Notki Jednego Boga - Archiwum
2002
O ile nie wskazane inaczej, wszystkie cytaty są tłumaczeniami własnymi z angielskich orginałów. P.R.

#29. 2002/01/03.
Nie pozwól mi być moim własnym życiem. Z siebie samego żyłem źle, dla siebie samego byłem śmiercią, ale w Tobie żyję na nowo.
(Sw. Augustyn, Wyznania, XII.10)

#30. 2002/01/07.
(...) Jeśli gonisz za pieniędzmi i bezpieczeństwem, twoje serce nigdy się nie rozluźni. Jeśli przejmujesz się aprobatą ludzi, będziesz zawsze ich więźniem. Rób swoją robotę, a potem wyłącz się. To jest jedyna droga do spokoju. (Tao Te Ching 9, cytat za: Novak Philip, The World Wisdom, s.153.)

#31. 2002/01/10.
O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynie jego. Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skale. (Psalm 27:4-5.)

#32. 2002/01/14.
Cały komfort, jaki uzyskujemy z ludzkich źródeł, jest pusty i krótkotrwały. Prawdziwy komfort, błogosławiony komfort, to ten, który jest wewnętrznie dany przez Prawdę. (Tomasz A Kempis, Naśladowanie Chrystusa, III.16.2)

#33. 2002/01/18.
Na miłość Boga, zdyscyplinuj swoje ciało i ducha, byś mógł zachować swoje zdrowie tak długo, jak się da. (Chmura Nieznanego, s.101)

#34. 2002/01/21.
Modlitwa jest językiem miłości, która płynie z twojego serca do Ojca. Wtedy nikt nie istnieje poza tobą i Ojcem. Nie masz świadomości świata, kiedy się modlisz do Niego. On istnieje i ty istniejesz. Taka jest prawdziwa modlitwa, i jest ona możliwa podczas medytacji, kiedy zapominasz wszystko, czym jesteś, i gdzie jesteś. (Maharaj Charan Singh, cytowany za: Miriam Bokser Caravella, The Holy Name. s.225.)

#35. 2002/01/23.
(...) Musicie szukać tej jedności, w której jest świadomość, że my wszyscy jesteśmy jednym. Szukajcie harmonii we wszystkim, co robicie. (...)
(Heirakhan Babaji, cytowany za: "Babaji Mahavatar," okładka.)

#36. 2002/01/25.
(...) I czynię to moim zajęciem, by tylko przebywać w Jego świętej obecności, w której utrzymuję się poprzez prostą uwagę, i ogólne umiłowanie Boga, i które mógłbym nazwać prawdziwą obecnością Boga. Albo, ujmując to jeszcze prościej, jest to nawykowa, cicha i sekretna rozmowa duszy z Bogiem, która daje mi tyle radości i wewnętrznego zachwytu, a czasem i zewnętrznego, że aż wymaga to ode mnie siły woli, by nad tym zapanować i zapobiec, by zauważyli to inni ludzie. (Brat Wawrzyniec, francuski Karmelita Bosy [około 1666], The Practice of the Presence of God, s.37-38.)

#37. 2002/02/04.
Jednego szukam, Jednego znam, Jednego widzę, Jednego wołam. On jest pierwszy, On jest ostatni, On jest tym, co jest zewnętrzne, i On jest tym, co wewnętrzne. Nie znam nikogo poza "Oh Ty" i "Oh Ty, który jesteś." Upiłem się kielichem Miłości, światy wypadły z mego pola widzenia (...).
(Jalal Al-Din Rumi, 1207-1273, mistyk suficki. Cytowany za: Buber, Ecstatic Confessions, s.28.)

#38. 2002/02/11
Teraz, w którym Bóg stworzył pierwszego człowieka, i Teraz, w którym zniknie ostatni człowiek, i Teraz, w którym ja mówię - wszystkie są jednym dla Boga i jest tylko jedno Teraz. (Meister Eckhart, 1260-1327, mistyk chrześcijański. Cytowany za: Novak Philip, The World's Wisdom, s.270.)

#39. 2002/02/12
Ten, który przeniknął wielką harmonię wszechświata trzyma się na uboczu, jak ktoś kto upił się szlachetnym winem i położył się pełen przyjemnych uczuć. (Lao-Tse, z księgi "Wen-Tse". W: Buber, Ecstatic Confessions, s.145.) (12 Luty, Nowy Księżyc, Chiński/ Wietnamski/ Tybetański Nowy Rok - Rok Konia.)

#40, 2002/02/13
W prawdziwej skrusze i pokorze serca rodzi się nadzieja przebaczenia, uspokaja się zatrwożone sumienie, odnajduje się utraconą łaskę, chroni się człowiek przed przyszłym gniewem i spotykają się w świętym pocałunku Bóg i pokutująca dusza. (Thomas A Kempis, O Naśladowaniu Chrystusa, III.52.3)(13 Luty, Sroda Popielcowa.)

#41, 2002/02/14
Miłość nie ma innego pragnienia jak tylko spełnić sama siebie. Ale jeśli kochasz i musisz mieć pragnienia, pragnij by: się rozpłynąć i być jak potok, który śpiewa nocy swoją melodię. By znać ból nadmiaru czułości. By być zranionym przez własne zrozumienie miłości, i krwawić dobrowolnie i radośnie. By obudzić się rano z uskrzydlonym sercem i składać dziękczynienia za kolejny dzień miłości. By móc odpocząć w południe i medytować nad ekstazą miłości, by pełnym wdzięczności wrócić wieczorem do domu. A potem by zasnąć z modlitwą za ukochanego w swoim sercu i pieśnią pochwalną na ustach. (Kahlil Gibran, Prorok, s.13-14.) 14 Luty, Walentynki.

#42, 2002/02/21
(...) Kiedy wzniosły Pan, unicestwiając moją przejściową istotę, pozwolił mi wziąć udział w jego nieskończonym trwaniu, jasność mojego spojrzenia wyostrzyła się do bezbłędności. Zobaczyłem Boga poprzez oczy Boga, zobaczyłem Boga poprzez Boga, i utwierdziwszy się w prawdzie, pozostałem opanowany i spokojny. Zamknąłem otwory moich oczu, język uciekł mi w głąb moich bezradnych ust, i odrzuciłem całą zapożyczoną wiedzę, której nauczałem się od stworzeń. (Bayezid Bistami, mistyk suficki, 9-ty wiek; cytowany w: Buber, Ecstatic Confessions, s.19.) 21 Luty, Dzień Haji, upamiętnia końcowe objawienie Prorokowi na Górze Arafat na krótko przed jego śmiercią.

#43, 2002/02/25
Najgorszymi cechami charakteru, które nie pozwalają nam przywrzeć Boga, są: duma, gniew, niecierpliwość, skłonność do użalania się, nienawiść, zazdrość, pożądanie cielesnych przyjemności, pragnienie dominowania, szukanie prestiżu, chwalenia się swoimi dobrymi uczynkami przed ludźmi. Przeciwieństwem tych cech jest pokora w swojej skrajnej formie. (Safed, mistyk żydowski z XVI-ego wieku, cytowany w: Miriam Bokser Caravella, The Holy Name. s.235.)  25 Luty, wigilia święta Purim, podczas którego celebruje się zwycięstwo nad okrutnym władcą, opisane w Księdze Estery, którą się czyta w tym dniu.

#44, 2002/03/06
Cokolwiek pojawia się w twoim życiu, przyjmij to radośnie, i nieosobiście, tak jakbyś oglądał film. Zycie potrafi być takie przyjemne, kiedy nie bierzemy go zbyt serio. Dobry śmiech jest doskonałym lekarstwem na ludzkie dolegliwości.  (Paramahansa Yogananda, Man's Eternal Quest, P.127.)

#45, 2002/03/10
Pragnę wyryć w każdym sercu znak miłości. Jeśli kochacie całą ludzkość, wtedy jest w was pokój. Jeśli jest pokój pomiędzy wami i wszystkim ludźmi, to jest to królestwo miłości. (Nasza Pani z Medjugorie, Styczeń 18, 1984. Words from Heaven, s.362.)

#46, 2002/03/12
W każdym momencie, w każdym oddechu, podczas jedzenia, spania i pracy, pamiętaj Imię Pana. (Nauki Babajiego, s.35.) 12 marzec - Mahashivratri, święto Sziwy.

#47, 2002/03/14
Jest tylko jeden Bóg. On jest wszystkim, co jest. On jest Stwórcą wszystkich rzeczy i On przenika wszystko. Jest bez strachu i bez złości. On jest bezczasowy, nienarodzony i samo-istniejący. On jest tym, który oświeca i można go osiągnąć tylko poprzez jego własną łaskę. On był na początku, On był przez wszystkie wieki. O Nanaku, Prawdziwie Jedyny jest, był i będzie na zawsze. (Japji, część porannej modlitwy wypowiedzianej po raz pierwszy przez Guru Nanaka. Harbans Singh, Guru Nanak, s.96-7.) 14  Marzec - Nanakshahi, Nowy Rok Sikhów.

#48, 2002/03/22
Ten, który pracuje z poświęceniem, który jest czystą duszą, i który kontroluje swój umysł i zmysły, jest drogi każdemu i każdy jest mu drogi. Chociaż zawsze pracuje, nigdy się nie wikła.  (Gita 5:7.)

#49, 2002/03/27
Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Niechaj te słowa, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na drzwiach twojego domu i na twoich bramach.  (V Ks. Mojż. 6:4-9) 27 Marzec - Wigilia Swięta Paschy, upamiętniającego wyjście Izraelitów z Egiptu.

#50, 2002/03/28
Ten, który jest świadomy Mnie przechodzi przez wszystkie przeciwności uwarunkowanego życia. Jeśli jednak nie działa w takiej świadomości, ale działa ze swojego fałszywego ego, nie słysząc Mnie, to znaczy, że się zgubił. (Gita 18:58) 28 Marzec - Holi, kolorowe, wesołe święto dedykowane Krishnie lub Kamie.

#51, 2002/03/28
Ten, kto je moje ciało i pije moją krew żyje we mnie, a Ja żyję w nim. Tak jak Ja, który jestem posłany przez żywego Ojca, biorę swoje życie z Ojca, tak ten, który mnie spożywa, bierze swoje życie ze mnie. (Jan 6:56-57) 28 Marzec - Wielki Czwartek, upamiętnia ustanowienie Eucharystii przez Jezusa Chrystusa.

#52, 2002/03/31
Zmartwychwstanie jest objawieniem życia, które zostaje potwierdzone jako istniejące poza granicą śmierci (...) Jego Zmartwychwstanie, Jego zwycięstwo nad śmiercią, obejmuje każdego człowieka. (Jan Paweł II, Crossing the Threshold of Hope, s.72) 31 Marzec - Wielkanoc, upamiętnia Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

#53, 2002/04/03
Niech wszyscy będą szczęśliwi i bezpieczni! Niech wszystkie istoty osiągną wewnętrzną radość - wszystkie żyjące istoty ... widzialne i niewidzialne. Daleko czy blisko, narodzone czy jeszcze nienarodzone - niech wszystkie istoty osiągną wewnętrzną radość. Niech żadna istota nie oszukuje innej, czy w jakikolwiek sposób poniża inną istotę, lub w gniewie czy złej woli, pragnie cierpienia kogokolwiek. Tak jak matka troszczy się o swojego syna, swojego jedynego syna, przez wszystkie dni, tak w stosunku do wszystkich żywych istot niech umysł człowieka będzie wszech-przytulający. Przyjacielski wobec całego świata, wszech-przytulający, człowiek powinien podnieść swój umysł ponad nienawiść i złą wolę. (Sutta Nipata, zacytowana w: The Buddhist Tradition, s.37-38)

#54, 2002/04/05
Jak włócznia przebija tarczę w jednym momencie, tak ja przeszedłem przez noce i dni. Dlatego wszystkie wierzenia i religie są dla mnie Jednym, a sto tysięcy lat jednym momentem ... (Mevlana 1207-1273, turecki święty, mistyk i poeta.)

#55, 2002/04/09
Esencją żydowskiego pojęcia życia wydaje się być afirmacja życia dla wszystkich istot. Bo życie jednostki ma sens tylko w służbie ułatwiania i uszlachetniania życia wszystkich żywych istot. Zycie jest święte, to znaczy jest najwyższą wartością, od której wszystkie inne wartości zależą (...). (Alberta Einstein, The Sanctification of Life, cytowany w: Novak Philip, The World's Wisdom, s.218.)  9 Kwiecień - Yom Hashoah, dzień upamietniający ofiary Holokaustu.

#56, 2002/04/13
Jest światło, które świeci poza wszystkimi rzeczami na ziemi, poza nami wszystkimi, poza niebiosami, poza najwyższymi niebiosami. To jest Swiatło, które świeci w naszych sercach. (Chandogya Upaniszad, cytowana w: Novak Philip, The World Wisdom, s.21.) 13 Kwiecień - Vaisikhi, popularne w Indii święto obchodzone w pierwszy dzień nowego roku słonecznego.

#57, 2002/04/18
(Bóg) nie uczynił niebios na swoje podobieństwo, ani księżyca, ani słońca, ani piękna gwiazd, ani nic innego, co można znaleźć w stworzonym wszechświecie. JEDYNIE TY jesteś uczyniony na podobieństwo tego, którego natura jest poza zrozumieniem. TY SAM jesteś podobieństwem wiecznego piękna, naczyniem szczęścia, wizerunkiem prawdziwego światła. Jeśli zwrócisz swój wzrok ku niemu, staniesz się jak On, imitując tego, który świeci poprzez CIEBIE, którego chwała jest odzwierciedlona w TWOJEJ czystości. Nic we wszechświecie nie dorównuje TWOJEJ wielkości. Wszystkie niebiosa mogą się ukryć w dłoni Boga, ziemia i morza mieszczą się w zakamarku jego ręki. I choć On jest tak wielki, że może uchwycić całe stworzenie jedną ręką, to jednak TY możesz go objąć całego. On mieszka w TOBIE, a przecież nie jest tam za ciasno temu, który przenika całą twoją istotę (...). (Grzegorz z Nyssy, Commentarius in Canticum Canticorum, Oratio 2, 807-8. Cytowany w: Jean Danielou S.J., From Glory to Glory, s.162-3, cytowany za: R.C. Zaehner, Evolution in Religion, s.65-6)

#58, 2002/04/20
Najwyższa Osoba Boga rzekł: nieustraszoność, oczyszczenie własnej egzystencji, kultywowanie wiedzy duchowej, chojność, poczucie samokontroli, składanie ofiar, studiowanie Wed, pokuta, prostota, niegwałtowność, prawdomówność, wolność od gniewu, wyrzeczenie, pokój, niechęć do doszukiwania się winy, wspólczucie dla wszystkich żywych istot, wolność od chciwości, łagodność, nieśmiałość, determinacja, żywotność, przebaczanie, szlachetność, czystość, wolność od zazdrości i pragnienia sławy - to są transcendentalne jakości, zrodzone z boskiej atmosfery, o synu Bharaty. (Gita 16:1-3) 21 kwiecień - Ramanavami, urodziny Ramy, siódmego wcielenia Boga Vishnu. Hindusi czytają Ramajanę, epos opowiadający historię Ramy, w ciągu ośmiu dni poprzedzających to święto.

#59, 2002/04/26.
Każdy kto tu przychodzi musi być przygotowany, by wykonywać jakąkolwiek pracę. W tym Wieku, praca oczyszcza i jest najlepszą praktyką duchową (sadhaną). (...) Praca jest tak dobra, że zapobiega chorobom i daje ci zrelaksowanie umysłu. Praca jest czymś tak dobrym, że uwalnia człowieka ze wszystkich jego dolegliwości. (...) Naucz się mówić mniej a więcej pracować. To jest pole duchowej praktyki. Praca jest najwyższą drogą do doskonałości. To jest wielka rzecz przyjąć ludzkie ciało. Ktokolwiek przychodzi na ziemię musi pracować. (Nauki Babajiego, s.24-25.)
25 kwiecień - Mahavira-jayanti, urodziny Mahaviry, Wielkiego Bohatera religii Jainów.

#60, 2002/05/06.
Wielu ludzi sięga po wino, aby pozbyć się smutnych czy nieprzyjemnych wspomnień lub zmartwień, ale takie zapomnienie pozbawia człowieka jego wrodzonej mądrości duszy - tej mocy, poprzez którą on miał pokonać przeciwności i znaleźć wieczne szczęście. Bóg, będąc Samą Radością, chce byśmy szukali i znaleźli, we własnej duszy, Jego ciągle odnawiającą się szczęśliwość. (Paramahansa Yogananda, Man's Eternal Quest, s.160.) 5 maj - Pascha jest obchodzona w Kościołach Wschodnich.

#61, 2002/05/12.
Ktokolwiek kocha jest zrodzony z Boga i zna Boga. (1 list Jana 4:7)

#62, 2002/05/17.
Bóg jest piękny i kocha piękno.  (Hadith, cytowana w: Novak Philip, The World's Wisdom, s.322.) 17-18 Maj - Shavout, upamiętnia otrzymanie Tory przez Izraelitów.

#63, 2002/06/04.
Mam nadzieję, że cierpienie, które Bóg mu zesłał okaże się się dla niego zbawiennym lekarstwem, i pomoże mu wejść w siebie samego. Ten wypadek powinien mu pomóc złożyć całe zaufanie w Nim, który towarzyszy mu wszędzie. (Brat Wawrzyniec, Praktykowanie Obecności Boga, s.41.)

#64, 2002/06/07.
Ale Bóg uczy ludzi poprzez cierpienie i używa nieszczęścia, by otworzyć ich oczy. (Hiob 36:15.)

#65, 2002/06/11.
Każde niepowodzenie, które cię uderza, jest rezultatem twoich własnych działań, a On i tak na więcej przymyka oczy. Nie ma ucieczki (od tego) dla nikogo, i nie masz nikogo poza Bogiem, który byłby twoim Panem i Pomocnikiem.  (Koran 42:30-31)

#66, 2002/06/15.
Jogin uczy się jak znajdować Boga w jaskini swojego serca. Gdziekolwiek idzie niesie ze sobą pełną szczęścia świadomość Boskiej Obecności. (...) Każdy może być joginem, właśnie tam gdzie jest teraz. (Paramahansa Yogananda, Man's Eternal Quest, s.18.)

#67, 2002/06/18.
Wielka rewolucja jest bardzo blisko. Nie ma nikogo na świecie, kto by ją zatrzymał. To jest czas wielkiej destrukcji. Każdy człowiek musi się stać mocny duchowo i odważny. Tylko ten może przeżyć, kto ma duchową odwagę. Bez duchowej odwagi jest się martwym, chociaż się żyje. Ten czas nadchodzi bardzo szybko. Dlatego wszyscy musicie pracować. I być odważnymi. Każdy człowiek musi się uważyć za pokornego sługę świata. (Nauki Babaji'ego, s.22.)

#68, 2002/06/26.
(...) Modlitwa serca przyniosła mi taką ulgę, że miałem uczucie, iż nie ma szczęśliwszej ode mnie osoby na świecie, a nawet wątpiłem, czy można osiągnąć większe i pełniejsze szczęście w królestwie Raju. Nie tylko czułem to we własnej duszy, ale cały świat dookoła wydawał się pełen uroku i zachwytu. Wszystko zachęcało mnie by kochać i dziękować Bogu: ludzie, drzewa, rośliny, zwierzęta. Ich wszystkich widziałem jako krewnych. W nich wszystkich odnajdywałem magię imienia Jezus. Czasami czułem się tak lekki, jak gdybym nie miał ciała i jak bym radośnie płynął w powietrzu zamiast chodzić. Czasami, gdy wchodziłem w siebie (...) byłem wypełniany zachwytem nad mądrością, z jaką zrobione było ludzkie ciało (...). W tych wszystkich momentach szczęścia, pragnąłem by Bóg (...) pozwolił mi wylać moje serce z wdzięczności u Jego stóp (...)."
(Rosyjski Pielgrzym, cytowany za: Novak Philip, The World's Wisdom, s.275)

#69, 2002/06/29.
To jest przyjemność życia - odczuwać Obecność Boga. (Leonard Orr, Ojciec Rebirthingu)

#70, 2002/07/02.
(…) Zajmuj się tylko tym, co niezbędne. Pozwól sobie być prowadzonym w głębi przez Ducha Swiętego, wtedy twoja praca pójdzie ci dobrze. Nie śpiesz się. Pozwól się prowadzić, a zobaczysz, że wszystko zostanie osiągnięte we właściwy sposób. (Nasza Pani z Medjugorie, 4 Lipiec, 1983. Words from Heaven, s.345.)

#71, 2002/07/05.
Zamiast materializować ducha, to jest starać się ściągnąć duchowe w świat materialny (...) zamień materię w ducha - złap każdego dnia choćby odbicie tego świata nieskończonego piękna, pokoju i czystości, tego, co duchowe, i próbuj tym żyć w dzień i noc (...). Niech twoja dusza pnie się jak po nieprzerwanej nici do stóp Ukochanego, którego tron jest w twoim sercu, a reszcie (spraw) pozwól się zatroszczyć o siebie samych.
(Vivekananda, cytowany w: Nikhilananda, Vivekananda, A Biography, s.77..)

#72, 2002/07/12.
Kontemplacja jest darem od Boga, podczas którego dusza, oczyszczona przez Jego wstrzykniętą miłość, nagle i niezrozumiale doświadcza obecności Boga w samej sobie. (Merton, Thomas. Bread In The Wilderness. s. 143)

#73, 2002/07/18.
Kto więc potrafi być spokojny i oglądać grę w szachy tego świata? Głupcy zawsze wykonują impulsywne ruchy, ale mądrzy wiedzą, że zwycięstwo i porażka zależą od czegoś bardziej subtelnego. Oni widzą, że istnieje coś doskonałego, zanim jeszcze zrobiony jest jakiś ruch.
(Hua Hu Ching 38, cytowany w: Novak Philip, The World's Wisdom. s.173.)

#74, 2002/07/20.
Tworzyć to być jak Bóg (...). Jeśli jesteś wypełniona esencję wszelkiej egzystencji, wtedy cokolwiek powiesz, to staje się prawdziwe. (...) Kiedy bezinteresowna osoba mieszka pośród nas, jej uczynki stają się esencją cnoty. Cokolwiek ona robi dla innych, to poprawia ich nawet najgorszą sytuację. Cokolwiek ona dotyka staje się prawdziwe i czyste. Ona staje się matką rzeczywistości. To co tworzy, nigdy nie grzęźnie w czasie.
(Ramakriszna, cytowany w: Rolland, Romain. (1994). The Life of Ramakrishna. s.165-6.)

#75, 2002/07/31.
(...) ten, kto odmawia, żeby być łagodnie rządzonym przez Boga jest rządzony szorstko przez samego siebie, a kto z własnej woli odrzuca słodkie i lekkie brzemię miłości, bezwolnie nosi przygniatające brzemię swojej własnej woli. (Sw. Bernardyn, De Diligendo Deo, cytowany za: Merton, Dzienniki. s.353.)

#76, 2002/08/03.
Krowy mogą być różnego gatunku, koloru czy rozmiaru, ale mleko, które dają, jest to samo na całym świecie. Podobnie wszystkie religie, niezależnie od swojego początku, są środkami na drodze do tego samego Boga.
(Sai Baba, cytowany za: Ray, Sondra, Interludes with the Gods, s.32.)

#77, 2002/08/10.
Kiedy nagle wszystko staje się jasne, i wielka radość i świętowanie pojawiają się w tobie i cała twoja istota, każdy fiber twojego ciała, umysłu i duszy tańczy, a ty mówisz - "Ah, to więc jest to! Alleluja!" - kiedy wielki krzyk radości narasta w tobie - to jest oświecenie. Nagle gwiazdy schodzą z nieboskłonu. Stajesz się częścią odwiecznego tańca egzystencji. (Osho, Autobiography of a Spiritually Incorrect Mystic, s.161.)

#78, 2002/08/17.
Nic nie można osiągnąć bez wiedzy, a przecież wszystko można osiągnąć tylko poprzez czyste serce.
(Haidakhan Babaji [w]: Gaura Devi, 1990, Babaji's Teachings, s.7)

#79, 2002/08/28.
Ktoś mógłby pomyśleć, z Biblią jako centrum Chrześcijaństwa, że zjednoczenie Chrześcijan może być łatwo osiągnięte. Niestety tak się nie zdarzyło, i może dobrze, bo niemożność osiągnięcia jedności pokazuje nam, iż litera Biblii nie może na prawdę zastąpić żyjącego Chrystusa jako centrum naszej wiary. Biblia jest ekspresją życia i pracy Boga, a ponieważ życie jest większe niż jego ekspresje, nie może być wyrażone całkowicie w jakiejkolwiek logicznej czy teologicznej formie. Stąd, sama Biblia nie może uniknąć bycia rozumianą na wiele różnych sposobów. Z tego wynika, że w mądrości bożej, nie można uczynić Swiętych Pism końcem i ostatecznym autorytetem dla tych, którzy żyją w jedności z Duchem. (Kokichi Kurosaki (1886-1970), One Body in Christ. Submitted to Merton-L Discussion Group by Gary Horn.)

#80, 2002/09/05.
I modliłem się gorliwie do Pana Boga, błagając go, poszcząc, nosząc suknię pokutną i siedząc w popiołach. (Daniel 9:3.) 6 wrzesień - wigilia święta Rosh Hashanah, Zydowski Nowy Rok. Pierwszy spośród Dziesięciu Dni Zachwytu (lub Pokuty).

#81, 2002/09/15.
To jest bezużyteczne rozbijać głowę o te same stare szczegóły, tydzień po tygodniu, rok po roku, przycinając te same dziesięć gałęzi na szczycie drzewa. Zabierz się za korzenie: jedność z Bogiem. W tych dniach porzuć wszystko i ukryj się w sobie, aby odnaleźć Go w milczeniu, gdzie On jest ukryty z tobą, i słuchaj, co On ma do powiedzenia. (Montaldo, J, (E.d).(1996). Wchodząc w milczenie. Dzienniki Tomasza Mertona, T.2, 1941-1952. S.64)

#82, 2002/09/22.
Tak mówi Pan, który stworzył niebiosa, który jest Bogiem, który stworzył ziemię, który ją ustanowił, który nie tworzy na daremno, ale który stworzył ją, by była zamieszkana: "Ja jestem Panem, nie ma drugiego." (Izajasz 48:18)

#83, 2002/09/29.

Tylko
Ten oświecony
Jeden
Który ciągle
Uwodzi bezkształtne w formę
Ma urok by zdobyć moje
Serce.

Tylko Doskonały Jeden
Który zawsze
Smieje się na słowo
Dwa
Może dać ci wiedzę
O
Miłości.

(Hafiz - Smiejąc się na słowo Dwa, wysłany do babanetfreelist przez Doret)

#84, 2002/10/05
Prawdziwie ludzka istota jest spokojna i zrelaksowana (...) (Konfuciusz, cytowany za: Novak Philip, The World's Wisdom, s.129.)

#85. 2002/10/29.
Moją najlepszą metodą jest ta prosta uwaga, i ogólnie kochający szacunek dla Boga, do którego czuję się przywiązany z większą słodyczą i rozkoszą niż dziecko do piersi matki, tak że, jeśli nie macie nic przeciwko, chciałbym ten stan nazwać łonem Boga, ze względu na niewyobrażalną słodycz, którą tam odczuwam i którą się rozkoszuję. (Brat Wawrzyniec, francuski Karmelita Bosy [około 1666], The Practice of the Presence of God, s.39.)

#86. 2002/11/04.
Tak! Moja Matka Boska jest niczym innym jak Absolutem. Ona jest w tym samym czasie Jedna i Wiele, a także poza Jedna i Wiele. Moja Matka Boska mówi: "Ja jestem Matką Wszechświata, jestem Brahmanem z Wedanty, jestem Atmanem z Upaniszadów. To ja, Brahman, stworzyłam różnice. Dobre czy złe uczynki wszystkie podlegają mnie. Prawo Karmy w istocie istnieje, ale to jestem ja, która go stworzyłam. To ja tworzę i rozwiązuję prawa. ja zarządzam całą Karmą, dobrą i złą. Przyjdź do Mnie! Albo poprzez Miłość (Bhakti), albo Wiedzę (Jnana), albo Działanie (Karma), bo one wzsystkie prowadzą do Boga. Ja cię poprowadzę przez ten świat, Ocean działania. I jeśli tego pragniesz, dam ci także wiedzę o Absolucie. Nie możesz uciec ode Mnie. Nawet ci, którzy osiągnęli Absolut podczas Samadhi wracają do mnie zgodnie z moją wolą.  (Ramakriszna, Pieśń do Matki Boskiej, cytowana w: Rolland, Romain. (1994). The Life of Ramakrishna. s.67-8. ) 4 Listopad - Divali, popularne święto hinduskie znane jako Festiwal Swiateł. Jest ono dedykowane kobiecym aspektom Boga, takim jak boginie Kali i Lakszmi.

#87. 2002/11/06.
Dla was, którzy uwierzyliście, post został nakazany, tak jak był nakazany tym, którzy przyszli przed wami, z myślą, że pobudzi wśród was głębokie poczucie nabożności (...) Kiedy ktoś, z własnej wolnej woli, pozbawia się czegoś, co sprawia mu przyjemność, to jest to z pewnością dla jego własnego dobra. Bo kiedy pościcie, czynicie sobie dobrze, czy nie zauważyliście tego? (Medinan Sura 2, cytowana za: Novak Philip, The World's Wisdom, s.286.) 6 Listopad - zaczyna się Swięty Miesiąc Ramadanu. Ramadan to miesiąc postu podczas którego Muzułmanie, którzy są dobrego zdrowia, nie jedzą ani nie piją pomiędzy pierwszymi oznakami świtu a zachodem słońca.

#88. 2002/11/10.
Ile czasu marnuję szukając czegoś do poczytania o kontemplacji zamiast zamknięcia się i opróżnienia umysłu i zostawienia wewnętrznych drzwi otwartych, by Bóg mógł wejść od środka, przy zewnętrznych drzwiach zabarykadowanych i zapuszczonych żaluazjach? (Montaldo, Jonathan (Ed.) (1996). Entering the Silence: becoming a monk and writer. Thomas Merton's Diaries, Vol.II,  s.124.)

#89. 2002/11/19.

Bahavel Huk powiedział, "Chciałbym otrzymać trochę biedy albo pokory."

Głos powrócił do niego, "Nikt jeszcze nie prosił o taką rzecz, poza Guru Nanakiem. Guru Nanak, kiedykolwiek rozmawiamy, zawsze prosi mnie o tę samą rzecz. On jeden zrozumiał znaczenie tego daru. Czy on nie zatrzymał się u ciebie przez przypadek? Bahavel Huk odpowiedział, "Tak, on jest dzisiaj z nami."

Wtedy głos Boga powiedział, "Czy wiesz, że kiedy stworzyłem Wszechświat, stworzyłem także ten dar. Guru Nanak  rozpoznał, że jest to największy dar ze wszystkich. On już posiada trzy czwarte tego daru. Ma trzy czwarte mojej potęgi na swoje zlecenie. Jedną czwartą zatrzymałem na wypadek, gdyby ktoś taki jak ty go potrzebował .

(Historia o tym, jak Guru Nanak poprosił o kawałek biedy do swojego posiłku opowiedziana przez Anand Dev Singh.) 19 Listopad- urodziny Guru Nanaka Dev Ji, założyciela religii Sikhów (1469).

#90. 2002/11/24.
(...) my musimy usunąć pojęcia "ja" i "moje" z naszych umysłów. Musicie maszerować naprzód jak żołnierze, odważni i obowiązkowi. Rzeczą, która przynosi upadek człowieka jest jego "przywiązanie" do przyjaciół i krewnych. Kiedy wszyscy należymy do całego wszechświata, gdzie jest miejsce na "ja" i "moje"? (Nauki Babaji'ego, s.99.)

#91. 2002/12/01.
Twój Pan cieszy się (..) kiedy okazujesz uprzejmość wobec swoich rodziców. Jeśli jedno z nich albo oboje osiągną późny wiek w twoim domu, nie pokazuj wobec nich żadnych oznak niecierpliwości, ani nie pouczaj ich, ale mów do nich uprzejme słowa. Traktuj ich z pokorą i czułością, i powiedz, "Panie, bądź dla nich miłosierny. Oni wykarmili mnie kiedy byłem niemowlęciem." (Quran, cytowany za: Novak Philip, The World's Wisdom, s.302.)

#92. 2002/12/08.
Jezus przeżył swoją osobistą relację z Ojcem w swojej ludzkiej świadomości. Jego ludzka świadomość bycia Synem dała mu bezpośrednią wiedzę o Ojcu, którego nazywał Abba. (...) To doświadczenie było niczym innym jak przeniesieniem w ludzką świadomość i poznanie prawdziwego życia Boga. (...) to właśnie to ludzkie doświadczenie, które Jezus miał jako Syn, w relacji do Ojca, pozwoliło mu przetłumaczyć na ludzkie słowa tajemnicę Boga, którą nam objawił. (...) Jezus odnosi się do Ojca ze znajomością, której nikt nigdy przedtem ani nie pomyślał ani nie zaświadczył. (...) Było to coś, co płynęło z żywego doświadczenia nadzwyczajnej bliskości. (...) (Jacquis Dupuis - "Toward a Christian Theology of Religious Pluralism" ("W Kierunku Chrześcijańskiej Teologii Pluralizmu Religijnego, ss. 249, 270)

#93. 2002/12/15.
(...) Chrystus zaakceptował ludzką kondycję do jej ostatecznych konsekwencji. On dał siebie całkowicie dla innych (...). (Z tego względu) Chrystus jest obecny we wszystkich ludzkich kolejach losu jako sługa i zaczyn. On należy do całej ludzkości. Poprzez swoją służbę on nieustannie daje siebie mężczyznom i kobietom ze wszystkich kultur i prowadzi ich pewnie do samorealizacji. On jest uwalniającym działaniem, sprawiającym, że każda osoba staje się kompletna. On przekształca kultury, które napotyka, zamieniając je w społeczności oparte na miłości, w których drugi człowiek jest szanowany i akceptowany tak, jak się sam pojmuje." (podkreślenie - Pritam).(Jacquis Dupuis - "Toward a Christian Theology of Religious Pluralism" ("W Kierunku Chrześcijańskiej Teologii Pluralizmu Religijnego, s.298)

#94. 2002/12/22.
Cytując encyklikę Redemptoris Missio, Dupuis stwierdza, że "(...) dialog jest metodą i środkiem do wzajemnej wiedzy i wzbogacenia" (RM 55) i że "prowadzi on do wewnętrznego oczyszczenia i nawrócenia" (RM 56), ale "nie nawrócenia innych na Chrześcijaństwo, ale nawrócenia do Boga obu partnerów dialogu (...) (s.365). "Szczery dialog zakłada," kontynuuje Dupuis, "wzajemną akceptację różnic, a nawet przeciwieństw, i (...) szacunek dla wolnych decyzji osób zgodnie z nakazaniem ich sumienia" (RM 41)(s.367), i "zmierza do wyeliminowania lęku i agresywności" (RM 83)(s.368). On implikuje "uczenie się nowych prawd" (s.373). Pomiędzy owocami dialogu Dupuis wymienia:

Jacquis Dupuis - "Toward a Christian Theology of Religious Pluralism" ("W Kierunku Chrześcijańskiej Teologii Pluralizmu Religijnego).

#95. 2002/12/30.
Dopóki wszystkie rzeczy nie staną się jednym dla ciebie, (jako) pochodzące z Jednego źródła i postrzegane w Jednym akcie widzenia, nie znajdziesz oparcia dla swojego serca, ani nie zaznasz odpoczynku w Bogu. (Tomasz A Kempis, Naśladowanie Chrystusa, I.3.2)Strona Główna