Notki Jednego Boga - Archiwum
2005
O ile nie wskazane inaczej, wszystkie cytaty są tłumaczeniami własnymi z angielskich orginałów. P.R.
 

#187. 2005/01/02.
(..) Zawsze mówiłam, że nieszczęście przyjdzie jeśli świat się nie nawróci. Wołajcie świat do nawrócenia. Wszystko zależy od waszego nawrócenia. Nasza pani z Medjugorie, Grudzień 15, 1983. Words from Heaven, s.357.
(...) Jest tylko jeden sposób w jaki ludzkość może się uratować i polega on na zmianie serc wszystkich ludzi. (...) Tak długo jak nie ma zmiany w ludzkich sercach, ludzkość jest w wielkim niebezpieczeństwie.  Teachings of Babaji, s.99.

#188. 2005/01/09.
Jakąkolwiek jałmużnę dajesz, obróci się ona na twiją korzyść, o ile dajesu ją z miłości do Boga. I jakąkolwiek jałmużnę dajesz, zostanie ci ona zwrócona w całości: nie stanie ci się krzywda.

Medinan Sura 2, cytowana w:  Novak Philip, The World's Wisdom, s.286.

#189. 2005/01/16.

Jeśli nasączysz miłością myśl o Bogu, i poprzez koncentrację usadowisz tę myśl głęboko w sobie, wtedy w świątyni superświadomości Pan wszechświata przyjdzie, by odebrać tę kochającą myśl.

 

Paramahansa Yogananda, Man's Eternal Quest, s.184.

 

#190. 2005/01/23.

(...) Nie jest moją intencją, by was powstrzymywać przed zewnętrznym wyrażaniem miłości. Niech Bóg broni, bym oddzielał ducha od ciała, kiedy Bóg uczynił je jednością. W istocie, jesteśmy dłużni Bogu hołd całą osobą, zarówno ciałem jak i duchem. I odpowiednio on wzniesie do chwały naszą całą osobę, ciało i ducha, w wieczności. W oczekiwaniu na tę wieczną chwałę, Bóg czasem rozpala zmysły swoich wiernych przyjaciół rozkoszą trudną do wyrażenia i pociechą nawet w tym życiu. I nie raz lub dwa, ale całkiem często, jeśli uzna to za właściwe. Ta rozkosz, jednakowóż, nie ma swojego początku na zewnątrz danej osoby, jak gdyby wchodziła przez okna jej talentów, ale wytryska z (wewnętrznego) nadmiaru duchowej radości i prawdziwego poświęcenia ducha.

Chmura Nieznanego (The Cloud of Unknowing.)(1973). (Johnston, W., Ed.). NY: Doubleday Image Books.

 

#191. 2005/01/30

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. (...) I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi: to oni ufać będą imieniu Pana.
 
Sofoniasz 2:3, 3:12.

#192. 2005/02/06

Ja uczę tylko trzech rzeczy: prostoty, cierpliwości, współczucia. Te trzy są największymi skarbami. Prosty w działaniach i myślach, powracasz do źródła swojej istoty. Cierpliwy zarówno wobec przyjaciół jak i wrogów, jesteś w harmonii z tym, jak się mają rzeczy. Współczujący wobec siebie, godzisz ze sobą wszystkie istoty tego świata. 

Tao Te Ching 67, cytowane za: Novak Philip, The World's Wisdom. s.164.

 

#193. 2005/02/13

Miłość jest naszym prawdziwym przeznaczeniem. Nie odnajdujemy sensu życia w samych sobie - znajdujemy go w kimś drugim. Nie odkrywamy sekretu naszego życia jedynie poprzez studiowanie czy kalkulacje w naszych odizolowanych medytacjach. Sens naszego życia jest sekretem, który musi być nam objawiony w miłości, przez tego, którego kochamy. I jeśli ta miłość nie jest prawdziwa, sekret nie zostanie odnaleziony, sens pozostanie nieodkryty, przekaz nie zostanie odcyfrowany. W najlepszym wypadku otrzymamy częściowy i pomieszany przekaz, który tylko oszuka nas i skonfuduje. Nigdy nie będziemy na prawdę rzeczywiści dopóki nie pozwolimy sobie się zakochać - w innej ludzkiej istocie albo w Bogu.

Thomas Merton, Love and Living.

#194. 2005/02/19

Bez klejnotu Miłości we mnie,

niech targ mojej egzystencji będzie zniszczony kamień po kamieniu.

O Miłości, nazwano Cię tysiącami imion,

Ciebie, który wiesz jak nalać wino

w kielich mojego ciała,

Ciebie, który dajesz kulturę tysiącom kultur,

Który jesteś bez oblicza a przecież masz tysiące twarzy (...)

nalej w mój kielich z Twojej butelki, (...)

Rumi, cytowany w: Helminski, Kabir (2000). The Rumi Collection. s.XXI.

 

#195. 2005/02/26

Jest całkiem naturalne, że ojciec udostępnia swoje zasoby synowi. Jeśli myślisz o Nim i Jego darach jako o czymś nadzwyczajnym, nigdy nie będziesz z nim współżył, nie będziesz w stanie się do Niego zbliżyć. Nie myśl o Nim tak jakby On był od ciebie daleko. Myśl o Nim jako o tym, który jest najbliżej! Wtedy On Ci się ukaże (...).

Ramakriszna, cytowany w: Rolland, Romain. (1994). The Life of Ramakrishna. s.160.

 

#196. 2005/03/06

Prawdziwa sadhana nie może się zacząć dopóki umysł nie uspokoi się i uwolni od zaburzeń związanych z poczuciem utożsamienia z ciałem. Kiedy umysł jest w stanie spoczynku, wtedy Boski Błogostan i doświadczenie Czystej Nieskończonej Chwały spływają na duszę, która budzi się ze stanu wiecznego uśpienia. Poczucie dwoistości znika w spokojnym świetle Niepodzielnej Jedności. (...)

Kiedy jogin powraca z tego oświeconego stanu Samadhi do normalnego wymiaru doświadczeń zjawiskowych, głębokie wrażenie doświadczenia Samadhi ma piękny wpływ na jego normalny umysł, intellekt i zachowanie. Oświeceni Jogini stają się wolni od wszelkiego dogmatyzmu, bigoterii i ciasnoty poglądów. Oni patrzą na wszystkich ludzi i afery tego świata z duchowego punktu widzenia i żyją w świecie jako ucieleśnienia najwyższej mądrości, uniwersalnej miłości i współczucia. (...)

Akshaya Kumar Banerjee.(1999). Philosophy of Gorakhnath. Delhi.: Motilal Banrsidass Publ. s.xvi, xxiii. 

#197. 2005/03/13

Suniye Sat Santokh Gian
Suniye Athsath Ka Ishnan
Suniye Par Par Pave Maan
Suniye Lage Sahaj Dhyan
Nanak Bhagtan Sada Vigaas
Suniye Dookh Paap Ka Naas

Poprzez utożsamienie ze Słowem

człowiek rozumie Prawdę, staje się Zadowolony i Mądry,

osiąga zasługę równą duchowym kąpielom w sześćdziesięciu ośmiu świętych miejscach,

zostaje uhonorowany słuchając i czytając Słowo.

Medytacja przychodzi naturalnie ze Słowem,

Mówi Nanak, ze Słowem zawsze przenikającym wyznawcę

wszystkie cierpienia i grzechy zostają unicestwione.

Japuji Sahib, Pauri 10 - cytowane za: http://www.boloji.com/sikhism/japujisahib/js01.htm

#198. 2005/03/20
 
(...) lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię (...)
 
List do Filipian 2:7-9
 
#199. 2005/03/26
 
Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?
 
Jan 11:25.
 

#200. 2005/04/03

Ludzie zwracają się do różnych religii, aby rozwiązać tajemnice ludzkiej kondycji, która dzisiaj, tak jak i wcześniej, gnębi ludzkie serca (takie jak): natura człowieka, znaczenie i cel ludzkiego życia, dobro i zło, początek i sens cierpienia, droga do prawdziwego szczęścia, śmierć, sąd i odpłata po śmierci, i na koniec, ta najgłębsza i niewyrażalna tajemnica, jaka jest początkiem i przeznaczeniem naszej egzystencji. Od zamierzchłych czasów aż do dzisiaj wszystkie ludy dzieliły i nadal dzielą świadomość tej enigmatycznej potęgi, która jest obecna w kursie wszystkich rzeczy i w wydarzeniach ludzkiego życia (..)   
 
Człowieka nie można zmusić do zaakceptowania prawdy. Do prawdy przyciąga go jego własna natura, to jest jego własna wolność, która zmusza go do szczerego poszukiwania prawdy, a kiedy ją znajdzie, do przestrzegania tej prawdy zarówno w przekonaniach jak i zachowaniach.    
 
Poprzez pracę Odkupiciela śmierć przestała być ostatecznym złem; została poddana potędze życia.
 
(...) życie ma sens tak długo jak staje się wolnym darem dla innych.
 
Jan Paweł II. (1994)."Crossing the Threshold of Hope." S.78, 190, 70, 121. (Tłum. własne)
 

#201. 2005/04/09

Mistrz oddaje całego siebie wszystkiemu, co przynosi dany moment. Wie, że kiedyś umrze, i nie ma nic, czego musiałby się kurczowo trzymać: ani iluzji własnego umysłu, ani oporów własnego ciała. Nie myśli o swoich działaniach, one naturalnie wypływają z centrum jego istoty. Nie próbuje wyrwać czegokolwiek życiu, dlatego jest gotowy umrzeć, jak człowiek gotowy zasnąć po dobrym dniu pracy.  

 

Tao Te Ching 50, cytowane za: Novak Philip, The World's Wisdom, s.152.
 
#202. 2005/04/17
 
Wszystko co widzisz ma swoje korzenie w świecie niewidzialnym.
Forma może się zmienić, ale esencja pozostaje ta sama.
Każdy piękny widok przeminie, każde słodkie słowo wyblaknie,
Ale nie trać serca,
Zródło, z którego pochodzą jest wieczne, wzrastające,
Rozgałęziające się, dające nowe życie i nową radość.
Czemu płaczesz?
Zródło jest w tobie,
I cały ten świat wypływa z niego.
Zródło jest pełne,
A jego wody wiecznie płynące.
Nie odprawiaj żałoby, pij aż się nasycisz.
Nie myśl, że ono kiedyś wyschnie, bo jest to niekończący się ocean.
 
Rumi, cytowany w: Johnson Will. (2003). Rumi. Gazing at the Beloved. The Radical Practice of Beholding the Divine. Rochester, VE: Inner Traditions, s35.
#203. 2005/04/24
Kiedyś rząd rzymski wydał dekret, że naród izraelski nie powinien się więcej oddawać studiowaniu Tory. Wtedy Pappos ben Judah odkrył, że mimo zakazu Rabbi Akiva ciągle studiował Torę ze zgromadzeniami swoich uczniów. Zapytał, "Akiva, czy nie obawiasz się rzymskiego rządu?" Akiva odpowiedział przy pomocy przypowieści, "To jest tak jak w tej historii o lisie, który namawiał rybę, by wyszła na ląd i w ten sposób uniknęła rybackich sieci. Ryba odpowiedziała, że gdyby ryby bały się żyjąc w swoim naturalnym żywiole, o ile bardziej by się bały będąc poza tym żywiołem. Niewątpliwie by umarły. Podobnie jest ze studiowaniem Tory, która jest naszym "życiem i długością naszych dni.""
 
Akiva (50-135 CE, Judea), cytowany w: Michael Shire, The Jewish Prophet, s.55.
#204. 2005/05/02
Oto Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim.
Izajasz 12:2.
 
I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmiji, i do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą się krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie tak pełna poznania Pana, jako są wody wypełniające morze.
Izajasz 11:6-9

 

#205. 2005/05/08
Mężczyzna jest najbardziej ludzki i najlepiej udowadnia swoją humanitarność (...) poprzez jakość swojej relacji z kobietą. (...) Mężczyźni dzisiaj myślą, że nie ma różnicy pomiędzy zdolnością do podboju i zdolnością do miłości. Kobiety reagują podobnie. (...) W tym wszystkim ludzie kompletnie zapominają o potrzebie miłości. Desperackiej potrzebie: nie tylko jej otrzymywania, ale potrzebie dawania miłości.

 

Thomas Merton, Conjectures of a Guilty Bystander, s.190.
 
#206. 2005/05/15
(...) Tak jak wiatr, który choć jeden, przybiera nowe formy czegokolwiek, w co wejdzie, tak Duch, choć jeden, przyjmuje nowe formy we wszystkich rzeczach, które żyją. On jest wewnątrz wszystkiego, ale jest także na zewnątrz. Tak jak słońce, które ogrzewa ziemię nie jest dotknięte przez ziemskie nieczystości, tak Duch, który jest we wszystkich rzeczach, nie jest dotknięty przez zewnętrzne cierpienia. Jest tylko jeden Władca, Duch, który jest we wszystkich rzeczach, który przemienia swoją własną formę w wiele innych. (...) On jest Wieczny pośród rzeczy, które przemijają, jest czystą Swiadomością świadomych istot, jest tym Jednym, który spełnia modlitwy wielu.

Katha Upanishad, cytowana za: Novak Philip, The World Wisdom, s.14. 

#207. 2005/05/22
(Z myślą o cierpiącym przyjacielu:)

 

Twoje cierpienie jest moim cierpieniem, a twoje szczęście moim szczęściem. Teachings of Buddha, p.28

Łańcuchy ignorancji i złe nawyki utrzymują twoje uwięzienie. To dlatego, że masz zamiar podążać za złymi nawykami, musisz cierpieć. Paramahansa Yogananda, Man's Eternal Quest, P.9.

Surowość nie jest wobec ciebie
ale wobec szkodliwych jakości w tobie.
Kiedy ktoś trzepie dywan,
uderzenia nie są skierowane przeciwko dywanowi,
ale przeciw kurzowi, który jest w nim. 
Rumi, Mathnawi III, 4012, quoted in: Helminski, Kabir (2000). The Rumi Collection. P.119.

Korzeniem wszelkiego cierpienia jest brak wiary w Boga i niespokojność umysłu. Shanti Vachan Bhandar, 1621.

Tylko ciało cierpi. Kiedy umysł jest zjednoczony z Bogiem, nie jest w stanie czuć bólu. (...) Ramakrishna, quoted in: Rolland, Romain. (1994). The Life of Ramakrishna. P.273.

Mam nadzieję, że choroba, którą Bóg zesłał na niego, okaże się zbawiennym lekarstwem, sprawiając, że wejrzy on w siebie. Ta przypadłość powinna sprawić, że złoży on całe swoje zaufanie w Tym, który mu towarzyszy wszędzie.  Brother Lawrence, The Practice of the Presence of God, P.41.

(...) Bo cierpienia tak na prawdę są wielkimi darami od Boga. One są źródłem wielu łask dla was i dla innych. Kiedy jesteście chorzy, wielu z was modli się, "Uzdrów mnie, Panie, uzdrów mnie." Nie, drogie dzieci, to nie jest właściwe, ponieważ wasze serca są zamknięte, i choroba jest oznaką takiego zamkniętego serca. W takim stanie nie jesteście otwarci na wolę Boga ani na łaski, którymi chce was obdarzyć. Módlcie się w ten sposób, "Panie, bądź wola twoja." Tylko wtedy Bóg może zakomunikowaś wam Jego łaski, zgodnie z waszymi prawdziwymi potrzebami, które On zna lepiej niż wy sami. To może być uzdrowienie, nowa siła, nowa radość, nowy spokój - tylko otwórzcie swoje serca. Our Lady of Medjugorie, November, 1991. Words from Heaven, P.191. 

 

Kiedy czujesz skurcz, podróżniku,

to jest to dla twojego dobra. Nie popadaj w żałobę.
W stanie ekspansji i zadowolenia
wydajesz coś, i ten wydatek
wymaga dochodu z cierpienia.
Rumi, Mahnawi III, 3700 ..., quoted in: Helminski, Kabir (2000). The Rumi Collection. P.191.

 

#208. 2005/05/29
Ci, którzy egzystują tylko po to, by "jeść, pić i bawić się," i by spać, nie mają pojęcia o cudowności ludzkiego życia.

Paramahansa Yogananda, Man's Eternal Quest, s.63.

#209. 2005/06/05
Główną rzeczą, która oddziela nas od Boga jest myśl, że jesteśmy od Niego oddzieleni. Gdybyśmy pozbyli się tej myśli, nasze kłopoty zostałyby wielce zredukowane. Nie potrafimy uwierzyć, że Bóg jest zawsze z nami i że On jest częścią każdej rzeczywistości. Ten moment, każdy obiekt, który widzimy, nasza najgłębsza natura wszystkie mają swoje korzenie w Nim. Ale wahamy się, by w to uwierzyć, dopóki jakieś osobiste przeżycie nie przekona nas, że tak jest. Poczucie intymności z Bogiem rozwija się stopniowo. Bóg nieustannie mówi do nas poprzez innych ludzi i z wnętrza nas samych. To wewnętrzne doświadczenie boskiej obecności uaktywnia w nas zdolność do postrzegania Go we wszystkim innym - w ludziach, w wydarzeniach, w naturze. (...).  
 

Keating, Thomas. (2002). Foundation for Centering Prayer and the Christian Contemplative Life. N.Y., London: Continuum, s.41.

 

#210. 2005/06/12

Jeśli pozwalamy naszym pragnienom i awersjom uschnąć, poprzez niepodlewanie ich własnymi komentarzami czy działaniami, one zanikają jak chwasty na pustyni.(...)
 
Prawdziwy ascetyzm nie polega na odrzuceniu świata, ale na zaakceptowaniu wszystkiego, co jest dobre, piękne i prawdziwe. To jest uczenie się jak używać naszych talentów i dobrych rzeczy tego świata jako darów od Boga raczej niż ekspresji naszego samolubstwa.
 
Keating, Thomas. (2002). Foundation for Centering Prayer and the Christian Contemplative Life. N.Y., London: Continuum, s.150, 163.

#211. 2005/06/19
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka, powie do Pana: "Ostojo i twierdzo moja, Boże mój, Tobie ufam!" (...) Albowiem aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach swoich ciebie nosić będą, abyś o kamień nie uraził nogi. Po lwie i żmii stąpać będziesz, deptać będziesz młodego lwa i smoka. "Iż rozmiłował się we mnie, ocalę go, obronię go, gdyż poznał moje imię. Kiedy zawoła mnie, wysłucham go, przy nim będę w ucisku, wyswobodzę go i wsławię. Długimi dniami nasycę go i dam mu oglądać moje zbawienie."
 
Psalm 91, 1-3, 11-16. Tłumaczenie Czesława Miłosza. 

 

#212. 2005/06/26
Zostawiony samemu sobie jestem niemocą i nicością, lecz jeśli tylko spojrzysz na mnie, od razu staję się silny i nowa napełnia mnie radość. Dziwne to bardzo, że tak nagle mnie podnosisz i tak łaskawie do siebie przygarniasz, choć własny ciężar w dół mnie pociąga. Sprawia to Twoja miłość, która mnie niezasłużenie uprzedza i wspiera w licznych i wielorakich potrzebach i z niezliczonych nieszczęść, prawdę mówiąc, wprost mnie wyrywa.
 
Tomasz A Kempis, O Naśladowaniu Chrystusa, III.8.1-2

 

#213. 2005/07/02
"Jeśli myślimy tylko o sobie, zapominając o innych ludziach, wtedy nasze umysły zajmują bardzo małą przestrzeń. W tej małej przestrzeni nawet mały problem wydaje się duży. (...) Kiedy mamy to poczucie troski o innych, nasze umysły automatycznie się poszerzają. W tym momencie nasze własne problemy, nawet duże problemy, nie wydają się takie znaczące. Rezultat? Duże powiększenie spokoju umysłu. (...) To jest to co ja nazywam efekt współczucia: (...) kiedy myślisz o innych, ty będziesz pierwszym, który najbardziej skorzysta."
 

Jego Swiątobliwość Dalai Lama i Victor Chan (2004). The Wisdom of Forgiveness. N.Y.: Riverbend Books. s.166-7.

 

#214. 2005/07/10
"Według Dalai Lamy, my musimy najpierw osiągnąć mądrość poprzez zobaczenie świata takim jaki jest. Mądrość zakłada przejrzyste widzenie. (...) Wiele naszej nieszczęśliwości jest spowodowanej przez rozbieżność pomiędzy naszymi percepcjami i tym, co jest rzeczywiste. (...) esencją, kluczowym punktem rzeczywistości, jest fundamentalna współzależność pomiędzy ludźmi i ludźmi, oraz pomiędzy ludźmi i rzeczami. (...). (...) współzależność raczej niż niezależność definiuje nasze życie i wszystko dookoła. Nikt z nas nie jest wyspą. Swiat jest rozległą pajęczyną powiązanych ze sobą zdarzeń, ludzi i rzeczy."
 

Jego Swiątobliwość Dalai Lama i Victor Chan (2004). The Wisdom of Forgiveness. N.Y.: Riverbend Books. s.134, 150, 134.

 

#215. 2005/07/17

Nie pozwól, by cokolwiek zaburzyło twój spokój,
nie pozwól, by cokolwiek wzbudziło w tobie strach.
Wszystkie rzeczy są przemijające.
Jedynie Bóg nigdy się nie zmienia.
Cierpliwość zwycięża wszystko.
Jeśli masz Boga, nie będziesz chciał niczego.
Bóg całkowicie wystarcza.
 
Kirvan, John. (1996). Let Nothing Disturb You: A Journey to the  Center of the Soul with Teresa of Avila.
#216. 2005/07/24
Każdy ojciec powinien sobie uświadomić, że ponosi odpowiedzialność, by zachowywać się stosownie, bo przenikające światło Ducha nie może przez niego świecić, jeśli jego umysł jest zaciemniony przez deluzje i mylne myśli. On musi utrzymywać swoją czystość, bo to właśnie przez niego, i przez wszystkich innych ojców, Ojciec Niebieski troszczy się o swoje dzieci na ziemi.
 
Paramahansa Yogananda, Man's Eternal Quest, s.249.

 

#217. 2005/08/01
Z całym swoim dawaniem Bóg stara się przygotować nas na dar, którym jest on sam. Wszystkie jego dzieła - wszystko co kiedykolwiek uczynił na ziemi lub w niebie - uczynił dla tego jednego celu: aby udoskonalić nasze szczęście. Dlatego, mówię, musimy się nauczyć patrzeć na każdy dar i na każde wydarzenie jako pochodzące od Boga i nie zadawalać się samym darem. W tym życiu nie ma punktu końcowego - i nigdy nie było, dla jakiegokolwiek człowieka, niezależnie od tego, jak długa była jego droga. Dlatego ponad wszystko, bądźcie gotowi o każdym czasie na dary od Boga i zawsze na nowe.
 
Mistrz Eckhart. "Meister Eckhart, a Modern Translation"  Tłumaczenie: Raymond Blakney. NY: Harper & Row, 1941, s. 32.

 

#218. 2005/08/07
Historia świata to historia kilku ludzi, którzy mieli wiarę w samych siebie. Ta wiara wydobywa naszą wewnętrzną boskość. Możesz osiągnąć wszystko. Ponosisz porażkę tylko wtedy, kiedy nie dążysz wystarczająco, by zamanifestować tę nieskończoną moc. Jak tylko człowiek traci wiarę w siebie samego, przychodzi śmierć. Wierz najpierw w siebie a potem w Boga. (...)
 
Vivekananda, cytowany w: Nikhilananda: Vivekananda, A Biography, s.150. 

 

#219. 2005/08/15.
The calm, strong currents of true spirituality, the manifestations of which are health, purity, and self-immolation, must deepen human experience, until the beliefs of material existence are seen to be a bald imposition, and sin, disease, and death give everlasting place to the scientific demonstration of divine Spirit and to God's spiritual, perfect man.
 
Mary Baker Eddy (1971). Science and Health with Key to the Scriptures, P.99. (First published in 1875. Mary Baker Eddy was the founder of the Church of Christ, Scientist.)

 

#221. 2005/08/28
Prawdziwymi wyznawcami Boga są ci, którzy okazują cierpliwość, zdecydowanie i samokontrolę, którzy są prawdziwi w mowie i działaniu, którzy modlą się żarliwie, i którzy spędzają czas na drogach Boga. (...) dlatego módl się o przebaczenie we wczesnych godzinach poranka.
 

Koran 3:15,17

 

#222. 2005/09/04
To jest Karma Juga (Wiek Pracy). Ten, kto działa jest żywy. Bez działania, człowiek staje się jak martwy. (...) Nowe królestwo nadchodzi bardzo szybko. Kiedy to nowe królestwo zostanie ustanowione, tylko ci, którzy robią karmę (tj. pracują), przeżyją. (...) (Dlatego) Nie powinno się tracić odwagi. Każdy człowiek powinien podejmować jakieś nowe przedsięwzięcia, próbując robić odrobinę więcej niż to, co robi. (...) Ktoś mógłby powiedzieć - jeśli ma nastąpić destrukcja, to po co mam pracować? Dlaczego miałbym robić karmę? Ale taka postawa nie jest właściwa. Powinno się pracować do ostatniego oddechu. (...)
 

Haidakhan Babaji (1970-1984). "Teachings of Babaji," P.16.

#223. 2005/09/11
Moje serce jest otwarte na każdą formę: jest łąką dla gazeli, klasztorem dla mnichów, świątynią dla idoli, Kaabą dla pielgrzymów, tablicami Tory i księgą Koranu. Ja praktykuję religię Miłości (...)

 

Ibn 'Arabi (1165-1240), mistyk suficki, cytowany w: Novak Philip, The World's Wisdom, s.325.

 

#224. 2005/09/18
Wszystko, czym jesteśmy, jest rezultatem tego, o czym myśleliśmy: jest oparte na naszych myślach, jest zrobione z naszych myśli. Jeśli człowiek mówi lub działa ze złej myśli, ból natychmiast za nim podąża, tak jak koła podążają za kopytami osła, który ciągnie wózek. (...) Jeśli człowiek mówi lub działa z czystej myśli, szczęście podąża za nim, jak cień, który go nigdy nie opuszcza.

 

Dhammapada, zbiór przypowieści przypisywanych Buddzie, cytowane za: Novak Philip, The World Wisdom, s.104

 

#225. 2005/09/25
Historia uczy nas, że popularne i falszywe pojęcia o Boskiej Istocie i jej charakterze powstały w ludzkim umyśle. Jako że w rzeczywistości jest tylko jeden Bóg, jeden Umysł, błędne pojęcia o Bogu musiały powstać z fałszywych przesłanek, a nie z nieśmiertelnej Prawdy, i (dlatego) zanikają.

 

Mary Baker Eddy(1971, pierwszy raz opublikowane w 1875). Science and Health with Key to the Scripture, s.357.

 

#226. 2005/10/02
Farmer trzymał w ręku jajko i myślał: "Podłożę to jajko kurze, powstanie pisklak a z niego następne kury. Sprzedam je na targu, kupię krowę i ..." Planując w ten sposób ścisnął jajko, które rozlało się pomiędzy jego palcami. W podobny sposób niektórzy ludzie zadowoleni są z własnej świątobliwości i wiedzy, i ciągle im się wydaje, że są lepsi od innych. Nie dostrzegają, że myśląc w ten sposób tracą nawet to niewiele, co udało im się do tej pory osiągnąć.
 

Baal Shem Tov (1698-1760), cytowany w: Michael Shire, The Jewish Prophet, s.82.

 

#227. 2005/10/10
Pan Zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze zasłonę, rozpostartą nad wszystkimi ludami, i przykrycie, rozciągnięte nad wszystkim narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza (...). I będą mówić w owym dniu: Oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy. (...) Weselmy i radujmy się z jego zbawienia!

 

Izajasz 25:6-9.

 

#228. 2005/10/17
Mojżesz powiedział, "O Panie, czy jesteś tak blisko, że mogę szeptać do Twojego ucha, czy też tak daleko, że muszę krzyczeć?" I Bóg odpowiedział, "Jestem za tobą, i przed tobą, po twojej prawicy i po twojej lewicy.  O Mojżeszu, Ja siedzę koło swojego sługi kiedy tylko on pamięta o mnie, i jestem z nim kiedy mnie woła."

 

Hadith, cytowana w : Helminski, Kabir (2000). The Rumi Collection. s.34.
 
#229. 2005/10/23
(...) "Pokój niech będzie z wami. Wasz Pan zadeklarował, że litość jest jednym z Jego atrybutów. Dlatego, jeśli ktoś popadnie w grzech przez swoją ignorancję, ale potem żałuje, i zmienia się, wtedy Bóg jest przebaczający, litościwy." Koran 6:54
Powinniście stosować przebaczanie, utrzymywać współczucie, i być tolerancyjnymi wobec ignorantów. Koran 7:199
 
#230. 2005/10/30
Bóg jest Swiatłem niebios i ziemi. Jego światło można porównać do niszy, w której jest lampa. Lampa jest ze szkła, zaś to szkło jakby migocząca gwiazda   - zaświecona od Błogosławionego Drzewa, której oliwa nie pochodzi ani ze Wschodu ani z Zachodu, a która świeci w ciemności, chociaż nie dotknął jej żaden płomień. Swiatło ze Swiatłości. Bóg prowadzi do Swojego Swiatła tych, których chce.
Koran, Sura 24.

 

#231. 2005/11/06
"Furo!" jest faktem. Wszystko na tym świecie jest "Furo" - przejściowe. Nie ma rzeczywistości. Prawdziwa rzeczywistość polega na podążaniu ścieżką prawdy, przebywaniu w towarzystwie świętych i służeniu ludziom. "Furo" jest faktem - ten świat jest przemijający. 
 

Haidakhan Babadżi (1970-1984). "Nauki Babadżiego" (1990). S.99-100. 

 

#232. 2005/11/13
Jeśli myślisz o złym, karze, wojnach, jesteś na drodze, by je spotkać. Waszym zadaniem jest zaakceptować Boski spokój, żyć nim, i rozprzestrzeniać go.

 

Nasza Pani z Medjugorie, Sierpień 1984. Words from Heaven, s.378.

 

#233. 2005/11/20
Obyś zawsze cieszyła się niepodzielną miłością swojego męża, pomagając mu w osiągnięciu wszystkiego, co jest warte pragnienia w tym życiu, a kiedy już zobaczycie dzieci swoich dzieci, i zbliżający się ku końcowi dramat życia, pomóżcie sobie nawzajem sięgnąć po ten nieskończony ocean Egzystencji, Wiedzy, i Szczęścia, na wód którego dotyk wszelkie rozróżnienia stapiają się i wszyscy stajemy się Jednym.

 

Vivekananda, cytowany w: Nikhilananda. Vivekananda, A Biography, s.104.

 

#234. 2005/11/27
Jeśli pozwolimy wolności zabrzmieć, jeśli pozwolimy jej zabrzmieć z każdej wioski i z każdego osiedla, z każdego państwa i z każdego miasta, wtedy będziemy w stanie przyspieszyć ten dzień, kiedy wszystkie dzieci Boga, biali i czarni, Zydzi i poganie, Protestanci i Katolicy, będą mogli złączyć ręce i zaśpiewać według słów starej murzyńskiej piosenki, "Nareszcie wolni! Nareszcie wolni! Dziękujmy Bogu Wszechmogącemu, jesteśmy wolni nareszcie!"

Fragment słynnego przemówienia "I have a dream" Martina Luthera Kinga,  cytowany w: Novak Philip, The World's Wisdom, s.226.

 

Przyjdź i bądź Miłości ochotnym niewolnikiem,
bo niewolnictwo u Miłości zbawi cię.
Zapomnij o niewolnictwie tego świata
i przyjmij słodką służbę u Miłości.
Wolnych, ten świata zniewala,
ale niewolnikom Miłość daje wolność.
Pragnę wyzwolenia z tego świata
tak jak ptak ze swego jaja (...).
 
Rumi, cytowany w: Helminski, Kabir (2000). The Rumi Collection. s.152.

 

#235. 2005/12/04
Podążajcie naprzód z odwagą i dzielnością. Kontynuujcie pracę na rzecz doskonalenia ludzkości i ustanowienia Scieżki Prawdy. (...) Walczcie za prawdę! Aby stawić czoło życiu, musicie mieć wiele odwagi każdego dnia.

 

Babadżi z Haidakhanu (1970-1984). Nauki Babadżiego, s.60.
 
 

#236. 2005/12/11

Psalm 62:1 - Jedynie Bogu powierza się w ciszy dusza moja, od Niego przychodzi moje zbawienie.

Po pierwsze, tak boimy się ciszy, że gonimy od jednego wydarzenia do drugiego, aby przypadkiem nie mieć okazji spędzić chwili ze sobą, aby przypadkiem nie spojrzeć na siebie w lustrze. Wiemy, że te chwile, kiedy musimy być sami, są często najbardziej nieprzyjemnymi i jałowymi momentami. Ale boimy się nie tylko nas samych i samo-odkrycia. Jeszcze bardziej boimy się Boga - że on będzie nam przeszkadzać, że odkryje kim jesteśmy na prawdę, i że weźmie nas ze sobą w tę swoją samotnię i że zrobi z nami zgodnie ze swoją wolą. Tak boimy się tych samotnych, okropnych spotkań z Bogiem, że za wszelką cenę staramy się ich uniknąć, tak by on przypadkiem, nagle, nie zbliżył się zbyt do nas. To byłoby takie nieprzyjemne musieć stanąć przed Bogiem, i musieć mu odpowiedzieć. Nasze uśmiechanie musiałoby się skończyć, bo nareszcie musielibyśmy potraktować coś poważnie, a nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ten strach jest znakiem naszych czasów - żyjemy w lęku, że możemy nagle znaleźć się przed Wiecznym.

Gerald W. Hughes. God of Surprises. s. 97.

 

#237. 2005/12/18
"Modlić się to znaczy oddychać, a możliwości przynoszone przez modlitwę są tym samym dla człowieka, czym tlen jest dla oddychania."

 

Soren Kierkegaard, Sickness unto Death, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1954, p.173. Cytowany w: William E, Hulme. (1988). Celebrating God's Presence. A Guide to Christian Meditation. Minneapolis, MN: Augsburg Publishing House.

 

#238. 2005/12/25
Duch Jezusa w naszych sercach pozwala nam nie tylko doświadczać kochającej obecności Ojca i Syna, ale także w mocy tej wielkiej miłości przymusza nas do kochania innych ludzkich istot tą uniwersalną miłością Boga. W stopniu w jakim w modlitwie jesteśmy w stanie się wyciszyć i słyszeć tę nieskończoną miłość Boga dla nas, do tego samego stopnia Duch Boga skierowuje nas na zewnątrz, byśmy byli słuchającą miłością dla innych. A to wszystko dlatego, że "miłość Chrystusowa ogarnia nas" (2 List Sw. Pawła do Koryntian 5:14).

 

Maloney, George A. (1986). The Silence of Surrendering Love. Body, Soul, Spirit Integration. N.Y.: Alba House, s.106.
Strona Główna