte na radosnej i nigdy niekończącej się pracy. 
Kelly, Thomas. A Testament of Devotion. s.35-36
Więcej na temat Tomasza R. Kelly można znaleźć w języku angielskim pod adresem: http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_R._Kelly
#360. 2008/09/14. 
Uwarunkowane przez ignorancję są formacje karmiczne. Uwarunkowana przez formacje karmiczne jest świadomość. Uwarunkowane przez świadomość jest umysł-i-ciało. Uwarunkowane przez umysł-i-ciało są pola sześciu zmysłów. Uwarunkowane przez pola sześciu zmysłów są wrażenia zmysłowe. Uwarunkowane przez wrażenia zmysłowe jest uczucie. Uwarunkowane przez uczucie jest pragnienie. Uwarunkowane przez pragnienie jest sięganie. Uwarunkowane przez sięganie jest stawanie się. Uwarunkowane przez stawanie się są narodziny. Uwarunkowane przez narodziny zaczynają istnieć: starzenie się i śmierć, żałoba, żal, cierpienie, lamentacje i desperacja. To jest początek całej masy cierpienia.
Przypisywane Buddzie, cytowane w: Novak Philip, The World's Wisdom, s.69-70.

Więcej na temat Trzech Schronień (Klejnotów) można znaleźć pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzy_schronienia


Strona Główna