Notki Jednego Boga - Archiwum
2001
O ile nie wskazane inaczej, wszystkie cytaty są tłumaczeniami własnymi z angielskich orginałów. P.R.

#1. 2001/10/03.
"Bądź twórczy. Nie imituj. Stój na swoim własnym gruncie. Myśl swoje własne myśli. Działaj z odwagą i dyscypliną. Kontroluj swój umysł. Dostrzegaj Boga we wszystkim. Pracuj ciężko i nigdy nie trać serca." Heirakhan Babaji, około 1975.

#2. 2001/10/05.
"Prawdziwa przyjaźń jest boską miłością, ponieważ jest bezwarunkowa, prawdziwa i trwała." Paramahansa Yogananda, Man's Eternal Quest, P.157.

#3. 2001/10/10.
Piotr zaczął: "Rozumiem teraz, jak prawdziwe jest to, że Bóg nie ma faworytów, ale że z każdego narodu akceptuje tych, którzy się go boją i którzy robią to, co jest właściwe." Dzieje Apostolskie, 10:34-35.

#4. 2001-10-11
"Imię Pana jest jak mocna wieża. Chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny." Przypowieści Salomona, 18:10.

#5. 2001/10/13.
"Do Boga należą najpiękniejsze imiona." Koran, Sura 7:180.

#6. 2001/10/16.
"Kluczem do sukcesu jest: (i) Prawda jako podstawa, (ii) Silna determinacja, (iii) Szczery wysiłek, (iv) Nieugięta wiara."  Shanti Vachan Bhandar, 1189.

#7. 2001/10/18.
"Moja przyjaźn jest z Jednym Bogiem i tylko Jego kocham. Bóg jest moim przyjacielem i moim jedynym kompanem. Rozmawiam z Nim tylko. On nigdy nie krzywi swoich ust. Wie o wszystkim, co mnie martwi i nigdy nie odwraca się do mnie tyłem. Bóg sam, z mocą, by stworzyć i by zniszczyć, jest moim doradcą. On, który ma swoją rękę na wszystkich dawcach świata, jest moim jedynym Dawcą. Ten Jeden Bóg, który ma władze nad wszystkim, jest moim wsparciem (...)."  Słowa przypisywane Guru Nanakowi, założycielowi religii Sikhów.

#8. 2001/10/22.
To jest wielki paradoks cadyka [świętego -P.R.], mówi Dresner. To jest "paradoks samotności i wspólnoty," bo nawet kiedy cadyk jest pomiędzy ludźmi, on także "stoi w obecności Boga." Miriam Bokser Caravella, The Holy Name. s.203.

#9. 2001/10/22.
"Jest tylko jeden Bóg, jedna wiara. Niech ludzie wierzą mocno i niczego się nie boją." Nasza Pani z Medjugorie, 29 Czerwiec 1981r. Słowa z Nieba, s.91.

#10. 2001/10/30.
"Dla rządzącego krajem nie ma nic lepszego niż umiarkowanie. Oznaką umiarkowania człowieka jest wolność od jego własnych idei. Tolerancyjny jak niebo, wszystko przenikający jak słońce, stanowczy jak góra, plastyczny jak drzewo na wietrze, nie ma żadnego celu i wykorzystuje wszystko, co życie stawia na jego drodze. Nic nie jest dla niego niemożliwe. Ponieważ odpuścił, może troszczyć się o potrzeby ludzi jak matka troszczy się o swoje dziecko." Tao Te Ching 59, zacytowany za: Novak Philip, The World's Wisdom. s.159.

#11. 2001/11/03.
"Prawo przyczyny i skutku jest uniwersalne; każdy człowiek musi nosić brzemię swoich grzechów, aż za nie zapłaci. To samo prawo przyczyny i skutku odnosi się do dobrych uczynków." (Teachings of Buddha, s.194).

#12. 2001/11/07.
"Być optymistycznym i próbować się uśmiechać jest konstruktywne i warte wysiłku, bo kiedy wyrażamy boskie jakości, takie jak odwaga i radość, rodzimy się na nowo. Nasza świadomośćc zostaje odnowiona poprzez zamanifestowanie się naszej prawdziwej, boskiej natury. To jest duchowe odrodzenie, które pozwala nam dostrzec "Królestwo Boga." (Paramahansa Yogananda, Man's Eternal Quest, P.210.).

#13. 2001/11/09
"Jest tylko jeden sposób aby uratować ludzki rodzaj i polega on na zmianie ludzkich serc. (...) Dopóki nie ma zmiany w ludzkich sercach, ludzkość jest w wielkim niebezpieczeństwie."
"Imię Boga jest potężniejsze niż tysiące bomb atomowych i wodorowych. Pomóż sobie powtarzając Imię Pana." (Nauki Babajiego, ss.99 & 43.).

#14. 2001/11/15.
"Jest tylko jedna ludzka społeczność i składa się ona ze wszystkich ludzi. Oni wszyscy mają jeden początek, bo Bóg zamieszkał na ziemi z całą ludzką rasą. I mają oni jedno ostateczne przeznaczenie, Boga, (...)." (John Paul II, Crossing the Threshold of Hope, P.78.).

#15. 2001/11/16.
"(...) I powiedz, "Wierzę we wszystkie pisma objawione przez Boga, i mam nakazane, by traktować was przyjaźnie. Bóg jest naszym Panem i waszym Panem. My mamy swoje sprawy, a wy macie swoje. Nie ma pomiędzy nami niezgody. Bóg zbierze nas razem. On jest naszym ostatecznym przeznaczeniem." (Quran 42:15).

#16. 2001/11/19.
 Zgodnie z legendą, kiedy Mahawira, 24-ty Tirthankara religii Jainów, siedział w głębokiej medytacji, przyleciał ptak i usiadł na drzewie opodal. Kiedy Mahawira otworzył oczy, ptak się przestraszył i odleciał. Mahawira uzmysłowił sobie wtedy, że nawet w czynności otwierania oczu zawarty jest element agresji. Zachęcał więc ludzi, by byli świadomi, w jakim stanie umysłu otwierają swoje oczy. (Mahavira, który urodził się w 600 lat przed Chrystusem, jest uważany za jednego z twórców pojęcia Ahimsa, lub Braku Przemocy. Filozofia Ahimsa miała wielki wpływ na Mahatmę Ghandiego.)

#17. 2001/11/21.
"Ten, który jest niezazdrosny, ale jest uprzejmym przyjacielem wszystkich istot, który nie myśli o sobie jako o właścicielu, który jest wolny od fałszywego ego i jest taki sam zarówno w szczęściu jak i kłopotach, który jest zawsze usatysfakcjonowany i zaangażowany z determinacją w służbę duchową, i którego umysł i inteligencja są nastawione na Mnie - ten jest Mi bardzo miły." (Bhagavad-Gita 12:13-14)

#18. 2001/11/25.
"Nie ma nic słodszego nad miłość, nic mocniejszego, nic wyższego, nic szerszego, nic pełniejszego, nic lepszego w niebie i na ziemi. Bo miłość jest zrodzona z Boga, i tylko w Bogu, ponad wszystkim co On stworzył, może ona znaleźć zaspokojenie." (Thomas A Kempis, Naśladowanie Chrystusa, III.5.3)

#19. 2001/11/30.
Nie mów, że Wedy i Księgi (Torah, Biblia, Koran) są fałszywe. Fałszywi są jedynie ci, którzy ich nie studiują. (Shri Guru Granth Sahib.)
(30 listopad - urodziny Guru Nanaka (1469), założyciela religii Sikhów. 974 jego hymny tworzą ich święte pismo - Guru Granth Sahib. )

#20. 2001/12/01.
Potrzebna jest federacja wszystkich religii i wszystkich narodów. Ale taka jedność nastanie dopiero wtedy, kiedy każda jednostka zaangażuje się w medytację, która prowadzi do bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Wspólnota z Nim jest właściwym rozwiązaniem. Kiedy człowiek uświadomi sobie Boga, wtedy nie czuje więcej, że inni ludzie są różni od niego. Dopóki ta mądrość nie przyjdzie, nie do nielicznych, ale do wszystkich ludzi, nie będzie wolności na ziemi. (Paramahansa Yogananda, Man's Eternal Quest, P.25.)

#21. 2001/12/04.
Nie szukaj odpoczynku w przyjemności, bo nie zostałeś stworzony dla przyjemności: stworzono cię dla Radości. A jeśli nie wiesz, jaka jest różnica pomiędzy przyjemnością a duchową radością, to znaczy, że jeszcze nie zacząłeś żyć.  (Tomasz Merton, cytowany za: Novak Philip, The World's Wisdom, s.276.)

#22. 2001/12/06.
(…) tym, którzy są doskonale pokorni, nie brakuje nic z rzeczy, których na prawdę potrzebują, zarówno duchowo jak i materialnie. Bóg jest ich a Bóg jest wszystkim. Ktokolwiek posiada Boga (...) nie potrzebuje nic innego z tego życia. (Chmura Nieznanego, The Cloud of Unknowing, s.79)

#23. 2001/12/10.
Aby spotkać się ze źródłem życia i prawdy biegnę, bo zmęczony jestem życiem pełnym próżności i pustki. Zobaczyć twarz mojego Króla jest moim jedynym celem. Nie będę się bał nikogo poza Nim, ani nie ustanowię nikogo innego, by się bać. Och, jakże chciałbym Go zobaczyć choćby we śnie!Chętnie spałbym wtedy snem wiecznym, by nigdy się nie obudzić. Jeśli tylko mógłbym przechować Jego twarz w moim sercu, moje oczy nigdy by nie prosiły o nic innego.  (Jehudah Halevi, mistyk żydowski z 12 wieku, cytowany za: Miriam Bokser Caravella, The Holy Name. P.259.)
(Grudzień 10-17, Hanukah, Festiwal Swiateł, jest obchodzony przez 8 dni dla upamiętnienia zwycięstwa Judy Machabeusza w walce o religijną wolność, ponownego poświęcenia Swiatyni w 165 roku przed Chrystusem, a także dla uczczenia potęgi Boga i wierności Izraela.)

#24. 2001/12/11.
I są tacy, którzy dają i nie odczuwają bólu w dawaniu, ani nie szukają w tym radości, ani nie dają ze świadomością cnoty. Oni dają tak jak mirt, który w tej dolinie wydycha swój zapach dookoła. Przez ręce takich mówi Bóg, a spoza ich oczu uśmiecha się nad ziemią. (Kahlil Gibran, Prorok, P.20.)  (Grudzień 11, Laylat al-Qadr, Noc Mocy, upamiętnia pierwsze objawienie Koranu Prorokowi Muhammadowi w roku 610. Muhammad miał wtedy 40 lat.)

#25. 2001/12/15.
Musicie być dzielni i odważni - nie bać się niczego. Nie bójcie się spalenia przez ogień ani zalania przez wodę. Jeśli jesteście dzielni i odważni, nic wam nie uczyni szkody, nawet bomby atomowe. Musicie być nieustraszeni dla siebie i dla całej ludzkości. (Nauki Babaji'ego, P.32.)
(Heirakhan Babaji, 1970-1984).

#26. 2001/12/17.
Piękno w życiu nie polega na noszeniu pięknej odzieży, dbaniu o włosy czy przystrajaniu ciała. Prawdziwe piękno polega na uczynieniu duszy promienną i nieśmiertelną. (...) Jeśli chcesz oświecić swoją duszę promiennością duchowych wartości, musisz porzucić pewne przywary - hipokryzję, próżność, ego, (wiarę w) podwójność i przywiązanie (do rzeczy materialnych). Oczyść swój umysł ze wszystkich zabrudzeń, i nasącz go pokorą, dobrym postępowaniem, szacunkiem, wiarą i czystością. (Shanti Vachan Bhandar, 2100 & 2141.)

#27. 2001/12/24.
Drogie dzieci, oto jest Syn mój w moich ramionach! Chciałabym was prosić, abyście byli światłem dla wszystkich w przyszłym roku. (...) Ale teraz chcę wam powiedzieć: Radujcie się! (Nasza Pani z Medjugorie, Grudzień 25, 1989. Słowa z Nieba, s.301).

#28. 2001/12/28.
Synu! Ty jesteś Moją lampą i Moje światło jest w tobie. Weźmij z niego swoją promienność i nie szukaj nikogo poza Mną. Bo ja stworzyłem cię bogatym i szczodrze obsypałem cię swoimi względami. (...) Rękami mocy uczyniłem cię, silnymi palcami stworzyłem ciebie, i wewnątrz ciebie umieściłem esencję Mojego światła. Bądź z niego zadowolony i nie szukaj nigdzie indziej, bo Moja praca jest doskonała, a Moje przykazania wiążące. (...) (Baha'u'llah, Ukryte Słowa, 11-12.) (Baha'u'llah, 1817-1892, założyciel religii Baha'i.)Strona Główna